Văn khấn mùng 1 cúng gia tiên và thần linh

Ngày mùng 1 trong tháng, còn được gọi là ngày sóc, có ý nghĩa khởi đầu, bắt đầu. Ngày này còn được gọi là ngày vọng, có nghĩa là nhìn vào phía xa, đặc biệt là về phía Mặt trăng. Đây là ngày Mặt trời và Mặt trăng cùng nằm đối diện nhau ở hai cực xa nhất trong tháng, nhìn thấy nhau rõ ràng, suốt ngang qua. Ngày này cũng là ngày để nhớ đến tổ tiên, trong đó mọi gia đình đều thắp hương hoa, trái cây hoặc quà bánh.

Văn khấn mùng 1 hàng tháng bao gồm bài văn khấn Thổ công và bài cúng gia tiên.

VĂN KHẤN MÙNG 1 CÚNG THỔ CÔNG VÀ THẦN LINH

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Chúng con thành tâm thể hiện sự kính trọng đối với chín phương Trời, mười phương chư Phật và mười phương chư Phật. Chúng con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ và các vị thần tôn. Chúng con kính lạy ngài Đông Thần Quân. Chúng con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch. Chúng con kính lạy các vị Ngũ phương, Ngũ thổ và Phúc đức Tôn thần. Chúng con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần. Chúng con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Chúng con, tín chủ (chúng) con, sống tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 của tháng… năm…, chúng con thành tâm chuẩn bị hoa lễ và những vật phẩm cúng, như hoa, trái cây, trà và quả nén hương thơm, để cúng dâng trước bàn thờ. Chúng con thành tâm mời gọi: Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa Long mạch, các vị Ngũ phương, Ngũ thổ và Phúc đức chính thần, cũng như các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Chúng con kính xin các vị lắng nghe lời mời, quan tâm đến những tín chủ của chúng con, xuống thăm và chứng giám trước bàn thờ, nhận lễ vật và bảo vệ gia đình chúng con, đảm bảo công việc thịnh vượng, mang lại bình an cho mọi người, thăng tiến về tài lộc, mở rộng lòng nhân ái và những điều mà chúng con mong ước.

Chúng con tỏ lòng thành kính, trước bàn thờ, chúng con kính lễ và xin các vị phù hộ, chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn mùng 1 cúng gia tiên và thần linh - 1

VĂN KHẤN MÙNG 1 CÚNG GIA TIÊN

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Chúng con thành tâm thể hiện sự kính trọng đối với chín phương Trời, mười phương chư Phật và mười phương chư Phật. Chúng con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ và các vị thần tôn. Chúng con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Chúng con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ và tất cả các vị linh hương (nếu bố, mẹ còn sống có thể thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Chúng con, tín chủ (chúng) con, sống tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 của tháng… năm…, chúng con nhờ ơn trời đất, các vị thần tôn, tiên tổ và cảm tình thành tâm sắm lễ, hoa, trà, quả và thắp nén hương tâm trước bàn thờ. Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch và Tài thần. Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ và tất cả các vị linh hương gia tiên trong nội ngoại họ…, chúng con xin thương xót con cháu, cho sự hiện hữu của các vị linh thiêng, chứng giám tâm thành và nhận lễ vật.

Chúng con cũng mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ của gia chúng con, ở hiện tại và tương lai, để cùng chúng con trước bàn thờ, cùng nhận lễ vật và bảo hộ gia đình chúng con luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, thịnh vượng và hòa thuận. Chúng con tỏ lòng thành kính, trước bàn thờ, chúng con kính lễ và xin các vị phù hộ, chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Related Posts