- Thông bạch an cư

04/06/201312:00 SA(Xem: 5432)
- Thông bạch an cưTHÔNG BẠCH

Văn thư số 1729/VPTT

V/v Nghiên Tu An Cư & Đại-hội Thường Niên năm 2013

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT

 

Kính bạch chư Tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni,

Kính bạch Quý Ngài và Quý vị lãnh-đạo các cơ-quan Trung-Ương,

các Thành-viên GHPGVNTTG cùng chư Phật-tử gần, xa.

 

 Mùa An-Cư năm Quý-Tỵ (2013) sắp tới. Cũng như mọi năm, Giáo-Hội thỉnh cầu chư tôn-đức Tăng, Ni tại các chùa, nên làm lễ tác bạch : tâm-niệm, đối-thú hay an-cư, kể từ ngày 16 tháng Tư âm-lịch, cho đến hết ngày 15 tháng Bảy âm-lịch.


Các năm về trước, Giáo-Hội có tổ chức hai tuần Nghiên Tu An-Cư, chư Tăng, Ni và phật-tử quy-tụ về Tổ-Đình Từ-Quang, cùng nhau tu học và trao-đổi những kinh-nghiệm sinh-hoạt Phật-sự tại địa-phương. Năm nay, văn phòng Hội-Đồng Điều-Hành Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới di-chuyển về chùa Bảo-Quang tại số 713 N. Newhope St., Santa Ana, California 92703, U.S.A.

(Tel 714-554-1286), do Hòa-Thượng Thích-Quảng-Thanh làm Viện-Chủ kiêm Chủ-Tịch Hội-Đồng Điều-Hành Giáo-Hội PGVNTTG, nên cuộc họp của Hộâi-Đồng Lãnh-Đạo và Hội-Đồng Điều-Hành vào 03 giờ chiều ngày 26.03.2013, đã quyết-định : “Khóa Nghiên Tu An Cư và Đại-Hội Thường Niên năm 2013 của Giáo-Hội sẽ được tổ chức tại chùa Bảo-Quang (địa-chỉ ghi trên). 

 

 Khóa Nghiên Tu An Cư : từ ngày thứ Năm 27 tháng 06 năm 2013 cho đến ngày thứ sáu 05.7.2013.


 Đại-hội Thường niên : Trọn ngày thứ Bảy 06 tháng 07 năm 2013”


“Khóa Nghiên Tu An Cư là khóa tu học chung, không phân biệt. Đại-hội Thường Niên dành riêng các cơ-quan Trung-Ương và các Thành-viên trong Giáo-Hội PGVNTTG. Hai sinh hoạt này sẽø do Hòa-Thượng Thích-Quảng-Thanh Viện-Chủ chùa Bảo-Quang đảm-trách chức-vụ Trưởng-Ban Tổ-Chức kiêm Hóa-Chủ và, mọi nhu cầu cần thiết, chùa Bảo-Quang hoan hỷ, phát tâm cúng-dường. Chương-trình tu học và mọi chi-tiết, Hòa-Thượng Thích-Quảng-Thanh soạn thảo và kèm theo văn thư cung thỉnh”.

 

Giáo-Hội trân-trọng thông bạch Quý Ngài và Quý vị tường tri.


Kính mong Quý Ngài cùng Quý vị vì tinh-thần đạo-pháp và Giáo-Hội, hoan hỷ, cố gắng tham-dự khóa tu học và đại hội thường niên kể trên, hầu chung hưởng phần lợi lạc.


Tại đây, Giáo-Hội xin được nói rõ thêm :

1)- Chư vị Tăng, Ni trong các Thành-viên, vì bận Phật-sự không thể đi tham dự khóa Nghiên Tu An Cư, mà chỉ tham-dự Đại-hội Thường Niên mà thôi, xin chư vị tới chùa Bảo-Quang đúng chiều ngày 05.7.2013.

2)- Các Thành-viên cần có một bản tường trình Phật-sự tại địa phương gửi lên Đại-hội Thường Niên.

3)- Quý vị Cư-sĩ Phật tử muốn tùy tùng khóa Nghiên Tu An Cư để tu học, xin thỉnh thị ý-kiến của Hòa-Thượng Thích-Quảng-Thanh.

4)- Tất cả Quý Ngài và Quý vị gửi thư tham-dự khóa Nghiên tu An cư cũng như Đại-Hội Thường Niên về chùa Bảo-Quang, kể từ ngày nhận được thư cung thỉnh cho đến ngày 20 tháng 06 năm 2013.


 Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia-hộ khóa tu học được viên mãn, Quý Ngài và Quý vị được thân tâm an-lạc, mọi điều tốt đẹp như ý.

 

 Tu-viện Viên-Quang, Phật-lịch 2557, ngày 10 tháng 4 năm 2013

 

Nay thông bạch,

Thượng-Thủ GHPGVNTTG

Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn