10 điều răn của thiên chúa

10 điều răn của Thiên Chúa là những quy tắc tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã trao cho con người, để ai tuân thủ quy tắc và luật pháp của Chúa sẽ được phước lành và hòa bình. Hãy cùng phatgiaovietnamhaingoai tìm hiểu nhé!

Kinh 10 điều răn của Thiên Chúa là gì? 

10 điều răn là những giáo lý mà Thiên Chúa đã phán thông qua Môi-se tại núi Sinai và được khắc lên hai bảng đá. Văn bản về Mười Quy Tắc xuất hiện hai lần trong Kinh Thánh tiếng Do Thái.

Nguồn gốc của 10 điều răn của thiên chúa

10 Quy Tắc đã được truyền từ thời kỳ Sáng Thế trước khi Thiên Chúa ban cho Môi-se. Tất cả những quy tắc này đã được ghi vào lòng mỗi người nhưng chưa có một văn bản chính thức.

Điều răn thứ nhất Sáng thế ký 35: 2
Điều răn thứ hai Sáng thế ký 35: 4
Điều răn thứ ba Gióp 1: 5
Điều răn thứ tư Sáng thế ký 2: 3
Điều răn thứ năm Sáng thế ký 28: 6-7
Điều răn thứ sáu Sáng thế ký 4: 6-8
Điều răn thứ báy Sáng thế ký 39: 7-9
Điều răn thứ tám Sáng thế ký 30:33
Điều răn thứ chín Gióp 31: 5-6
Điều răn thứ mười Gióp 31: 9, 11

Khi Thiên Chúa ban cho Môisê những tấm ớ đá trên đó Ngài đã khắc 10 Điều Răn lên 2 tấm ớ đá trên Núi Sinai. Thiên Chúa chỉ đơn giản là hệ thống hóa những gì Ngài đã truyền tải từ rất lâu trước đó và những gì đã được lưu truyền bằng lời trước thời điểm đó.

10-dieu-ran-cua-thien-chua

Tầm quan trọng của 10 điều răn của Thiên chúa trong đời sống

Khi Chúa Giê-xu xuất hiện trên thế gian, Người không phá vỡ luật pháp mà đến để nâng cao và hoàn thiện luật pháp.

10-dieu-ran-cua-thien-chua

Nhiệm vụ của cơ đốc nhân là giữ 10 điều răn của Thiên Chúa như thế nào? 

Khải Huyền 14:12 VIE2010. “Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.”

 

CỰU ƯỚC TÂN ƯỚC
Sáng-thế Ký 26: 4-5 Ma-thi-ơ 5:19
Xuất Ê-díp-tô Ký 16:28 : Ma-thi-ơ 19:17
Xuất Ê-díp-tô Ký 20: 6 Giăng 14:15
Thi-thiên 119: 47 Giăng 15:10
Thi-thiên 119: 47 1 Cô-rinh-tô 7:19
Thi-thiên 119: 172 1 Giăng 2: 3
Châm ngôn 7: 2 1 Giăng 5: 2-3
Truyền đạo 12:13 2 Giăng 1: 6
Đa-ni-ên 9: 4 Khải Huyền 14:12
  Khải Huyền 22:14

Điều chỉ đạo từ Thiên Chúa được áp dụng từ thời kỳ Cựu Ước cho đến tận Tân Ước. Chúng ta, như những tín đồ Cơ Đốc, phải tuân theo những sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

10 điều răn của Thiên Chúa không phải là một gánh nặng nặng nề 

Chúa Quyển sách luật-pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy-gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn-thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may-mắn trong con đường mình, và mới được phước.

Nếu chúng ta chăm chỉ tuân theo các điều răn của Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta phước lành và mang lại may mắn trong cuộc sống. Vì đường lối của Chúa Giêsu êm ái và gánh nặng của Chúa nhẹ nhàng hơn bất kỳ thần linh nào khác. Tuy nhiên, ngày nay, các giáo hội đã lan truyền những lời giả dối rằng các quy tắc của Chúa thực sự là một gánh nặng, gây chia rẽ chúng ta với Đức Chúa Trời.

