THƯ TÍN PHÂN ƯU HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM

09/08/201312:00 SA(Xem: 13701)
THƯ TÍN PHÂN ƯU HÒA THƯỢNG THÍCH MINH TÂM

logo_-giao_hoi-content

 

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ GIỚI

  WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

 TỔ ĐÌNH TỪ QUANG

 TU-QUANG BUDDHIST ORDER / ORDRE BOUDDHIQUE TU-QUANG

  2176 Rue Ontario Est, Montréal, QC. H2K-1V6, Canada

 1978 Rue Parthenais, Montréal, QC H2K-3S3, Canada

 Tél : (514) 525-8122


 

THƯ TÍN PHÂN ƯU

HÒA-THƯỢNG THÍCH-MINH-TÂM

Viện Chủ chùa Khánh-Anh

Chủ-Tịch Hội-Đồng Điều-Hành

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất Âu Châu

Viên-tịch tại bệnh viện tỉnh Turku, Phần-Lan

Vào 10:29 phút, ngày 8.8.2013 (02.7.Quý-Tỵ), thọ 75 tuổi.

 

 Tổ-Đình Từ-Quang, ngày 8 tháng 8 năm 2013

 

 Kính gửi : Chư tôn-đức Hòa-Thượng, Thượng-Tọa

 Lãnh-đạo Giáo-Hội PGVNTN Âu-Châu,

 Đồng kính gửi Thượng-Tọa Thích Quảng-Đạo,

 Ni-sư TN Diệu-Trạm cùng Môn-đồ, Pháp-quyến,

 


Kính thưa Chư vị,

 

 10 giờ sáng hôm nay, tôi vô cùng xúc-động, được tin Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm viên-tịch. Tôi vội gọi điện-thoại sang chùa Khánh-Anh, may gặp Hòa-Thượng Thích-Tánh-Thiệt xác-nhận là đúng. Than ôi, chùa Khánh-Anh, Giáo-Hội Thống Nhất Âu-Châu mất đi một vị cột-trụ, lãnh-đạo tài-ba, nhẫn-nhục, uyển-chuyển, khéo-léo! Tôi thay mặt Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Năm Trên Thế-Giới thành-thực chia buồn cùng chư Tôn-đức Lãnh-đạo, chư vị Tăng, Ni, chư Phật-tử trong Giáo-Hội Thống Nhất Âu-Châu, chư Thượng-Tọa, Ni-sư, chư Đại-Đức Tăng, Ni trong môn-đồ, pháp-quyến của Cố-Hòa-Thượng. Và, xin có đôi lời tiễn-biệt Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm :


 Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm ! Có ngờ đâu, Hòa-Thượng ra đi vào buổi sáng hôm nay tại Phần-Lan! Tôi thường nói chuyện với Hòa-Thượng và đinh-ninh, Hòa-Thượng sẽ đi sau tôi, ai dè, Hòa-Thượng lại đi trước! Tôi biết Hòa-Thượng vào năm 1976 tại Paris, Pháp-quốc ! Tôi rất thương Hòa-Thượng, tuổi trẻ, chịu đựng mọi chuyện, để xây dựng Phật-giáo tại Pháp, tại một số nơi Âu-châu và vẫn lăn-lộn cùng cộng-đồng người Việt tỵ-nạn cộng-sản, tranh đấu cho nhân-quyền tại Việt-Nam.


Qua pháp-nạn năm 2007, tôi thường nói chuyện với Hòa-Thượng về việc liên-kết Giáo-Hội tại hải-ngoại, Hòa-Thượng đã đi khắp đó đây, nhưng, cho đến ngày nay, đại-sự ấy, Hòa-Thượng còn mang theo, chưa đem lại thành-quả nào bằng hiện-thực, thực đáng suy tư ! Thôi, tất cả là nghiệp-vận của kiếp người, Hòa-Thượng an tâm cho được giải-thoát !


 Tới đây, một lần nữa, tôi tỏ lòng thương tiếc Hòa-Thượng, trọn một đời, chịu gian khổ lo cho đạo, lo cho đời. Có lẽ việc đạo, việc đời, không ai có thể làm trọn vẹn được, đành giao lại cho đời, cho những người kế sau ! Hòa-Thượng bỏ lại tất cả mọi việc cho đời, giữ tâm an-tịnh, an nhiên tự tại, theo hào-quang chư Phật, đức Phật A-Di-Đà, chư Thánh-Hiền-chúng trở về, hưởng phần tự tại nơi thế-giới An-Lạc. Tại thế-gian này, mong mỏi chư Tôn-đức Tăng, Ni cố gắng duy-trì và phát-triển tổ-chức Phật-giáo tại Âu-châu, chư Tăng, Ni và Phật-tử trong môn-đồ, pháp-quyến của Cố-Hòa-Thượng, cố gắng hòa-hợïp, theo dấu chân Thầy, hoàn-thành và duy-trì các cơ-sở mà Cố-Hòa-Thượng đã tạo-dựng, ngõ hầu, chung sức tu đạo, hành đạo, đem lại lợi lạc cho mình và cho quần-sinh.


 Thành-thực phân ưu và cầu nguyện.


 

Thượng-Thủ Giáo-Hội PGVN Trên Thế-Giới

 

 chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content

 Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

 

Bản sao kính gửi :

- Hòa-Thượng Phó-Thượng-Thủ

- Hòa-Thượng Chủ-Tịch Hội-Đồng Điều-Hành

- Chư Hòa-Thượng, Thượng-Tọa và Đạo-hữu

trong các cơ-quan Trung-Ương, các Thành-viên

“để biết và cầu nguyện”


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn