HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU

hoa_thuong_thich_tam_chau_thuong_thu_giao_hoi_phat_giao_viet_nam_tren_the_gioi

ĐÔI LỜI BỘC-BẠCH

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT

Kính bạch chư tôn Thiền-đức Tăng, Ni,
Kính thưa đồng bào, đồng hương, Phật-tử,
Kính thưa Quý vị khán-thính-giả

Sau biến cố 30 tháng 04 năm 1975, hàng triệu người bỏ nước ra đi tìm tự-do, khắp nơi trên thế-giới.
Tại miền Bắc-Mỹ, năm 1979, chư vị Tăng, Ni Việt-Nam tỵ-nạn Cộng-sản, đã vân-tập về chùa Giác-Hoàng - thủ-đô Hoa-Thịnh-Đốn - thành lập Giáo-Hội Phật-Giáo Tăng-Già Việt-Nam Trên Quốc-Tế. Và, năm 1984, đại-hội tại chùa Liên-Hoa, vùng Montreal, Quebec, Canada, được cải tiến thành Giáo-Hội Phật-Giáo-Việt-Nam Trên Thế-Giới.
Trong hai kỳ Đại-Hội trên, Đại-chúng thương tưởng, suy cử tôi đảm-trách ngôi vị Thượng-Thủ, lãnh-đạo Giáo-Hội, hầu nâng đỡ tinh-thần cho những người con Phật xa quê, liên kết và chung sức cùng các giới, làm được gì, để duy-trì, phát-triển nền đạo-đức, văn-hóa dân-tộc và Phật-giáo Việt-Nam tại hải-ngoại, góp phần vào việc phục-hưng đạo-giáo và đất nước trong tương-lai.
Cường-độ pháp-nạn và quốc-nạn, mỗi ngày một gia-tăng, hình-thức tổ-chức của mọi phía được phát sinh và những sự xâm-nhập, lũng-đoạn, biến-thái, bột-phát một cách ghê gớm, khiến cho, dù tôi đã đem bao tâm-huyết chân-thành để ngăn chặn và hóa-giải, đều không hiệu-quả. Đây là nghiệp-vận!
Ứng-hợp thời-cơ, mạng lưới truyền-thông hiện nay, là một phương-tiện siêu-việt, đem lại nhiều lợi-lạc cho nhân-loại, nếu nhìn về mặt trang-nghiêm, trong sáng.
Do sáng-kiến của quý vị trong Tổng-vụ Ngoại-Giao và Hoằng-Pháp, Đại-hội Thường Niên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới năm 2009, đã hoan-hỷ cho thiết-lập một trang nhà của Giáo-Hội trên Internet.
Dù là người của thế-hệ già-nua, không đủ khả-năng thấu-triệt về Tin-học, nhưng, thể theo lời thỉnh cầu của chư vị đảm-trách trang nhà của Giáo-Hội, tôi cũng xin có đôi lời bộc bạch :
Tôi rất hoan-hỷ về việc Giáo-Hội có một trang nhà trên internet, để truyền-bá những lời vàng ngọc trong kinh sách Phật-giáo, lời hay, ý đẹp của chư vị Tổ-sư, các bậc minh-triết, tiên-hiền Việt-Nam và của các nhà tư-tưởng trên thế-giới, hầu phục-vụ nhân-loại, đem lại hòa-bình, an-lạc cho trái đất, cho con người, cho đất nước Việt-Nam.
Tôi xin kính mời chư tôn-đức Tăng, Ni, các bậc học-giả, trí-thức khắp nơi – không phân-biệt – hoan-hỷ đóng góp sáng-kiến, bài vở, hình ảnh cho trang nhà thêm nhiều màu sắc và thêm nhiều điều bổ ích.
Tôi cũng xin khuyến thỉnh các cơ-quan Trung-Ương, các Thành-viên và các Phật-tử trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, tích-cực hộ-trợ mọi mặt cho trang nhà của Giáo-Hội được dồi-dào sinh-khí và lâu dài.
Tôn-chỉ, mục-đích của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới là “đoàn-kết, liên-kết, hòa-hợp và xây-dựng”. Tôi tin-tưởng, trang nhà của Giáo-Hội, mãi mãi thực-hiện tôn-chỉ, mục-đích ấy, không bao giờ có lời nói, câu văn, ngấm ngầm dụng ý, phê-bình, chỉ-trích cá-nhân hay đoàn thể khác.
Quý Ngài và Quý vị vui lòng, chung sức xây dựng, xin liên-lạc với trang nhà :

www.phatgiaovietnamhaingoai.orgTôi thành-thực tán-thán công-đức Hòa-Thượng Thích-Quảng-Thanh, Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Ngoại-Giao kiêm Viện-Chủ chùa Bảo-Quang : 713 N. Newhope St. , Santa Ana, California 92703, U.S.A. cùng chư vị thiện-trí, đã thiết-lâp trang nhà của Giáo-Hội.
Nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo từ-bi chứng minh công-đức, gia-hộ cho trang nhà được trình bày đúng chánh-pháp, hòa-hợp, trong sáng, lâu dài, Hòa-Thượng Thích-Quảng-Thanh, chư vị cộng-sự được thân tâm an-lạc và mọi điều tốt đẹp như ý.

Chùa Quán-Âm, Los Angeles, Phật-lịch 2554, ngày 8 tháng 6 năm 2010

Thượng-Thủ Giáo-Hội PGVNTTG


Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu