Văn khấn ông Công ông Táo theo ‘Văn khấn cổ truyền Việt Nam’

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp là ngày lễ ông Công ông Táo để gia chủ tỏ lòng biết ơn thần Đất, vị thần Nhà, vị thần Bếp núc.

Lễ kính ông Công ông Táo

2023Dưới đây là bài lễ cúng ông Công ông Táo 2023 theo sách “Lễ kính cổ truyền Việt Nam” của Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Tôn kính Đức Phật A Di Đà!

Tôn kính Đức Phật A Di Đà!

Tôn kính Đức Phật A Di Đà!

Con kính lễ chín phương Trời, mười phương các vị Phật, các vị Phật mười phương

Con kính lễ ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ chúng con là… sống tại…

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa đặt hoa và hương thơm, mặc áo quần trang trọng, tôn kính các vị thần. Châm nén hương, tín chủ con thành tâm tỏ lòng kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân trước mặt nhận lễ vật.

Con xin cúi xin các vị thần gia ân xá tội cho mọi sai lầm của gia chủ chúng con trong năm qua. Xin các vị thần ban phước lộc, bảo hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an lành và thịnh vượng, mọi điều tốt lành.

Chúng con đặt lòng thành kính, kính lễ cầu xin và mong các vị thần bảo trợ

Bàn thờ cúng ông Công ông Táo.

Tôn kính Đức Phật A Di Đà!

Tôn kính Đức Phật A Di Đà!

Tôn kính Đức Phật A Di Đà!

Bài lễ cúng do GS Lương Ngọc Huỳnh giới thiệu

Kính lạy Tượng đế

Kính lạy Cửu đế, Đông phương Thanh đế, Nam phương Xích đế, Tây phương Bạch đế, Bắc phương Hắc đế, Trung ương Hoàng đế.

Kính lạy Tượng gia điên tướng thiên thiên tướng, Trung điên tướng thiên thiên binh, Hạ điên tướng thiên thiên mã.

Kính lạy Sơn thần, Long thần, Địa thổ, Địa công, Táo quân, Địa kỳ linh.

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp là ngày ông Táo quân trở lại trời. Tín chủ con tên là… sinh ngày… tháng… năm… nguyên quán… địa chỉ thường trú…

Với lòng thành kính, con xin chuẩn bị một chút lễ vật, nhang và đèn để mời Tượng đế, Cửu đế, các vị thần tướng, Thiên tướng, Binh mã và các vị thần trên trời và dưới đất chứng giám cho việc tiễn ông Thổ công Táo quân về trời.

Kính lạy ông Thổ công, Tượng địa ông Táo quân, Địa kỳ linh. Trong năm qua, nhờ ân phúc của các vị, chúng con được khỏe mạnh, hạnh phúc và may mắn. Nay, con tổ chức lễ tiễn cho ông Táo quân về trời, mong Tượng đế, Cửu đế và các vị thần bảo hộ đất nước, quê hương, gia đình và gia tộc con khỏe mạnh, hạnh phúc, an lành và thịnh vượng.

Con cầu xin Tượng đế, Cửu đế cùng các vị thần tiên chứng giám cho trái tim thành kính của con. Kính chúc Tượng đế, Cửu đế và các vị thần tiên thiên thiên tuế!

Con xin chân thành cảm ơn (3 lần)

Đặt bàn lễ cúng ông Công ông Táo ở đâu?

Theo quan niệm một số người, ông Công là thần thổ công cần được cúng trên bàn thờ chính trong nhà; ông Táo là vị thần trông coi việc bếp núc, vì vậy lễ cúng cần được tiến hành dưới bếp.

Các chuyên gia nghiên cứu văn hóa cho biết, theo truyền thống văn hóa dân gian thì bàn thờ ông Táo được đặt trong bếp, cụ thể là bên cạnh hoặc trên bếp, vì ông là vị thần quản lý công việc bếp núc trong mỗi gia đình. Lễ cúng thần bếp nhằm mong muốn có lửa lò luôn đỏ, gia đình ấm no và hòa thuận.

Ngày xưa, mâm cúng Táo quân thường được đặt trong bếp, nơi có bàn thờ ông Táo. Tuy nhiên, trong ngôi nhà hiện đại ngày nay, thiết kế bếp không thuận lợi để đặt bàn thờ, không phải gia đình nào cũng có bàn thờ riêng cho ông Táo. Do đó, việc đặt mâm lễ cúng ông Công ông Táo ở đâu phụ thuộc vào tình hình thực tế và quan niệm từng gia đình.

Trên thực tế, không có tài liệu nào quy định cụ thể về việc đặt bàn lễ cúng ông Công ông Táo ở đâu vì có nhiều quan điểm khác nhau xoay quanh vấn đề này. Tuy nhiên, theo quan niệm của đa số người Việt Nam, lễ cúng luôn đòi hỏi sự trang nghiêm nên việc lễ cúng ông Công ông Táo cũng nên được tổ chức ở một nơi trang trọng.

Một số gia đình có bàn thờ riêng cho ông Công ông Táo, điều này sẽ tăng tính trang trọng của lễ cúng. Còn nếu gia đình nào không có bàn thờ riêng cho ông Công ông Táo thì nên tổ chức lễ cúng ông Công ông Táo ở bàn thờ thần linh hoặc ông tổ gia đình, chứ không nên đặt trong nhà bếp.

Dù có nhiều quan điểm khác nhau về việc đặt bàn lễ cúng ông Công ông Táo ở đâu, thì quan trọng nhất là gia chủ truyền tải được lòng thành tâm của mình trong việc cúng lễ này.

Related Posts