27/03/2014(Xem: 15782)
Năm nay, Giáo-Hội chúng ta có một số ngày được coi là quan trọng, chúng tôi xin thông bạch để Quý Ngài và Quý vị lưu tâm :
26/03/2014(Xem: 16392)
Nay đặc-cử Thượng-Tọa Thích-Chân-Tôn đảm-trách chức-vụ Truởng Ban Tổ-Chức Đại-lễ kỷ-niệm 30 năm thành lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới vào ngày thứ bảy và chủ nhật : 30 và 31 tháng 08 năm 2014 tại Tu-viện Viên-Quang : 1038-1044 Galway Lane, Clover, South Carolina 29710, U.S.A.
26/03/2014(Xem: 14544)
Chiếu Tuyên Ngôn Đại-Hội thành lập Giáo-Hội và ban hành Hiến Chương Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên thế-Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984, Chiếu Biên bản Đại-Hội suy tôn ngôi vị Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984,
19/02/2014(Xem: 16018)
Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới được thành-lập từ ngày 11 tháng 11 năm 1984 tại chùa Liên-Hoa, Brossard, Quebec, Canada. Sự sinh-hoạt của Giáo-Hội từ năm ấy tới năm nay (2014) được coi là trọn vẹn 30 năm. Muốn lưu lại ít dấu vết sinh-hoạt của Giáo-Hội trong thời-gian qua, để người sau suy nghiệm :
25/01/2014(Xem: 16790)
Vào 21 giờ, ngày 22 tháng 01 năm 2014, văn phòng chúng tôi có nhận được Thư Cung Thỉnh, Phật-lịch 2557, ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Quý Thầy. “Phật-Giáo Việt-Nam trong và ngoài nước đang trong tình-cảnh khá phức tạp và đen tối, trước hiện tình như thế, trong tinh-thần lục-hòa-kính,
16/01/2014(Xem: 16467)
Mùa xuân năm Giáp-Ngọ (2014) đã trở về với nhân loại. Nhân danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân trọng kính chúc : Chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni,
18/12/2013(Xem: 18936)
Kính bạch Quý Ngài, Kính thưa Quý vị, Trong mấy tuần nay, sự diễn biến xẩy ra trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất đã làm cho dư-luận xôn-xao và tâm-can chư tôn-đức Tăng Ni và Phật-tử không kém phần chua xót và tủi nhục.
14/10/2013(Xem: 20495)
NHẤT TÂM TRUY NIỆM : Nam mô Tây-thiên, Đông-độ tam thập tam Tổ, Nguyên-Thủy, Đại-Thừa, ngũ gia tông-phái liệt vị Tổ-Sư.
14/10/2013(Xem: 19626)
Năm nay, đại-lễ Hiệp-kỵ Chư Tổ và kỷ-niệm 29 năm thành-lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, 28 năm tạo-lập Tổ-Đình Từ-Quang, sẽ được tổ-chức vào 10 giờ 30 sáng chủ-nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2013,
01/10/2013(Xem: 19104)
Văn phòng Tu Viện Viên Quang vừa nhận được email từ địa chỉ chuaphuocbuu@gmail.com của Thầy Thích Vĩnh Phước gởi đến kèm theo một bức Tâm Thư thứ hai gởi cho Hoà Thượng Quảng Độ cùng toàn thể chư Tăng Ni do TamDieu diendanvidan đưa ra.