Báo Trúc Lâm số 49

05/09/201112:00 SA(Xem: 16376)
Báo Trúc Lâm số 49

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN – PL 2555-2011

 

Lá Thư Trúc Lâm ........................................................................................02 

 Vu Lan Nhớ Bốn Ơn..............................................H.T. Thích Chơn Thành 03 

Phật Giáo Tinh Hoa và Phát Triển.................................................. Tùng Sơn 05

Mây Trời………………………………........thơ........ ...............................Triều Tâm Ảnh 10

Vô Môn Quan............................................ ......................Nguyễn Nam Trân 11

Ngôn Ngữ Tam Muội ...................................................................Như Hùng 17

Quán Thông Thực Tướng. . ............................................... .Thanh Trí Cao 20

Tình Người Giác Ngộ ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Thích Tâm Ngoạn 22

Dâng Hoa Lương Hoàng Sám...........................................Thích Nữ Giới Hương  24

Hương Thơm Dạ Lý.........................................thơ................. Thanh Trí Cao 26

Hương Giới Đức...................................................... ................... Huệ Trân 27

Những sắc thái đặc thù Phật Giáo.......... ........................ Nguyễn Trần Ai 31

Hoa Sen............................................................thơ................. Chân Giác 33

Tình Hiếu Bao La ……… . . (thơ)..TN Giới Hương ………(nhạc)…. . ........Nam Hưng 34

Hương Thơm Dạ Lý ……… . . (thơ)..Thanh Trí Cao (nhạc)…. .Hoàng Quang Huế 35

Học Kinh Pháp Hoa.............................................. ...........Thích Nữ Như Bảo 36

Dấu Xưa .................................. . ........................................Nhuận Hùng 40

Danh Ni Truyn........................................................................Ngọc Bảo 43

Thập Nhị Nhân Duyên............................................................... Đức Hạnh 46

Trăm Năm........................................ thơ................. ...........Thanh Trí Cao 47

Ngôn Ngữ Loài Vật................................................ ....................Huệ Trân 48

Giọt Nước Cành Sen…………………………. thơ....................... Thân Thị Ngọc Quế 49

Ta Từ Thành Phật Đến Nay......................................................Diệu Huyền 50

Đức Đạt Lai Lạt Ma .. . . ...................................................Nguyễn Trần Ai  53

Con Đi Tìm Mẹ...................................................... .Tâm Tường Lê Đình Cát 56

Lòng Mẹ....................................................................................Diệu Trí 60

Tình Cha Nghĩa Mẹ.................................................................Thanh Thái 62

Vu Lan Tưởng Niệm....................... thơ................. ...... Thích Quảng Thanh 63

Dòng Thơ Issa……………………………………………….......................Hành Khất Thế Kỷ 64

Vu Lan Nguyện Cầu.....thơ................. . . . . . . . . . . . . Trí Vượng Vũ Khang 66

Thì Thầm Với Mẹ . . . . . . . . . . . . . …. .. ….. . . . . . . . . . . . .Ngô Minh 67

Con Tìm Về Mẹ Âu Cơ......................................................Phan Như Huyên 69

Phỏng Vấn HT Viện Chủ Chùa Bảo Quang......................... ...... Đoàn Trọng 115

Đ êm Nghe Tiếng Chuông Chùa……………………………............... Trần Kiêm Đoàn 121

Thoát Tục.....thơ................. . . . . . . . . . . . . …… .............Thức Thi Nhân 122

Truy Niệm Giác Linh Cố Hòa Thượng Hạnh Đạo... ......................................... 123

Thông Báo Trường Việt Ngữ Hùng Vương 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn