Trong lịch trình của năm, lễ cúng Rằm tháng Chạp thường được tổ chức vào ngày 14-15 tháng 12 âm lịch. Trong năm nay, Rằm tháng Chạp rơi vào ngày thứ Hai (17/1/2022).

Dưới đây là bài văn khấn cúng Rằm tháng Chạp Âm lịch tại gia theo văn khấn cổ truyền:

Khi tổ chức lễ cúng Rằm tháng Chạp, quan trọng để đọc văn khấn cúng Thổ công và những vị thần linh trước khi khấn tới tổ tiên.

Văn khấn Thổ Công và vị thần linh khác

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy)

Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật và chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên và Hậu thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ và Phúc đức tôn thần.

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ con là: …

Ở tại: …

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, chúng con gặp tiết Rằm tháng Chạp. Tín chủ con thành tâm đặt mua lễ hương hoa, trà quả, kim ngân và thắp nén hương thơm, dâng lên trước ngàn. Chúng con thành tâm mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần và các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Con cúi xin các vị giáng lâm trước ngàn, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật và phù trì cho tín chủ và gia đình có sự an lành, công việc thuận lợi, tài lộc gia tăng, lòng đạo sáng suốt, những điều mong muốn đạt được và tâm nguyện thành sự.

Chúng con đem đến lễ bạc thành tâm, kính lễ trước ngàn và cúi xin được các vị phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy)

Văn khấn cúng tổ tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy)

Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật và chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên và Hậu thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ và chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Tín chủ (chúng) con là: …

Ở tại: …

Hôm nay là ngày… tháng… năm, chúng con gặp tiết Rằm tháng Chạp. Tín chủ con thành tâm đặt mua lễ, hương, hoa và trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước ngàn. Chúng con thành tâm mời các vị: Bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Chúng con cúi xin các vị giáng lâm trước ngàn, chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên trong và ngoài họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành và thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời chư vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho chúng con gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào, công việc phát tài và mọi điều tốt lành.

Chúng con đem đến lễ bạc thành tâm, kính lễ trước ngàn và cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy)

Related Posts