Nghi lễ trình giầu

Một trong những yếu tố quan trọng của bất kỳ hình thức tôn giáo nào đều là những nghi thức dành cho người tham gia để tiếp xúc với sự siêu nhiên và thực hiện tín ngưỡng tôn giáo đại diện cho thế lực siêu nhiên trước thế tục. Trong tín ngưỡng Thờ Mẫu, những ông Đồng và bà Đồng đại diện cho công đồng nhà Mẫu có vai trò quan trọng trong các nghi lễ và nghi thức của tín ngưỡng này.

Lễ trình giầu là một nghi lễ quan trọng trong tín ngưỡng Thờ Mẫu. Người tham gia lễ trình giầu được coi là gặp mặt với Tam Tòa Thánh Mẫu, nhận mình là con của Mẹ và Cha. Nghi lễ này cũng được thực hiện khi người đó đã ra đồng. Người Việt có câu “miếng trầu là đầu câu chuyện”, và trong tín ngưỡng Thờ Mẫu, lễ trình giầu cũng thể hiện sự tôn trọng và tương tác của con cái với cha mẹ bề trên, để ghi nhớ công lao của họ đã giúp mình thoát khỏi khó khăn và được làm việc Thánh.

Trong lễ trình giầu, mâm trầu với 72 lá không thể thiếu. Đây là lễ vật được sử dụng để trình bày cho 72 người. Ông Đồng và bà Đồng sau khi bắc ghế hầu Thánh, tiến đến các giá Chầu (thường là Chầu Bà Đông Cuông và Chầu Lục) để tiến hành lễ trình giầu. Những người này cũng có thể chứng cho con hương đệ tử trong các nghi lễ tôn nhang. Những người tham gia lễ trình giầu ngồi xếp bằng và ông Đồng, bà Đồng đặt mâm trầu lên đầu họ. Sau đó, người ngồi đảo theo hình vòng tròn và ông Đồng, bà Đồng khấn xin Thánh Mẫu, sau đó gieo đài âm dương. Nếu Thánh chấp nhận, người tham gia sẽ được thừa nhận là con của Mẹ và Cha. Trong trường hợp Thánh không chấp nhận, người tham gia phải thực hiện lễ tôn bát nhang hoặc lễ trình đồng.

2.2.4 Nghi lễ trình đồng tiễn căn

Trong trường hợp sau khi thực hiện lễ tôn nhang mà không có sự thay đổi hoặc tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, tín đồ tín ngưỡng Thờ Mẫu cho rằng đó là căn nặng hoặc sát căn và họ phải ra đàn Tứ Phủ sơn trang để chính thức trở thành ghế đệm cho các vị Thánh Mẫu. Nghi lễ này mang ý nghĩa, từ đây, họ đã chính thức ra đồng và trình diện với chư vị Thánh Mẫu, Vua Cha, các ông Hoàng và bà Chúa. Họ gia nhập công đồng Tứ Phủ để hầu Tứ Phủ và thực hiện các nghi thức lễ Hầu đồng để thay Mẫu ban phát tài lộc và chăm sóc cho con đệ tử. Đây được gọi là tiến căn. Trong văn khấn, ông Đồng và bà Đồng có câu: “Tam Phủ trình đồng, Tứ Phủ tiễn căn, nay cho con được thay tâm đổi tính…” Điều này chứng tỏ rằng họ không thể chống lại thực tế rằng họ sẽ chấp nhận tồn tại với cả hai cách tiếp cận và trở thành ông, bà Đồng thực thụ Mở đàn ra trình diện với Tứ Phủ trước khi trở thành ghế đệm để các vị Thánh Mẫu phán xử và làm công việc quan trọng.

Các lễ vật trong nghi lễ trình giầu phụ thuộc vào điều kiện của từng tín đồ. Người nghèo có thể thực hiện lễ vật đơn giản chỉ cần thành tâm. Lễ vật thường giống như một buổi lễ hầu đồng, bao gồm các mâm gương lược khăn tay cho các cô, mâm hoa quả, mâm bánh kẹo đồ chơi, kẹo lạc và trà tàu dâng ông Hoàng Bảy… Lễ vật thứ hai là đồ vàng mã. Điều bắt buộc là phải có một đài sơn trang, kích thước tùy thuộc vào gia chủ. Đài sơn trang nằm trong một khu rừng, với các động của các cô tiên nàng, người gảy đàn và người múa hát. Các hình nhân điển hình của Tứ Phủ xuất hiện trong các trang phục và màu sắc khác nhau: xanh, đỏ, trắng, vàng. Mỗi hình nhân mang theo lá sớ, thoi, lốt, ngựa, voi và nhiều mũ, thoi vàng được bày trên bàn thờ. Cuối cùng là mâm lễ cúng chúng sinh và cúng tam sinh. Người tham gia lễ trình giầu phải mang theo những trang phục mà mình chuẩn bị để trình diện. Những trang phục này chỉ có giá trị khi được chứng nhận bằng cách đốt cháy nhang.

Related Posts