- Biển Cả và Linh Hồn - Thiện Tâm

07/09/201212:00 SA(Xem: 8779)
- Biển Cả và Linh Hồn - Thiện TâmBiển Cả và Linh Hồn

  

Thiện Tâm


Sóng biển cả gào thét thiên thu, những linh hồn nào đã siêu, những linh hồn nào chưa được siêu thoát vì sao? Và vì sao ? Nếu là thân thuộc nên làm gì để giúp cho linh hồn chưa được siêu thoát.

 

Câu hỏi đơn giản là vậy, nhưng câu trả lời không đơn giản. Nếu người tại thế có thân nhân mất tích ngoài biển Đông ít ra có đôi lần thành tâm cầu siêu hộ cho người bất hạnh trên đường vượt biển mất tích ngoài biển Đông.

 

Những gia đình vượt biển đều cảm nhận được sự hãi hùng của biển cả! Càng hãi hùng hơn khi phải chia lìa với người thân của mình vì một lý do nào đó. Nghĩa là phải thủy táng hay bị bọn cướp biển bắt đi. Thảm cảnh đoạn trường ai có qua cầu mới biết được cảm giác ấy. Những ai có thân nhân mất tích nỗi thương tâm không thể nào mô tả hết được bằng ngôn ngữ. Thế thì linh hồn phiêu bạt lênh đênh, những ai có lòng thương xót đốt nén tâm hương bày tỏ lòng cầu nguyện cho không biết bao nhiêu linh hồn chờ đợi.

 

Truyền thống lễ nghi siêu độ nghìn xưa và sau lúc nào cũng cần thiết để giúp cho các linh hồn chuyển hóa nghiệp thức. Làm thế nào để thay đổi cái sở tri chướng cố chấp là đáng nói. Cái gì cũng thế, đâu phải chỉ ước muốn là được. Nói một cách cụ thể tự mình làm dành tiền để biết rằng công sức đổi lấy. Phước lực cũng thế do khả năng chính mình tạo ra bằng nhiều cách. Tuy nhiên những linh hồn mất tích nơi biển Đông họ không thể làm được. Những gì như người còn sống nguyên vẹn hình hài. Sự giao cảm mật thiết giữa người cõi âm và dương khá ư kỳ diệu! Bằng tất cả niềm tin sẵn có phốì hợp lễ nghi truyền thống để được Chư Phật và Bồ Tát hộ niệm. Khả năng của chúng ta có hạn, nhưng năng lực của Chư Phật Bồ Tát thì vô biên. Sự giao cảm tương ứng tạo thành đạo đức cứu độ vong nhân. Nhất là mùa Vu Lan báo hiếu xá tội vong nhân.

Do cảm thông sự thống khổ của những oan hồn, các chùa thường lập đàn “Chẩn Tế” siêu độ các vong thức trong dịp Vu Lan Thắng Hội.

 

Vu Lan là truyền thống lâu đời được hàng Phật Tử duy trì và phát huy bởi lòng từ bi cao quý. Vu Lan truyền thống đã khắc sâu vào tâm khảm của người Phật Tử và phải lo đền đáp ân sinh thành dưỡng dục. Đạo làm người mà không tròn chữ hiếu thì đạo giác ngộ còn quá xa vời không thể với tới. Đức Phật Ngài nâng cao chữ hiếu để thấy rằng đơn vị cá nhân rất ư quan trọng. Việc cận kề trong tầm tay mà không thực hiện được thì làm sao có thể gánh vác việc trọng đại? Nếu ai đó làm tròn chữ hiếu đối với song thân thì đạo giác ngộ cũng đâu đó nằm trong tầm tay.

 

Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên được Đức Phật chỉ bày phương pháp cứu Mẹ ra khỏi địa ngục A tỳ, bài học đó được truyền thừa trong nhân gian bằng nhiều mẫu chuyện cảm xúc. Ai cũng hiểu được tình cảm của con người không thể đo lường được. Nghĩa là kẻ cao người thấp do tâm đạo thể hiện tạo ra.

 

Kích thước tâm thức có khác biệt. Hạnh và nguyện của một Bồ Tát có thể bao trùm thế giới khổ đau. Bồ Tát yêu thương chúng sanh bất phân chủng loại. Nghĩa là nơi nào có đau khổ nơi ấy có Bồ Tát xuất hiện cứu độ quần sinh.

 

Chùa Bảo Quang có một chiều dài suốt 19 năm đều có tàu ra biển nhân dịp tháng 7 mùa Vu Lan. Chuyến đi hằng năm lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo từ ăn uống, cho đến nghi lễ truyền thống. Những Đồng Hương- Phật Tử tháp tùng chuyến đi hằng năm đều sanh tâm hoan hỷ khi trở về. Biểu hiện lòng thương phải được thấy và biết rõ ràng bằng cảm xúc. Thế thì truyền thống Vu Lan có giá trị đặc thù trong nền văn hóa dân tộc.

 

Người Việt ly hương có cảm nghĩ đơn sơ rằng:

 “Ra đi là mang cả quê hương”.

 

Quê hương là cả một truyền thống văn hóa đa dạng đặc thù. Những nét đặc thù của Phật Giáo được trung hòa truyền thống văn hóa Việt Nam. Do vậy, có câu “đạo pháp và dân tộc”.

 

Nghìn trước và sau tập quán người Việt Nam đã ăn sâu vào Phật Giáo, tùy nghi và thích ứng để tự tồn là chuyện thời gian thể hiện. Cho hay, cách xử thế tiếp cận các truyền thống văn hóa rất quan trọng của mọi tổ chức hành chánh. Chùa Bảo Quang cũng không ngoài những thông lệ ấy. Hy vọng chùa Bảo Quang thể hiện nhiều việc làm công ích để xoa dịu một phần nào đối với những ai thiếu may mắn. Chùa Bảo Quang đã và đang nổ lực hơn nữa để trở thành một Trung Tâm Văn Hóa đa dạng để phục vụ tha nhân.

 

Ngày 26/8/2012 lúc 7 giờ sáng đoàn người hối hả tìm đến chùa Bảo Quang để đi thủy táng thân nhân đồng thời kinh kệ siêu độ những linh hồn mất tích ở biển Đông sau 1975. Hôm nay ngày đẹp trời cho nên chuyến đi tàu ai ai cũng cảm nhận được niềm hoan hỷ. Tụng niệm, cúng kiến tạo thành sinh hoạt nhỏ trên tàu du lịch của người Hoa Kỳ. Việc làm có ý nghĩa thì tâm hồn nở hoa. Hoa nào cũng không bằng đóa hoa tâm? Một ngày để tâm hồn nở hoa là một ngày bạn cảm nhận được hạnh phúc tuyệt vời! Thêm một lần, rồi lại thêm một lần chắc chắn là tốt cho mình thêm phần khỏe mạnh.

 

Chuyến đi biển hôm nay được kết thúc tốt đẹp, khi trở về chùa gần 1 giờ. Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ qúy Đồng Hương - Phật tử sống an lành trong ánh hào quang chư Phật. Ban tổ chức hứa hẹn năm sau thực hiện chuyến đi tốt hơn.

 

California 27/8/2012

 Thiện Tâm


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn