Văn khấn vào ngày Tiên Thường

NGÀY TIÊN THƯỜNG – NGÀY GIỖ HÀNG NĂM

(Giỗ thường)

Ý nghĩa:

Lễ cúng giỗ là một buổi lễ hàng năm để tưởng nhớ đến người đã mất của người Việt Nam, được tính theo âm lịch (còn được gọi là Cát Kỵ). Ngày này là dịp để thể hiện lòng nhớ nhung của người sống đối với người đã khuất, thể hiện lòng hiếu đối với tổ tiên.

Theo truyền thống xưa, có tục cúng Tiên Thường và Giỗ chính (Cát Kỵ), nhưng hiện nay, ngày mất của người đã qua đời, gia đình thường tổ chức lễ giỗ cho người đó.

Lễ thắp hương:

Loại bỏ các lễ cúng phụ thuộc vào điều kiện của từng gia đình: Những gia đình giàu có thường tổ chức lễ giỗ linh đình, mời người thân trong họ, bạn bè xa gần và những người thân quen về dự lễ giỗ.

Trong nhà thông thường, chỉ cần tỏ lòng thành cúng hoa quả, đặt oản và thắp 3 nén hương là đủ.

van-khan-vao-ngay-tien-thuong-2

VĂN KHẤN VÀO NGÀY TIÊN THƯỜNG

Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các Vị Thần linh trong ngày Tiên Thường

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Tôi kính lạy các phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Tôi kính lạy Đức Hoàng Thiên, Hậu Thổ và chư vị thần linh;

– Tôi kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân;

– Tôi kính lạy các vị Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày……tháng…..năm…….

Ngày trước đó, lễ tiên Thường………………………………………………………………………………………………….

Tôi là người con gửi lời kính chào:……………………………………………………………………………

Địa chỉ của tôi:………………………………………………………………………………………….

Ngày mai là ngày giỗ của:………

Chúng tôi và toàn bộ gia đình tuân theo lễ nghi, lòng thành sắm sửa các lễ vật, trái cây, lá trầu và hoa thơm, đốt nén hương, trước bàn thờ các vị thần linh uy linh, kính cẩn tâu trình.

Thân mời các vị Thần linh và các Vị Thần linh linh thiêng hiện ra trước mặt, nhân chứng lòng thành của chúng tôi, thụ hưởng lễ vật và phù hộ cho tất cả chúng tôi yên bình và thịnh vượng.

Xin mời các Vị Thần linh, Tổ tiên của chúng tôi và linh hồn của gia đình được thờ cúng gia tiên và cùng đến để hưởng lợi nhuận.

Chúng tôi thành kính cúi xin được ban phước, đỗ trì tâm lòng.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn Cáo!

Văn khấn gia tiên trong ngày Tiên Thường

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Tôi kính lạy các phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Tôi kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ và chư vị thần linh.

– Tôi kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

– Tôi kính lạy các vị Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

– Tôi kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ………

Tôi là người con của:………………………………………………………………..

Địa chỉ của tôi:……………………………………………………………

Hôm nay là ngày ……… tháng ……năm…………

Ngày trước giỗ – Tiên Thường………………………

Trong lòng, tôi cảm nhận…………………. Sự xa cách giữa trần gian và hư không.

Qua các năm tháng, ngày hôm nay chúng tôi không thấy tình duyên. Kính xem những ân huệ trải dài bằng biển cả, lòng biết ơn không bao giờ quên. Càng nhớ công ơn đã tạo ra bao năng lực, càng biết ơn sâu sắc, không bề thờ ơ. Ngày mai là ngày Cát kỵ, hôm nay, chúng tôi và toàn bộ gia đình con cháu, lòng thành sắm sửa đồ trang trí, đốt nén hương để thể hiện lòng trí thức và thành kính.

Với lòng thành kính, chúng tôi mời ………………………………

Người đã mất vào ngày …..tháng……….năm………

Nơi yên nghỉ của người đó:………………………………….

Chúng tôi cúi xin đưa ngọn chỗ linh thiêng, nhân chứng lòng thành của chúng tôi, thụ hưởng lễ vật, để mang lại hạnh phúc và sự thịnh vượng cho con cháu và gia đình.

Mời linh hồn của Tổ tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Huynh đệ, Cô di, tỷ muội và toàn bộ các hương linh gia tiên đồng lai tham dự.

Là người đứng đầu, chúng tôi cũng mời ngài Thổ Địa, Thổ Công, Táo Quân và các Vị thần linh đồng lài để nhận lợi nhuận.

Chúng tôi cúi xin ban phước, đỗ trì tâm lòng.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn Cáo!

Related Posts