Kênh thông tin đặt vé tàu cao tốc đi các đảo, huyện đảo tại Việt Nam

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội và trang web xuất hiện nhiều bài viết về việc thăm viếng mộ cô Sáu ở Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo. Chúng tôi đã tổng hợp các thông tin này để quý hành khách tham khảo và chuẩn bị cho chuyến đi đến Côn Đảo và thăm viếng ngôi mộ của cô Sáu.

Văn khấn đơn giản cho cô Sáu

Các đoạn văn khấn dưới đây đã được tham khảo và tóm tắt từ kinh nghiệm của những người thường xuyên viếng thăm mộ cô Sáu. Mỗi người có thể chuẩn bị một văn khấn riêng với các thông tin về tên, địa chỉ, khấn cho quốc gia và mọi người, và xin cô Sáu ban sức khỏe, bình an, tài lộc… Đứng trước mộ cô Sáu, thắp nén nhang và cầu khấn những điều mong muốn của mình. Dù chỉ đơn giản như vậy, nhưng cô Sáu sẽ chắc chắn nghe và biết được những tâm tư, nguyện vọng của bạn để giúp đỡ. Lưu ý: Trước khi thể hiện văn khấn, hãy làm ơn Dạ Thưa đầu tiên.

Có nhiều câu chuyện thiêng liêng đã được kể lại từ những người du khách khi đến thăm mộ cô Sáu. Mộ Cô Sáu luôn được thắp sáng bằng đèn nhang gần như suốt thời gian mở cửa nghĩa trang. Tại mộ cô Sáu, nhiều người đến đây để cầu khấn và truyền khói hương đặc biệt của biển cả. Trong khoảnh khắc ấy, có người nói rằng cô Sáu đã hiện lên trong khói mờ ảo. Điều này đã tạo nên huyền thoại về cô Sáu linh thiêng, và được truyền tai nhau mỗi khi ai đó đến Côn Đảo.

Văn khấn bài bản khi thăm mộ cô Sáu

Kính lạy:

Ngài Kim niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn thần, Kim Niên Hành Binh, Công Tào Phán Quan.

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa Tôn Thần.

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ và các vị thần cai quản trong vùng này.

Con tên là (tên của bạn)………………………………………………………………….

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………..

Tôi trang trọng trình bày lễ vật, hương hoa và xin cầu khấn Tôn thần, kính viếng nguyên tác: Cô Sáu – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu

Mộ cô Sáu nằm tại nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo.

Hôm nay, vào ngày………………(Ví dụ: Cuối năm, hoặc Thanh minh, hoặc thăm mộ), tôi kính cúi lạy Thần Linh của đất nước này, Thành Hoàng Bản Thổ ở đây, đất lành được thiên hạ biết đến, đức độc cao quý, công lao cao quý, nhờ có sự bảo trợ và giúp đỡ của các thần quan, các vị thần long mạch cao sang, các núi và biển xung quanh.

Tôi chọn nơi này để an táng và mong muốn sự yên tĩnh mãi mãi, sự ban phước suốt đời, sự bảo trợ và ban ơn mãi mãi. Tôi xin cầu xin: Bái tạ các vị thần quan đã bảo vệ và nhắc nhở để tâm linh và hài cốt được bảo tồn hoàn chỉnh, bảo vệ gia đình chúng tôi, mang lại sức khỏe và may mắn. Xin các vị thần quan đến cùng và chứng giám.

Xin được sự giúp đỡ của các ngài!

(Kính cúi 3 lần rồi đốt vàng tiền).

Văn khấn khác cho cô Sáu

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần )

Tôi kính cúi chín phương trời và mười phương đất

Tôi kính cúi chư Phật trong mười phương và chư Phật trong mười phương

Tôi kính cúi Cao Linh tối thượng Vi diệu linh

Tôi kính cúi thượng đế

Tôi kính cúi cha trời và mẹ đất

Tôi kính cúi các bậc bề trên, các quan và các vị thần linh cai quản ở nơi này

Tôi kính cúi cô Sáu và các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho sự bình yên của tổ quốc

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………….

Tôi sống tại địa chỉ:…………………………………………………………………………………

Tôi chân thành chúc tụng.

Tôi kính cúi Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế

Tôi kính cúi các bậc bề trên (bao gồm tất cả các vị)

Tôi kính cúi hồn thiêng của đất nước, hồn thiêng của núi sông, linh hồn tiên tổ và các anh hùng liệt sĩ

Tôi kính cúi cô Võ Thị Sáu

Hôm nay, vào ngày/tháng/năm (âm lịch), tôi đến đây với lòng biết ơn và thành kính hơn cao cả.

Xin mời các vị ngự gió và các vị ngự mây

Xin đến nơi này

Xin các vị linh chứng lễ và chứng giám cho lòng thành của tôi

Tôi chân thành cảm tạ và biết ơn cha trời, mẹ đất, các bậc bề trên và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để xây dựng và bảo vệ sự bình yên của tổ quốc, để chúng tôi được sống trong hoà bình như ngày hôm nay

Tôi và gia đình chúng tôi còn trẻ non dạ, chưa hiểu biết đủ, chưa hiểu được điều đúng sai. Vì vậy, nếu có điều gì lầm lỡ, xin các bậc bề trên, các quan, các vị thần và linh hồn của các anh hùng liệt sĩ ở đây tha thứ và bỏ qua

Hôm nay, tôi cũng không thể chuẩn bị đầy đủ lễ vật. Nếu thiếu sót, xin được đại xá và bỏ qua. Nếu có sai sót, xin đại xá và bỏ qua.

Chúng tôi đã sống qua nhiều kiếp, nhiều nghiệp chướng nặng nề, những lầm lạc và khổ đau. Chúng tôi thành tâm sám hối và nguyện tỏ lòng từ bi, tránh xa điều xấu, làm điều thiện.

Trong năm (hãy đặt thời gian xin lộc rõ ràng, ví dụ: từ tháng này đến tháng nọ hoặc từ ngày này đến ngày kia), xin được sự bảo trợ của các bậc bề trên và hồn thiêng cô Sáu để tâm không phiền não, thân không bệnh tật và công việc suôn sẻ (hãy liệt kê cụ thể những điều bạn muốn xin, càng cụ thể càng tốt, để trần sao âm vậy)

Chúng tôi xin cúi xin chứng giám lòng thành này

Tôi, một người trần mắt thịt, xin được biết ơn và thành kính khi đến đây. Nếu có gì sai sót, xin các bậc bề trên, các quan, các vị thần và cô Sáu tha thứ và bỏ qua

Xin chân thành kính cúi (kính cúi 3 lần)

Related Posts