23/04/2014(Xem: 15940)
Mùa trăng tròn tháng Tư âm-lịch năm Giáp-Ngọ (2014), Phật-lịch 2014, kỷ niệm đản-sinh năm thứ 2638 đức Từ-Phụ Thích-Ca Mưu-Ni Phật đã về với đại-gia-đình Phật tử trên thế giới.
23/04/2014(Xem: 15701)
Thành-thực cảm ơn Hòa-Thương đã cung thỉnh tôi quang lâm chứng minh Đại lễ kỷ-niệm Phật-đản và đặt đá xây chùa Điều-Ngự vào ngày 11 tháng 5 năm 2014. Rất tiếc, vào ngày ấy, tôi phải chủ trì đại lễ Phật-đản tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Quebec, Canada, nên tôi không thể hiện diện tại chùa Điều-Ngự được,
27/03/2014(Xem: 15740)
Năm nay, Giáo-Hội chúng ta có một số ngày được coi là quan trọng, chúng tôi xin thông bạch để Quý Ngài và Quý vị lưu tâm :
26/03/2014(Xem: 16321)
Nay đặc-cử Thượng-Tọa Thích-Chân-Tôn đảm-trách chức-vụ Truởng Ban Tổ-Chức Đại-lễ kỷ-niệm 30 năm thành lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới vào ngày thứ bảy và chủ nhật : 30 và 31 tháng 08 năm 2014 tại Tu-viện Viên-Quang : 1038-1044 Galway Lane, Clover, South Carolina 29710, U.S.A.
26/03/2014(Xem: 14473)
Chiếu Tuyên Ngôn Đại-Hội thành lập Giáo-Hội và ban hành Hiến Chương Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên thế-Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984, Chiếu Biên bản Đại-Hội suy tôn ngôi vị Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984,
19/02/2014(Xem: 15946)
Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới được thành-lập từ ngày 11 tháng 11 năm 1984 tại chùa Liên-Hoa, Brossard, Quebec, Canada. Sự sinh-hoạt của Giáo-Hội từ năm ấy tới năm nay (2014) được coi là trọn vẹn 30 năm. Muốn lưu lại ít dấu vết sinh-hoạt của Giáo-Hội trong thời-gian qua, để người sau suy nghiệm :
25/01/2014(Xem: 16745)
Vào 21 giờ, ngày 22 tháng 01 năm 2014, văn phòng chúng tôi có nhận được Thư Cung Thỉnh, Phật-lịch 2557, ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Quý Thầy. “Phật-Giáo Việt-Nam trong và ngoài nước đang trong tình-cảnh khá phức tạp và đen tối, trước hiện tình như thế, trong tinh-thần lục-hòa-kính,
16/01/2014(Xem: 16404)
Mùa xuân năm Giáp-Ngọ (2014) đã trở về với nhân loại. Nhân danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân trọng kính chúc : Chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni,
18/12/2013(Xem: 18861)
Kính bạch Quý Ngài, Kính thưa Quý vị, Trong mấy tuần nay, sự diễn biến xẩy ra trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất đã làm cho dư-luận xôn-xao và tâm-can chư tôn-đức Tăng Ni và Phật-tử không kém phần chua xót và tủi nhục.
14/10/2013(Xem: 20364)
NHẤT TÂM TRUY NIỆM : Nam mô Tây-thiên, Đông-độ tam thập tam Tổ, Nguyên-Thủy, Đại-Thừa, ngũ gia tông-phái liệt vị Tổ-Sư.