Văn khấn cúng dâng sao giải hạn

Ngày Rằm tháng Giêng là ngày lễ cúng dâng sao giải hạn

Ý nghĩa:

Người xưa tin rằng mỗi người mỗi năm đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Tổng cộng có 9 ngôi sao và sau 9 năm, chúng sẽ luân chuyển lần lượt. Các ngôi sao chiếu mệnh bao gồm: Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức, Vân Hán, Thổ Tú, Thái Bạch, Thủy Diệu, La Hầu, Kế Đô. Trong đó, có các sao vận tốt và sao vận xấu. Nếu ai có sao vận xấu trong năm, họ sẽ cúng dâng sao giải hạn và nếu được sao tốt chiếu mệnh thì sẽ cúng dâng sao nghênh đón.

Theo quan niệm dân gian, 9 ngôi sao chiếu mệnh chỉ xuất hiện vào những ngày nhất định trong tháng, từ đó hình thành lễ dâng sao giải hạn. Tuy nhiên, việc cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm và vào ngày Rằm tháng Giêng là tốt nhất.

Các gia đình có thể đến chùa nhờ sư thầy cúng để cúng sao giải hạn, hoặc có thể tự cúng tại nhà.

van-khan-cung-dang-sao-giai-han-2

Lễ thắp hương:

Sử dụng hương thơm, hoa tươi, năm loại quả, trầu cau, rượu, nước, tiền vàng mã, gạo, muối, nến, bài vị.

Số lượng đèn nến tùy thuộc vào số sao cần nghênh tiễn.

Chú ý: Các bài vị của các sao có màu sắc tương ứng với Ngũ Hành của từng sao.

 1. Sao Thái Bạch: Khi cúng, viết bài vị màu trắng như sau: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân”. Thắp 8 đèn; chúc tụng 8 lần về hướng Tây.
 2. Sao Thái Dương: Khi cúng, viết bài vị màu vàng, theo các lời sau: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”. Thắp 12 đèn; chúc tụng 12 lần và hướng về phía Đông khi cúng.
 3. Sao Thái Âm: Khi cúng, viết bài vị màu vàng, theo các lời sau: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”. Thắp 7 đèn; hướng về phía Tây và chúc tụng 7 lần khi cúng.
 4. Sao Kế Đô: Khi cúng, viết bài vị trên giấy màu vàng, theo các lời sau: “Thiên Vĩ Cung Phân Kế Đô Tinh Quân”. Thắp 20 đèn; chúc tụng 20 lần và hướng về phía Tây khi cúng.
 5. Sao La Hầu: Khi cúng, viết bài vị trên giấy màu đỏ, theo các lời sau: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”. Thắp 9 đèn; chúc tụng 9 lần và hướng về phía Bắc khi cúng.
 6. Sao Thủy Diệu: Khi cúng, viết bài vị trên giấy màu đỏ, theo các lời sau: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”. Thắp 7 đèn; hướng về phía Bắc và chúc tụng 7 lần khi cúng.
 7. Sao Thổ Tú (Sao Thổ Tinh): Khi cúng, viết bài vị trên giấy màu vàng, theo các lời sau: “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân”. Thắp 5 đèn; chúc tụng 5 lần và hướng về phía Tây khi cúng.
 8. Sao Mộc Đức (Sao Mộc Tinh): Khi cúng, viết bài vị màu vàng hoặc xanh, theo các lời sau: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”. Thắp 20 đèn; chúc tụng 20 lần và hướng về phía Đông khi cúng.
 9. Sao Vân Hán (Sao Hỏa Đức Tinh): Khi cúng, viết bài vị trên giấy màu đỏ, theo các lời sau: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”. Thắp 15 đèn; chúc tụng 15 lần và hướng về phía Đông khi cúng.

Văn khấn dâng sao giải hạn

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 • Con xin kính lạy chín phương Trời và mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam Mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

 • Con xin kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế.
 • Con xin kính lạy ngài đức tả Nam Tào lục ty Duyên Thọ Tinh quân.
 • Con xin kính lạy đức hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.
 • Con xin kính lạy đức nhật cung Thái Dương Tiên tử Tinh quân.
 • Con xin kính lạy đức thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ chúng con là:………………..

Tuổi:………………….

Hôm nay là ngày…..tháng……..năm……, chúng con sắm lễ, mua hương hoa, trà quả, đốt nén hương, thiết lập bàn chân tâm tại (địa chỉ)…………để cúng dâng sao…………… chiếu mệnh và giải hạn:……………….

Xin chúng con cầu mong chư vị phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi điều lành, tránh mọi điều dữ, cho gia đình và nội ngoại an lành, thịnh vượng.

Chúng con cúng dâng với tấm lòng thành kính, trước mặt với lòng chúc tụng và cầu nguyện.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Cẩn trọng!

Lưu ý:

Trên đây là bài cúng chung để dâng sao giải hạn vào ngày Rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, mỗi gia đình cũng có thể có bài khấn riêng cho từng loại sao và cúng dâng sao giải hạn theo ngày sao cụ thể.

Ngày cúng sao Thái Dương: Ngày 27 hàng tháng

Ngày cúng sao Thái Âm: Ngày 26 hàng tháng

Ngày cúng sao Mộc Đức: Ngày 25 hàng tháng

Ngày cúng sao Vân Hán: Ngày 29 hàng tháng

Ngày cúng sao Thổ Tú: Ngày 19 hàng tháng

Ngày cúng sao Thái Bạch: Ngày 15 hàng tháng

Ngày cúng sao Thủy Diệu: Ngày 21 hàng tháng

Ngày cúng sao La Hầu: Ngày 8 hàng tháng

Ngày cúng sao Kế Đô: Ngày 18 hàng tháng

Related Posts