VĂN KHẤN TẾT THANH MINH

Trong lễ tảo mộ có hai phần: Phần lễ tại miếu Thần linh và phần lễ tại khu mộ.

Tết Thanh Minh
Tết Thanh Minh

CHUẨN BỊ LỄ

– Hương thơm

– Hoa tươi (hoa cúc vàng)

– Trầu 3 lá, Cau 3 quả cành dài đẹp

– Đĩa ngũ quả (5 loại quả 5 màu) (có thể dùng 1 loại quả + bánh kẹo)

– 1 bao thuốc lá + 1 gói chè (1 lạng/gói) + 1 chai rượu nhỏ

– 1 đĩa xôi + giò

LỄ VÀNG MÃ

– 01 bộ quần áo Mũ ngựa Thần Linh Đỏ

– 1 cây vàng hoa đỏ (1000 vàng), 1 cây vàng Ngũ Phương

– 3 Đinh tiền lễ (mỗi đinh 10 lễ)

Lưu ý: (khi ra ngoài mộ, tại mỗi ngôi mộ đặt 3 lễ là được)

VĂN LỄ TẠI MIẾU THẦN LINH

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

– Con kính lạy các Chư Phật, các vị Thần Linh.

– Con kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương.

– Con kính lạy Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần.

– Con kính lạy Đại Vương Bản Cảnh Thành Hoàng, Quản trang chư quan và các vị Thần Hạ cai trị nghĩa trang này.

– Con kính lạy Thần Linh Bản xứ, Thổ Địa Tôn Thần.

– Con kính lạy Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Nhị thập tứ sơn Thần Quan, cùng các vị Tôn Thần đảm trách tại nghĩa trang này.

– Con kính lạy linh hội đồng Gia tiên họ:…………………… Đang được an táng tại nghĩa trang này.

Ngày hôm nay là ngày……tháng……năm……. (âm lịch)

Tên con là:…………………………………………………………..Sinh năm: …………………….

Cùng các thành viên gia đình: (Họ tên……………………. Năm sinh………………….)

Chúng con cư ngụ tại: ………………………………………………………………………………….

Trong ngày lễ thanh minh này, tại nghĩa trang (Tên nghĩa trang, địa chỉ) ………………………………… Chúng con chuẩn bị các vật phẩm, hương hoa trà quả, vàng mã kim ngân, dâng hiến trình bày cho các vị Thần, xin phép các vị để cắt cỏ dọn dẹp khu mộ của gia đình chúng con:

Kính gửi các vị Thần: Hương linh của gia đình chúng con được an táng tại nghĩa trang (khu đất) này, nhờ công đức của các vị Thần để mộ phần gia đình….nhà chúng con yên ổn, xương cốt vẹn nguyên, được ân xá từ kiếp này đến kiếp khác. Chúng con xin chân thành cảm tạ.

Chúng con xin kính mời Thần linh đất này, Thành Hoàng Bản Thổ, và các vị Thần cai quản nghĩa trang: Đất này là đất linh thiêng, đẹp đức cao quý, chúng con xin phép được cắt cỏ dọn dẹp, tu sửa lại khu mộ của gia đình chúng con tại đây, xin các vị đồng ý nhận những vật phẩm mà chúng con dâng lên. Xin mọi vị phù hộ cho mộ phần gia đình chúng con luôn bình an, trường tồn mãi mãi, với sự biết ơn vô hạn của cả gia đình chúng con.

Chúng con xin thành kính cầu khấn: Hãy bảo vệ vong linh, cho linh hồn có phép lưu thông, cho hài cốt nguyên vẹn, và phù hộ con cháu trần gian, gia đạo yên ổn, an khang thịnh vượng.

Chúng con xin cầu xin gia đình chúng con:………………. các tổ tiên hiển linh chứng giám tiếp dâng lễ vật đến các vị Thần, để phù trì cho con cháu gia đạo phát triển mạnh mẽ, sức khỏe dồi dào, gặp đến may mắn và được sự trợ giúp của những người tốt, hướng dẫn đường lối cho con cháu thành công và hạnh phúc.

Chúng con xin cúi lạy và dâng lễ trước cửa điện, xin được phù hộ.

Chúc phúc và niềm vui!

VĂN LỄ TẠI KHU MỘ

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

– Con kính lạy các Chư Phật, các vị Thần Linh.

– Con kính lạy Bồ Tát Địa Tạng Vương.

– Con kính lạy Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần

– Con kính lạy Đại Vương Bản Cảnh Thành Hoàng, Quản trang chư quan và các vị Thần Hạ cai trị nghĩa trang…………

– Con kính lạy Thần Linh Bản xứ, Thổ Địa Tôn Thần.

– Con kính lạy các vị Thần Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long Mạch, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Nhị thập tứ sơn thần quan, cùng các vị Tôn Thần cai quản trong nghĩa trang này.

– Con kính lạy ông (bà) (nếu có tên, ngày mất)…………………….. được an táng tại…………………….

Ngày hôm nay là ngày……tháng……năm……. (Âm lịch)

Tên con là:…………………………………………………………..Sinh năm: …………………….

Cùng các thành viên gia đình: (Họ tên……………………. Năm sinh………………….)

Chúng con cư ngụ tại: ………………………………………………………………………………….

Trong ngày lễ thanh minh này, tại nghĩa trang (Tên nghĩa trang, địa chỉ) ………………………………… Chúng con cùng toàn thể gia đình, nhờ công ơn của tổ tiên, đức của cao là, xây dựng nền tảng của (tên vong linh)………….., chúng con xúc động nghĩ đến âm phần ở nơi hoang vắng, chúng con sắm lễ thắp nén hương trước mộ, mời linh hồn……. . .. …….. . …. . . .đến nhận lễ vật. Chúng con xin phép được trang trí, ổn định và tu sửa mộ, để nó trở nên vững chắc. Nhờ sự trợ giúp của Phật tử, sự bồi đắp của trời đất, và sự Ân đức của các Thần Linh, để được bình an và yên tĩnh.

Xin linh thiêng chứng giám, để nhận lễ vật và phù hộ con cháu, sửa sang nhà cửa. Hãy che tái tai họa, ban tài lộc, đẩy xa điều xấu, và mang lại điều tốt lành. Hãy cho gia đạo thịnh vượng, con cháu hưởng phúc từ trời, từ nhỏ đến lớn.

Chúng con xin cúi lạy và dâng lễ trước mộ, xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Related Posts