Ý nghĩa của 10 điều răn của Thiên Chúa 

Dù chúng ta đang sống trong thế giới này, mười điều răn vẫn mang lại lợi ích quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn vi phạm những tội giết người, tội tà dâm, trộm cướp… không chỉ thế giới mà ngay cả Thiên Chúa cũng sẽ phê phán bạn. Do đó, không thể phủ nhận rằng những điều răn mà Chúa ban cho chúng ta là sự tốt lành và thiết thực. 

Khải Huyền 14:12. Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus.

CỰU ƯỚC TÂN ƯỚC
Phục-truyền 11:27 I Giăng 3:22
Thi-thiên 112:1 Giăng 15:10
Phục-truyền 4:40 Khải Huyền 14:12
Phục-truyền 4:40 Khải Huyền 14:13
Phục-truyền 30:16 Khải Huyền 22:14

Khi bạn tuân thủ theo các quy tắc của Chúa, Chúa trời sẽ ban cho những ai tuân thủ các điều răn của Ngài một cuộc sống mãi mãi. Đây là ý định của Ngài – trở thành một con người giống như Ngài bằng cách tuân thủ các điều răn của Ngài một cách linh thiêng và sau đó có được một cuộc sống vĩnh cửu như con cái của Ngài!

Điều răn Do Thái Anh giáo Chính Thống Công giáo Tin Lành
Ta là Thiên Chúa của ngươi 1 lời đầu 1 1 lời đầu
Ngươi chớ có các thần khác. 2 1 1
Ngươi chớ làm tượng chạm 2 2 2
Chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi 3 3 3 2 3
Ngươi phải giữ ngày Sabát 4 4 4 3 4
Tôn kính cha mẹ 5 5 5 4 5
Ngươi chớ giết người. 6 6 6 5 6
Ngươi chớ phạm tội tà-dâm. 7 7 7 6 7
Ngươi chớ trộm-cướp 8 8 8 7 8
Ngươi chớ nói chứng dối 9 9 9 8 9
Ngươi không được chiếm đoạt vợ của người khác 10 10 10 9 10
   

FAQ – Những câu hỏi liên quan

10 quy tắc của Thiên Chúa là gì? 

10 quy tắc của Thiên Chúa là những nguyên tắc mà Thiên Chúa đã ban cho con người thông qua Môi-se tại núi Sinai. Nó được ghi trong Kinh Thánh và là một phần quan trọng của đạo Thiên Chúa.

Tại sao 10 quy tắc của Thiên Chúa quan trọng? 

10 quy tắc của Thiên Chúa quan trọng vì nó là hướng dẫn cho con người sống một cuộc sống đúng đắn và hạnh phúc. Nó chỉ rõ những điều mà chúng ta không nên làm, như giết người, trộm cắp, nói dối, và cung cấp một tập hợp các nguyên tắc đạo đức để chúng ta tuân thủ.

Con đường của Chúa thật sự là một gánh nặng? 

Không, con đường của Chúa không phải là một gánh nặng nặng nề. Dù Chúa yêu cầu chúng ta tuân thủ các quy tắc của Ngài, nhưng điều này không phải là để gây khó khăn cho chúng ta, mà là để mang lại phước lành và hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Một cuộc sống theo đạo Thiên Chúa là một cuộc sống tự do và tràn đầy ý nghĩa.

Trên đây là một bài viết ngắn về 10 điều răn của Thiên Chúa. Chúng ta đã khám phá nguồn gốc và tầm quan trọng của những quy tắc này trong đời sống của chúng ta. 10 điều răn của Thiên Chúa không phải là một gánh nặng, mà là một hướng dẫn để chúng ta sống một cuộc sống đúng đắn và hạnh phúc. Khi chúng ta tuân theo các quy tắc này, chúng ta được ban phước và tận hưởng sự tĩnh lặng và hòa bình từ Thiên Chúa.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *