Những điều tâm niệm

22/06/201012:00 SA(Xem: 13179)
Những điều tâm niệm


gautam_buddha-content10 ĐIỀU TÂM NIỆM

1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.

2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy.

3- Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4- Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường.

5- Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.

6- Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7- Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì được thuận chiều ý mình thì tất sanh tự kiêu.

8- Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính.

9- Thấy lợi đừng nhúng tay, nhúng tay thì hắc ám tâm trí.

10- Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài.


Bởi vậy, Phật Đà thiết lập Chánh Pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên, ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả.


Đức Thế Tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại, Ương quật hành hung, Đề Bà khuấy phá, mà Phật Đà giáo hóa cho thành đạo tất cả. Như vậy há không phải sự tác nghịch là sự tác thành mà sự khuấy phá là sự giúp đỡ cho ta.


Ngày nay những người học đạo, trước hết không dấn mình vào mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh Pháp chí thượng vì vậy mà mất cả, đáng tiếc đáng hận biết bao.


LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI


MƯỜI BỐN ĐIỀU RĂN CỦA PHẬT

 

1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là CHÍNH MÌNH.

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là DỐI TRÁ.

3. Thất bại lớn nhất của đời người là TỰ ĐẠI.

4. Bi ai lớn nhất của đời người là GHEN TỊ.

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là ĐÁNH MẤT MÌNH

6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là BẤT HIẾU

7. Đáng thương lớn nhất của đời người là TỰ TI

8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là VƯƠN LÊN SAU KHI NGÃ

9. Phá sản lớn nhất của đời người là TUYỆT VỌNG

10. Tài sản lớn nhất của đời người là SỨC KHỎE

11. Món nợ lớn nhất của đời người là NỢ TÌNH CẢM

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là KHOAN DUNG

13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là THIẾU HIỂU BIẾT

14. An ủi lớn nhất của đời người là BỐ THÍ


 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn