Bài văn khấn Tảo mộ cuối năm 2023 chuẩn truyền thống

Viết lại văn khấn Tảo mộ 2023 đúng và truyền thống

Mâm cúng Tảo mộ 2023 gồm những vật phẩm gì?

Để chuẩn bị cho mâm lễ cúng Tảo mộ 2023, chúng ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau:

– 10 bông hoa tươi màu đỏ

– 3 lá trầu, 3 quả cau

– 1/2 lít rượu, 5 chén rượu và 10 lon bia

– 2 bao thuốc, 2 gói trà

– 2 nến cốc màu đỏ

– 5 con ngựa (chọn mỗi con 1 màu), trên mỗi con ngựa bạn chuẩn bị 10 lễ tiền vàng gồm tiền xu, tiền âm phủ và tiền vàng lá.

– 5 bộ quần áo

– 4 đĩa để tiền vàng

Viết lại văn khấn cúng Tảo mộ 2023 theo truyền thống

1. Viết lại bài văn khấn xin phép Thổ thần Thổ địa để Ông bà về ăn Tết

Bài văn khấn lễ Tảo mộ ngày cuối năm được trích từ trang 10 trong cuốn sách “Văn khấn cổ truyền của người Việt” do Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin kính lạy:

Ngài Kim niên Đương cai (đọc tên riêng của quan Hành khiển năm đó: Mộc Tinh hành binh chi thần) Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, (đọc tên riêng của vị thần quan Hành binh năm đó: Ngụy Vương Hành khiển) Chi Thần, (đọc tên riêng của vị Phán quan năm đó: Tiêu Tào phán quan) Phán Quan.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thành linh Thổ địa Tôn thần,

Các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ long mạch Tôn thần, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền vũ, Tả Thanh long, Hữu Bạch hổ cùng liệt vị Tôn thần cai quản trong xứ này.

Kính lạy hương linh cụ……….

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp, gần tết mới.

Con là…………..

Sắm sanh vật phẩm, hương hoa, phù tửu, lễ nghi, trình cáo Tôn thần, kính rước vong linh Bản gia Tiên tổ con là……… có mộ tại đây trở về gia đình để đón năm mới, để con cháu phụng sự trong mùa xuân, báo đáp ân thưởng, tỏ lòng hiếu kính. Con xin Tôn thần phù thùy hỗ trợ. Âm dương cách trở, bát nước nén hương, biểu tấm lòng thành, con xin chứng giám.

Kính cáo!

2. Viết lại bài cúng lễ chạp

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy ngài Kim niên đương cai Lưu Vương hành khiển, Ngũ Ôn Chi Thần, Nguyễn Tào phán quan.

Kính lạy ngài bản cảnh Thành Hoàng Chính vị Đại Vương

Ngài bản xứ Thần Linh Thổ Địa Tôn Thần

Kính lạy các ngài ngũ phương, Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần. Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn Thần cai quản trong xứ này.

Kính lạy hương cụ…………………………………………

Hôm nay là ngày……tháng…….., gần tết mới.

Chúng con là: ………………………………………………………

Sắm sanh vật phẩm, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình Tôn Thần, kính rước vong linh gia tiên của chúng con là (tên các vong):…………………………………………………………………

Có mộ tại đây về với gia đình………, để chúng con phụng sự trong tết, báo đáp, tỏ lòng hiếu kính.

Con xin Tôn Thần phù thùy hỗ trợ. Âm dương cách trở, bát nước nén hương hiếu tâm, lòng con xin chứng giám.

Kính cáo!

Related Posts