Văn khấn ngày rằm hàng tháng cúng gia tiên và thần linh

Ngày rằm là ngày 15 của tháng âm lịch, còn được gọi là ngày vọng. Đây là ngày nhìn về phía xa, nhìn vào Mặt trăng. Trong ngày này, Mặt trời và Mặt trăng đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng. Con người trở nên trong sáng và sạch sẽ. Cùng với ngày sóc (mùng 1), ngày rằm là thời điểm gia đình tưởng nhớ tổ tiên. Tất cả các gia đình đều thắp hương và cúng lễ vật như hoa, trái cây hoặc bánh quà.

Văn khấn ngày rằm hàng tháng bao gồm bài văn khấn Thổ công và cúng gia tiên.

Văn khấn ngày rằm cúng Thổ công và thần linh

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần. Con kính lạy Ông Đông Thần Quân. Con kính lạy Ông Bản gia Thổ địa Long mạch. Con kính lạy các vị Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần. Con kính lạy Ông tiền hậu địa chủ tài thần. Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tin chủ (chúng) con đang sống tại…

Hôm nay là ngày rằm tháng… năm… Chúng con thành tâm sắp xếp hương hoa, quà lễ, trà quả và đốt nén hương thơm để dâng lên trước bàn thờ. Chúng con thành tâm mời gọi ông Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ông Bản cảnh Thành hoàng và chư vị Đại vương, ông Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ông Bản gia Thổ địa Long mạch. Chúng con cũng mời gọi các vị Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Chúng con xin các vị lắng nghe lời mời, xót thương tin chủ, xuống thăm, chứng giám lòng thành, nhận lễ vật và giúp đỡ tin chủ và gia đình tràn đầy hạnh phúc, công việc thịnh vượng, mọi người an lành, tài lộc thăng tiến, tâm hồn mở mang và tất cả mọi nguyện vọng được đáp ứng.

Chúng con kính lễ và đứng trước bàn thờ, cúi xin được phù hộ và cầu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn ngày rằm hàng tháng cúng gia tiên và thần linh - 1

Văn khấn ngày rằm cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần. Con kính lạy Ông Bản cảnh Thành hoàng, ông Bản xứ Thổ địa, ông Bản gia Táo quân và chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ và các vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Tin chủ (chúng) con đang sống tại…

Hôm nay là ngày rằm tháng… năm… Chúng con nhờ ơn đức Trời Đất, chư vị Tôn thần, tiên tổ và thành tâm chuẩn bị lễ vật, hương, hoa quả và thắp hương để dâng lên trước bàn thờ. Chúng con mời gọi ông Bản cảnh Thành hoàng Đại vương, ông Bản xứ Thần linh Thổ địa, ông Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch và Tài thần. Chúng con cúi xin các vị xuống thăm, chứng giám lòng thành, nhận lễ vật. Chúng con cũng mời gọi các vị Tổ khảo, Tổ tỷ và các vị hương linh gia tiên trong gia đình… cúi xin thương xót chúng con và đến thăm, chứng giám lòng thành, nhận lễ vật.

Chúng con cũng kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ đang ở nhà này, để cùng nhau cúng lễ và chung sống hạnh phúc, mọi việc được yên bình, tất cả những điều tốt lành, thành công trong kinh doanh và gia đình hòa thuận. Chúng con lễ bạc tâm thành và đứng trước bàn thờ, cúi xin được phù hộ và cầu nguyện.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Related Posts