Văn khấn sám hối tại nhà đơn giản nhất

Sám hối là khi chúng ta cảm thấy hối hận và ăn năn vì đã làm một việc gì đó không đúng. Từ đó, chúng ta mong muốn và quyết tâm không mắc lại những hành động sai lầm đó nữa. Bài tự sám hối được coi là một phương pháp tu rất đơn giản và nên được thực hành đều đặn hàng ngày theo những lời dạy từ Phật. Hãy cùng tham khảo bài văn tự sám hối tại nhà mà chúng tôi tổng hợp dưới đây.

Thông tin tham khảo:

  • Văn tự ngày giỗ thường
  • Văn tự mùng 1 đầu tháng
  • Văn tự rằm
  • Văn tự phóng sinh

1. Bài tự sám hối là gì?

Tự sám hối là khi chúng ta cảm thấy hối hận và ăn năn vì đã làm một việc gì đó không đúng. Từ đó, chúng ta mong muốn và quyết tâm không mắc lại những hành động sai lầm đó nữa. Bài tự sám hối được coi là một phương pháp tu rất đơn giản và nên được thực hành đều đặn hàng ngày theo những lời dạy từ Phật.

Mỗi người chúng ta đều từng ít nhất một lần làm điều gì đó sai trái, dù là vô tình hay cố ý. Không có ai sống trên đời hoàn hảo đến mức không bao giờ phạm lỗi. Chúng ta cần hiểu rằng, những hành động xấu khi đã được gieo thì chắc chắn sẽ gặp hậu quả vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Nhiều người cho rằng chỉ khi gây ra những hậu quả nghiêm trọng thì họ mới cần phải tự sám hối. Nhưng thực tế không phải như vậy, vì mỗi ngày chúng ta đều tạo ra vô số hành vi xấu. Nghiệp gốc từ thân, khẩu và ý.

Mỗi ngày, chúng ta tạo ra nghiệp từ thân, khẩu và ý mà do thiếu hiểu biết nên chúng ta đã không nhận ra hoặc không nhớ những việc không tốt, những hành động xấu chúng ta đã làm. Khi đọc văn tự sám hối, điều quan trọng đầu tiên là nhận ra lỗi lầm của mình, sau đó cảm thấy hối hận và quyết tâm không tái phạm những điều xấu đã từng làm.

2. Hướng dẫn đọc bài văn tự sám hối tại nhà

a) Thời gian tụng

Thời điểm tốt nhất để đọc bài tự sám hối hàng ngày là vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.

Bên cạnh đó, bạn có thể đọc bài tự sám hối bất kỳ lúc nào, ngày nào hoặc đọc lặng lẽ cũng rất tốt.

Lưu ý: Nên đọc bài tự sám hối 2 lần mỗi ngày.

b) Cách tụng

Khi đọc bài văn tự sám hối, cần đọc với tâm chí thành kính, thực hiện các cử chỉ, lạy hay nhịp điệu đọc bài tự sám hối chậm rãi, từ tốn, không đọc nhanh để hoàn thành.

Trong phần sám hối, có thể lạy từ 3 – 108 lạy mỗi ngày, tùy thuộc vào ngày 15, 30 hay ngày lễ Sám Hối.

3. Chi tiết bài văn tự sám hối tại nhà

Bạn có thể tham khảo và sử dụng bài văn tự sám hối hàng ngày dưới đây, mà banthothinhvuong đã sưu tầm. Bài văn tự sám hối tại nhà có thể chia thành các phần nhỏ như sau:

“Con xin cung kính dâng lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

Tri Ân

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được ân phước từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ban cho, và được chư Thần, chư vị độ trì mà con mới có được ngày hôm nay.

Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành cảm kính tri ân. (1 lạy)

Cầu An

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ cho chúng con và khắp Pháp giới chúng sanh đều được an lành, an lạc, tiến bộ trong tu học tu hành, đồng thời được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc (1 lạy).

Cầu Siêu

Con xin thành tâm cầu siêu cho linh hồn cửu huyền, thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng và gia đình, những oan gia trái chủ qua nhiều đời kiếp.

Con cầu xin thần linh, vong linh tên:…

Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, và Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ linh hồn vong linh khắp pháp giới chúng sanh, đồng thời tiếp dẫn đến nơi an lành, an lạc, siêu thoát Tịnh Độ (1 lạy).

Sám Hối

Nay con xin thành tâm sám hối vì tất cả tội lỗi con đã phạm từ nhiều kiếp trước đến nay.

Chúng là những tội do vô tình hoặc cố ý gây hại đến người thân hoặc mình, những tội do Tham, Sân, Si, ngã mạn, không hiểu biết che dấu.

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động và suy nghĩ của mình để sám hối, sửa chữa và không tái phạm.

Tất cả tội lỗi, con xin thành tâm quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, và Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát chứng minh lòng thành của con. (1 lạy).

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy hoặc nhiều lạy hơn)

Hồi Hướng/Phát Nguyện

Sám hối xong, con xin nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo, hướng tâm tu học, tu hành và sửa chữa tâm tánh của mình.

Con cầu xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, từ bi gia hộ cho con và khắp Pháp giới chúng sanh được tu học, tu hành thành công và được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc (3 lạy).

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lạy) “

Đó là bài văn tự sám hối tại nhà chính xác nhất mà chúng tôi đã tổng hợp. Trên cuộc sống, ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, quan trọng là biết hối lỗi. Việc sám hối này sẽ giúp bạn tự soi xét bản thân và thay đổi tích cực hơn từng ngày.

Sau mỗi lần như vậy, hãy ghi lại những điều, hành vi hay tư tưởng không tốt trong ngày, trong cuộc sống, và hãy tu sửa những điều đó. Chúc bạn thành công.

Thông tin tham khảo:

  • Cách bày bàn thờ thần tài

Related Posts