20/03/2012(Xem: 6010)
Nga Sô là nước đã ở trong chế độ cộng sản vô thần trong hơn ba phần tư thế kỷ trước đây, nhưng hiện nay có nhiều dấu hiệu cho thấy đạo Phật đã và đang phát triển tại nước này. Sau đây là bản tin từ Moscow, Nga Sô.
17/03/2012(Xem: 6113)
Melissa McClemens có đứa con nhỏ thường hay trở chứng rất khó trị; bà không biết làm sao để đối phó – cho đến khi bà gia nhập một lớp tu luyện Thiền cho cha mẹ và con nhỏ. Làm sao ta có thể giữ bình thản được trong khi con đang quậy phá?