Đức nhân vị Bà Chúa Sơn Trang là ai và ai là 12 mỹ nhân Sơn Trang?

Hãy đọc toàn bộ bài viết này của phatgiaovietnamhaingoai.org để hiểu rõ về truyền thuyết về Đức nhân vị Bà Chúa Sơn Trang.

Truyền thống thờ cúng Sơn Trang bắt nguồn từ đâu?

Phong tục thờ cúng vị thần Sơn Trang là một phần trong tôn giáo của người Việt, đã tồn tại từ thời kỳ Âu Lạc cách đây khoảng 2000 năm. Tuy nhiên, việc thờ cúng Sơn Trang trong các đền chùa theo tín ngưỡng Tứ Phủ trở nên phổ biến hơn sau khi phong tục thờ Tứ Phủ được thiết lập cách đây khoảng 600 năm.

Hành trình thờ cúng Đức vị Sơn Trang trong đền chùa và cung điện Tứ Phủ

Sự kết hợp thờ cúng Sơn Trang và Tứ Phủ trong các đền chùa và cung điện đại diện cho tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, bao gồm người Kinh và các dân tộc thiểu số. Điều này cho thấy đất nước Việt Nam là của tất cả mọi người và tất cả dân tộc Việt Nam đều thờ cúng các vị thần chung. Vậy Đức nhân vị Bà Chúa Sơn Trang có phải là một trong những vị thần trong hệ thống Tứ Phủ không?

ba-chua-son-trang

Khi vua Lê trong thời đại Mẫu Liễu Hạnh xuất hiện, triều đình Lê đã truy tặng danh hiệu “Lê Mại Đại Vương” cho Đức nhân vị Bà Chúa Sơn Trang. Từ đó, Đức nhân vị Bà Chúa Sơn Trang trở thành vị thần thứ hai trong Tam Tòa Thánh Mẫu. Vì vậy, việc thờ cúng Tứ Phủ được coi là sự kết hợp hài hòa giữa phong tục tôn giáo của Mẫu Liễu Hạnh và Sơn Trang.

Rõ ràng Đức nhân vị Bà Chúa Sơn Trang là ai?

Theo tác giả Đồng Âm, Tam Tòa Sơn Trang gồm 3 vị thần: Thanh Sơn Đại Vương Bạch Anh Quản Trưởng Sơn Lâm Công chúa Lê Mại Đại Vương, Diệu Tín Thiền Sư La Bình Công chúa, và Sơn Trang đệ tam Diệu Nghĩa thiền sư Quế Hoa công chúa. Ba vị thần này đã tồn tại từ thời Vua Hùng và được cho là ba hiện thân của Mẫu Thượng Ngàn. Mẫu Thượng Ngàn cai quản những hang động, cửa rừng và cửa biển, cũng như có 8 vị thần nam và 12 vị thần nữ.

Bát Bộ Sơn Trang đề cập đến ai?

Theo truyền thuyết, Mẫu Thượng Ngàn đã sinh ra ông Đỗ Đống từ ông Đỗ ở Đồng Đăng. Ông Đỗ Đống đã kết hôn với bà Nguyễn Thị Tươi, và họ đã có 8 người con trai. Những người con trai này đã giúp An Dương Vương, và cũng đã giúp Hai Bà Trưng và các triều đại Lý, Trần, Lê. Nhân dân gọi tổng cộng 8 người con này là “Bát Bộ Sơn Trang”, chịu trách nhiệm cai quản các lũng và núi rừng, bao gồm Đỗ Trinh, Đỗ Triệu, Đỗ Hiệu, Đỗ Trung, Đỗ Bích, Đỗ Trương, Đỗ Cường, Đỗ Dũng.

12 mỹ nhân Sơn Trang đề cập đến ai?

12 mỹ nhân Sơn Trang là nhóm các thần nữ Sơn Trang theo chỉ dẫn của Mẫu Thượng Ngàn. 12 mỹ nhân này bao gồm: Cô Cả Núi Dùm, Cô Đôi Bắc Lệ, Cô Bơ Thượng Ngàn, Cô Tư Ỷ La, Cô Năm Đồng Tiền, Cô Sáu Đồi Ngang, Cô Tám Thượng Ngàn, Cô Chín Thượng Ngàn, Cô Mười Suối Ngang, Cô Mười Một Đồng Nhân và Cô Mười Hai Thượng Ngàn.

ba-chua-son-trang

Theo quan điểm này, 12 mỹ nhân Sơn Trang không được xem là các thần nữ trong hệ thống Tứ Phủ Thánh Cô.

Vì vậy, việc thờ cúng Đức nhân vị Bà Chúa Sơn Trang trong Động Sơn Trang chính là việc thờ cúng Mẫu Thượng Ngàn trong Tam Tòa Thánh Mẫu.

Những vật cúng khi thờ cúng Đức nhân vị Sơn Trang

Khi đi dâng hương tại các đền chùa, người ta nên chuẩn bị một số vật cúng như hương, hoa tươi, quả chín, oản, xôi, chè,… Không để lễ mặn trong khu vực chính điện của ngôi chùa.

Khi sử dụng lễ mặn thờ cúng Đức nhân vị Sơn Trang, thường chuẩn bị theo số 15:

15 con ốc, cua,

15 quả ớt, chanh hoặc chỉ cần 1 quả nhưng được chia thành 15 phần…

Con số 15 này tương ứng với 15 vị thần Sơn Trang (1 vị Đức nhân vị Bà Chúa Sơn Trang, 2 vị hầu cận và 12 vị mỹ nhân Sơn Trang).

ba-chua-son-trang

FAQ – Hỏi đáp liên quan đến chủ đề

Đức nhân vị Bà Chúa Sơn Trang là ai và ai là 12 mỹ nhân Sơn Trang?

Đức nhân vị Bà Chúa Sơn Trang là vị thần thứ hai trong Tam Tòa Thánh Mẫu, và là một trong ba vị thần của Tam Tòa Sơn Trang. 12 mỹ nhân Sơn Trang là nhóm các thần nữ theo chỉ dẫn của Mẫu Thượng Ngàn.

Truyền thống thờ cúng Sơn Trang bắt nguồn từ đâu?

Phong tục thờ cúng Sơn Trang đã tồn tại từ thời kỳ Âu Lạc cách đây khoảng 2000 năm. Nhưng việc thờ cúng Sơn Trang trong các đền chùa theo tín ngưỡng Tứ Phủ trở nên phổ biến hơn sau khi phong tục thờ Tứ Phủ được thiết lập.

Bát Bộ Sơn Trang đề cập đến ai?

Bát Bộ Sơn Trang là tổng cộng 8 người con trai của ông Đỗ Đống và bà Nguyễn Thị Tươi. Họ có trách nhiệm cai quản các lũng và núi rừng, và đã giúp An Dương Vương, Hai Bà Trưng và các triều đại Lý, Trần, Lê.

Qua việc tìm hiểu về Đức nhân vị Bà Chúa Sơn Trang, chúng ta có thể hiểu thêm về một khía cạnh quan trọng trong tôn giáo và văn hóa dân tộc Việt Nam.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *