CÁO BẠCH TIN HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG THANH VIÊN TỊCH

09/06/20198:12 CH(Xem: 4835)
CÁO BẠCH TIN HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG THANH VIÊN TỊCH

logo-giao-hoi

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

World Vietnamese Buddhist Order

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO CHÙA BẢO QUANG

713 N. Newhope, Santa Ana CA 92703

Tel – (714)554-1287

 

Phật Lịch 2563 ngày 9 tháng 6, 2019

 

CÁO BẠCH

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Chúng con toàn thể Tăng chúng, môn đồ, pháp quyến cùng đạo hữu Phật tử, Gia đình Phật tử, trường Việt Ngữ Hùng Vương thuộc Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang.

Xin cáo bạch đến:

Chư Tôn đức Giáo Phẩm, quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị Dân Cử Chính Quyền các cấp, Quý Đoàn Thể cộng đồng, Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí, cùng đồng hương và đồng bào Phật tử.

 

Ân sư của chúng con là:

Hòa Thượng thượng Quảng hạ Thanh, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Việt Nam Trên Thế Giới, nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Gia Đình Phật Tử Thiện Sinh, Giáo Hội Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Chùa Bảo Quang,

Đã thâu thần thị tịch vào lúc 12g45 sáng ngày 9 tháng 6 năm 2019, nhằm ngày 7 tháng 5 năm Kỷ Hợi, trụ thế 69 năm, 55 năm tăng lạp, 44 năm hạ lạp.

 

Ngưỡng mong Chư Tôn Đức Giáo Phẩm cùng liệt quý vị góp tâm cầu nguyện cho Ân sư của chúng con sớm được Cao Đăng Phật Quốc.

 

Xin cáo bạch.

 

California ngày 9 tháng 6 năm 2019

Thay mặt toàn thể môn đồ pháp quyến

Trụ trì,

 Phuoc Hau signature

 Đại Đức Thích Phước Hậu

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn