Văn khấn mùng 1 tại nhà thuê

Lễ vật cúng ngày mùng 1 và rằm hàng tháng tại nhà thuê

Lễ vật cúng ngày mùng 1 và rằm hàng tháng bao gồm:

– Hương thơm.

– Trầu cau.

– Hoa quả (không dùng quả xanh).

– Tiền vàng.

– Nước (không dùng nước lã) và rượu.

Ngoài lễ chay, cũng có thể cúng thêm lễ mặn vào ngày này gồm: rượu, thịt gà luộc và các món mặn khác.

(Ảnh: Dân Việt)

Thư tín cúng ngày mùng 1 thổ công và vị thần

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần Quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức Tôn thần.

Con kính lạy ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài thần.

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm …, tín chủ con thành tâm sắm lễ vật, kim ngân, trà quả và đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên – người giữ đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản Cảnh Thành Hoàng – Chư vị Đại Vương, ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, ngài Bản Gia Thổ Địa Long Mạch Tôn thần và các ngài ngũ phương, ngũ thổ, Phúc Đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Xin các ngài nghe thấu lời mời của chúng con, thương xót và thần tín chủ chúng con giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con để cả gia đình an lạc và mọi công việc hanh thông. Mọi người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu mọi ước nguyện và tòng tâm thực hiện.

Chúng con kính lễ bạc thành tâm, trước án kính cúng, cúi xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Thư tín cúng ngày mùng 1 và ngày rằm gia tiên tại nhà thuê

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, ngài Bản Xứ Thổ Địa, ngài Bản Gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển Khảo, Hiển Tỷ và chư vị Hương linh (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày….. gặp tiết….. (ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần và cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ vật, hương, hoa, trà quả và thắp nén hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản Cảnh Thành Hoàng – Chư vị Đại Vương, ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa, ngài Bản Gia Táo Quân, Ngũ Phương, Long Mạch, Tài Thần. Xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ và chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành và thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền Chủ, Hậu Chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền và đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành và làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con kính lễ bạc thành tâm, trước án kính cúng, cúi xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Related Posts