Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch theo văn khấn cổ truyền Việt Nam

Vào ngày Rằm âm lịch, mọi gia đình Việt Nam thường tổ chức lễ cúng gia tiên và gia thần để cầu bình an, khỏe mạnh và may mắn cho tất cả thành viên trong gia đình. Dưới đây là bài văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch năm Nhâm Dần 2022.

Theo quan niệm truyền thống của người Việt Nam, ngày Rằm được coi là ngày Vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng và mặt trời cùng đối xứng ở hai cực xa nhất trong tháng. Người Việt coi ngày Vọng là ngày để tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà và ông nội. Ngày Vọng còn được xem là ngày “cát tường” – ngày tốt nhất trong tháng.

Vào ngày Rằm âm lịch, mọi gia đình Việt Nam thường tổ chức lễ cúng gia tiên và gia thần để cầu xin sức khỏe, an lành và may mắn cho toàn bộ thành viên trong gia đình…

Các vật phẩm lễ cúng ngày Rằm gồm:

– Hương hoa;

– Trầu rượu;

– Hoa quả;

– Nước.

Bài văn khấn lễ cúng gia tiên ngày Rằm

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

– Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật và Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ và các vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân và các vị Tôn Thần.

– Con kính lạy tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ và các vị Hương linh (nếu cha, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tên chúng con là: …… ……………………………….

Sống tại: ……………………………………………………..

Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm Nhâm Dần 2022, chúng con nhờ ơn đức trời đất và các vị Tôn thần, chúng con thành tâm sắm tới lễ vật, hương hoa, hoa trà quả và thắp nén tâm hương dâng lên trước Án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Tài thần, Ngũ phương, Long Mạch.

Con xin cúi mình trước Án, chứng nhận lòng thành và nhận lễ vật từ các vị.

Chúng con thành tâm kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, các vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ… Con xin thề xin các vị thương xót đến, chứng nhận lòng thành chúng con và nhận lễ vật.

Tên chúng con xin kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ, vị ngụ tại nhà này, nhằm lâm vận trước Án, cùng chứng kiến và phù trì cho chúng con luôn luôn khỏe mạnh, mọi việc hòa hợp, vạn sự tốt lành và thành công trong công việc kinh doanh, gia đình hạnh phúc.

Chúng con trân trọng làm lễ bạc thành tâm, kính lễ trước Án và xin được sự phù hộ và che chở.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

  • Văn khấn Rằm tháng 8 theo phong tục truyền thống Việt Nam

Bài cúng ngày Rằm cúng Thổ công và các vị thần

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

– Con xin kính lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật và Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ và các vị Tôn thần.

– Con xin kính lạy ngài Đông Thần Quân.

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ và Phúc đức Tôn thần.

– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

– Con thành tâm kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch.

– Con kính lạy các Ngài Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tên chúng con là: ………………………………………………

Sống tại: ………………………………………………….

Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm Nhâm Dần 2022, chúng con cúng tới lễ vật, hương hoa, hoa trà quả và thắp nén hương thơm kính dâng lên trước Án.

Chúng con kính mời: Ngài Kim Niên – chủ tể Thái Tuế, ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân và ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần và các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Chúng con cúi mình trước Án, xin các vị thương xót và chứng nhận lòng thành chúng con, nhận lễ vật và phù trì cho tất cả thành viên trong gia đình chúng con – mọi người được bình an, thuận lợi, mở mang tâm đạo, thành đạt mọi ước nguyện.

Chúng con làm lễ bạc tâm thành, kính lễ trước Án và xin sự phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tổng hợp bởi Bảo Anh

Related Posts