Lời kêu gọi - Văn thư số 1782/VP/TT

21/05/201412:00 SA(Xem: 15613)
Lời kêu gọi - Văn thư số 1782/VP/TT

logo_-giao_hoi-content

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ GIỚI


 WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

 TU-QUANG BUDDHIST ORDER / ORDRE BOUDDHIQUE TU-QUANG

 2176 Rue Ontario Est, Montréal, QC. H2K-1V6, Canada

TỔ ĐÌNH TỪ QUANG

 1978 Rue Parthenais, Montréal, QC H2K-3S3, Canada

 Tél : (514) 525-8122

 

 LỜI KÊU GỌI

Văn thư số 1782/VP/TT – Ngày 12.05.2014

Trưởng-lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới

của

Thượng-Thủ

 

 Kính gửi : Chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa,

 Đại-Đức Tăng, Ni cùng chư Đạo-hữu, Phật-tử.

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT

 

 Vào 11 giờ sáng ngày 11 tháng 5 năm 2014, tại Tổ-Đình Từ-Quang, thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec, nước Canada, đã tổ-chức đại-lễ kỷ-niệm Phật-đản năm thứ 2638, Phật-lịch 2558. Trước Phật-điện, chư Tôn-đức Tăng, Ni cùng đại chúng Phật-tử và chúng tôi, nhất tâm truy niệm công ơn hóa độ của đức Từ-Phụ Thích-Ca Mưu-Ni Phật, cầu nguyện cho thế-giới hòa-bình, chúng-sinh an-lạc và đặc-biệt cầu nguyện cho đất nước Việt-Nam sớm thoát khỏi chế độ độc-tài Cộng-sản, để cho nhân dân có tự do, dân-chủ, dân-quyền, có tinh-thần đoàn kết, cương quyết chống đối những dã-tâm hãm hại và xâm chiếm đất liền, biển cả của Việt-Nam bởi những người lãnh-đạo Cộng-sản Trung-Hoa.

 Sự xâm chiếm đất liền, biển cả và mưu lược hãm hại nhân dân Việt-Nam bằng những vật-dụng tẩm thuốc độc, ai cũng biết và cả thế-giới đều biết. Năm 1974, Trung-cộng giết hại chiến-binh
Việt-Nam Cộng-Hòa, xâm-chiếm đảo Hoàng-Sa. Mang danh nghĩa dạy cho các đồng-chí Cộng-sản Việt-Nam một bài học năm 1979, Trung-cộng chiếm bao nhiêu cây số vuông đất liền và biển cả và khai thác bao nhiêu hầm mỏ khoáng-sản và rừng già.. Thời-gian thập kỷ 1980, Trung-cộng xâm-chiếm đảo Trường-sa, tạo thành quận Tam-Sa, thuộc Hải-Nam, ký mật ước sát nhập đất nước Việt-Nam vào đất nước Trung-Cộng và Việt-Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung-quốc, mang tên là tỉnh Âu-Lạc. Ngày nay, Trung-Cộng dạy thêm cho các đồng-chí Cộng-sản Việt-Nam bài học thứ hai, là bất thình lình, đầu tháng 5 dương-lịch 2014, Trung-cộng điều động nhiều loại máy bay, tàu chiến và dàn khoan khổng lồ chiếm cứ ngoài khơi đảo Lý-Sơn, thuộc tỉnh Quảng-Ngãi, Việt-Nam, bất chấp sự phản-đối của Việt-Nam và Quốc-tế.

 Sự thật hiển nhiên, giờ đây, những người có dòng máu Việt-Nam yêu nước, không kể chính kiến, giới-tính, đạo-giáo, chúng ta nghĩ gì ? Chắc chắn chư vị lãnh-đạo các tôn-giáo, các đoàn-thể quốc gia Việt-Nam, đã có sẵn những sách-lược, để tùy cơ thực-hiện, chúng tôi không dám lạm bàn!


Nay, đứng về Phật-giáo, chúng tôi xin ngỏ lời khẩn-thiết kêu gọi chư tôn-đức Tăng, Ni cùng chư nam, nữ Phật-tử Phật-giáo Việt-Nam trong và ngoài nước : - “Nước mất, đạo tan. Cùng dòng máu

Việt”! Tất cả Tăng, Ni, Phật-tử, chúng ta phải :

1.- Muôn người như một, một lòng một dạ cùng với tất cả mọi người – không phân biệt –

2.- Tại các tự-viện, sớm hôm, tụng kinh, trì chú, cầu nguyện cho nhà cầm quyền Cộng-sản

Việt-Nam tỉnh thức, hiểu rõ chính, tà, dứt khoát bỏ chủ nghĩa Cộng-sản, đoạn-tuyệt tình đồng-chí giả dối của Trung-cộng, hướng hăûn về chủ nghĩõa quốc-gia, dân-tộc, cương quyết đưa vấn-đề xâm lược của Trung-Cộng ra tòa án quốc-tế và kêu gọi Liên-Hiệp-Quốc, các cường-quốc Mỹ, Anh, Pháp, các nước tự-do trên thế-giới thực tâm ủng-hộ Việt-Nam chống ngoại-xâm và đem lại tự do, dân-chủ, nhân-quyền ấm no, hạnh-phúc thực sự cho người dân.

3.- Nam, nữ Phật-tử tùy theo hoàn cảnh, khả năng, tích-cực tham-gia cùng các đoàn thể quốc-gia, thực sự chống Cộng, thực sự chống xâm-lăng, trong tinh-thần cứu nguy đất nước.


Ngưỡng nguyện Tam Bảo, hồn thiêng sông núi, chư vị linh thần, thiện-thần Việt-Nam phù-trì cho đất nước Việt-Nam được thoát nạn cộng-sản, xâm-lăng, bảo toàn lãnh thổ, lãnh-hải, an-định, phú

cường và nhân dân có tự-do, dân-chủ, nhân-quyền, ấm no, hạnh-phúc.

 

Tâm thành kêu gọi,

 chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content
Trưởng-lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn