Đặc Ân Của Chúa

Bạn đang đọc bài viết về Đặc Ân Của Chúa trong Mục Vụ Giáo Dân

Đặc Ân Của Chúa: Là những ơn huệ mà Chúa Trời ban cho chúng ta qua ân cứu độ của Đức Chúa Giêsu, làm ấm lòng tâm hồn chúng ta.

Đặc Ân Của Chúa có hai loại:

– Đặc Ân Thánh Sủng: Đó là sự sống mà Chúa ban tặng, giúp chúng ta trở nên như những người theo đạo của Kitô và xứng đáng được sống cùng Thiên Chúa trên trời.

+ Chúng ta nhận được Đặc Ân này khi chúng ta tiếp nhận Bí Tích Rửa Tội.

+ Chúng ta mất Đặc Ân Thánh Sủng nếu chúng ta phạm tội nặng.

– Đặc Ân Hiện Sủng: Là đặc ân ban cho chúng ta một tinh thần thông minh và một ý chí mạnh mẽ để thực hiện các việc lành và tránh xa điều xấu.

+ Chúng ta được ban Đặc Ân Hiện Sủng hàng ngày.

Các kết quả của Đặc Ân Thánh Sủng bao gồm:

– Giúp chúng ta sống một cuộc sống trong sạch và mãn nguyện với Đức Chúa Trời.

– Cho phép chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa.

– Làm cho tâm hồn trở thành nơi trú ngụ của Chúa Thánh Thần.

– Ban cho chúng ta di sản của Nước Thiên Đàng.

Chúng ta có thể từ chối Đặc Ân Thánh vì Chúa đã ban cho chúng ta tự do lựa chọn và Ngài không ép buộc chúng ta phải duy trì nó.

Những điều cần thiết để duy trì Đặc Ân Thánh là cầu nguyện và tiếp nhận các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *