Sự khác biệt giữa phép chuẩn và phép giao

Bạn đang đọc bài viết Sự khác biệt giữa phép chuẩn và phép giao trên Trang Mục Vụ Giáo Dân

“Phép chuẩn” là quá trình mà giáo quyền tiến hành trước khi hai người được kết hôn với nhau, giữa một người đã trải qua phép Rửa Tội và một người chưa được rửa tội.

“Phép giao” là quá trình biến lễ hôn phối giữa một người đã trải qua phép Rửa Tội và một người chưa rửa tội thành một bí tích đặc biệt.

Để đạt được “phép chuẩn”, cần có lý do hợp lệ và đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, phía người Công Giáo phải tuyên bố sẵn lòng loại bỏ mọi yếu tố tiềm ẩn có thể gây nguy hại cho đức tin và cam đoan sẽ nỗ lực hết sức để con cái sinh ra sẽ được rửa tội và được giáo dục theo giáo lý của Giáo Hội Công Giáo (Giáo luật 1125, trang 1).

Thứ hai, phía không Công Giáo cần được thông báo kịp thời về những cam đoan này, để họ hiểu về trách nhiệm của đối tác công giáo của họ (Giáo luật 1125, trang 2).

Điều kiện thứ ba là cả hai bên, cả người Công Giáo và không Công Giáo, cần được hướng dẫn về mục tiêu và những đặc điểm quan trọng của hôn nhân, đặc biệt là tính độc nhất của vợ chồng và sự không thể tách rời của hôn nhân (Giáo luật 1125, trang 3).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *