Bài cúng ông Công ông Táo năm 2023 đúng chuẩn

Theo quan niệm dân gian, vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, ông Công ông Táo trở về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng về những sự kiện trong nhân gian trong một năm qua.

Vào ngày này, người Việt thường mua cá chép vàng và chuẩn bị bàn ăn trang trọng để cúng tiễn ông Công ông Táo trở về trời.

khan-ong-cong-ong-tao.jpg

Bài lễ cúng ông Công ông Tạo truyền thống

Theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam, lời cúng ông Công ông Táo truyền thống như sau: Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. Tín chủ (chúng) con là: ……………Ngụ tại: …………Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm chuẩn bị hoa phẩm luật, mặc áo mũ trang nghiêm, kính dâng thần. Thắp nến và cúng tâm chân thành của tín chủ con. Chúng con kính mời Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiện linh trước bàn cúng. Xin Ngài tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con trong năm qua. Xin Ngài ban phước lộc, phù hộ toàn gia đình chúng con, cả trẻ và già – sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và mọi điều tốt lành. Chúng con tôn trọng và cầu xin, hy vọng Ngài sẽ phù hộ cho chúng con. Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật!

Lễ cúng ông Công ông Táo truyền thống theo văn khấn Nôm

Theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam của NXB Văn hóa Thông tin, lễ cúng ông Công ông Táo truyền thống theo văn khấn Nôm như sau: Hôm nay là ngày… tháng… năm. Tên tôi (hoặc con là)…, cùng toàn gia địa chỉ ở… Kính lạy đức Đông Trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân: (Có thể tỏ lòng kính cẩn thêm: Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, Ngũ phương ngũ thổ Phúc Đức chính Thần) Hàng năm, đến thời điểm cuối cùng của tháng Chạp, gia đình sẽ chuẩn bị lễ bạc để cúng lên. Chúng con xin được biết ơn các Thần phù hộ. Chúng con kính mong các Thần giúp đỡ cho: gia đình hòa thuận trong bếp núc, xuân đẹp tươi sáng bên ngoài. Chúng con xin bạn bè hoàn thiện. Chúng con xin thần chú cầu may. Mọi người sống ấm no, mọi gia đình sung tồn. Công việc thành công, và cửa vui mừng luôn mở cửa. Chúng con trông đợi sự ân sủng đến từ các Thần. Cẩn trọng kính chúc. Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật!

Ngoài hai lời cúng ông Công ông Táo truyền thống đã trên, dân gian còn sử dụng nhiều lời cúng khác. Dưới đây là hai lời cúng ông Công ông Táo khác được các nhà nghiên cứu văn hóa khuyên dùng:

Lời cúng ông Táo số 1

Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Kính lạy đức Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân! Tín chủ con là: …………. Ngụ tại: ………………….. Nhằm ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hoa phẩm luật, mặc áo mũ trang nghiêm, cúng trên bàn, hiến tặng Thần, đốt nến tắt lòng kính bái. Chúng con kính mời: đức Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân xuống hiện trước bàn cúng, nhận lễ vật. Theo lễ truyền thống, Ngài là người trông coi, chứng giám. Trong năm qua, nếu có những lỗi lầm, chúng con xin Thần mãi ân xá. Xin Thần ban phước, phù hộ cho gia đình chúng con, trẻ già, an vui và thịnh vượng. Chúng con cúng thành tâm, cầu xin, hy vọng Thần phù hộ đồng trì. Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật!

Lời cúng ông Táo số 2

Kính lạy Thượng Đế Kính lạy Ngũ Đế, Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế, Trung ương Hoàng Đế. Kính lạy thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng Trung đàm thần tướng thiên thiên binh Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã Kính lạy sơn thần, long thần, thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm…. Là ngày ông Công ông Táo trở về trời. Tín chủ con tên là…, sinh ngày…, nguyên quán…, địa chỉ thường trú… Với tấm lòng thành kính, con xin dâng lễ vật, nhang đăng và nhờ Thượng Đế, Ngũ Đế, các Thần Tướng, Thiên Tướng, Thiên Binh, Thiên Mã, cùng các Thần tiên trên trời dưới đất, chứng giám cho lễ cúng ông Công ông Táo trở về trời. Kính lạy Thổ thần thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám. Trong năm qua, nhờ sự ân phúc của các Thần, con và gia đình đều mạnh khoẻ, hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn. Nay con cúng với tấm lòng thành kính, tiễn ông Công ông Táo trở về trời. Xin Thượng Đế, Ngũ Đế và các Thần tiên phù hộ cho đất nước, quê hương, gia tộc và gia đình con, để đều có mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Con cầu xin Thượng Đế, Ngũ Đế và các Thần tiên đồng giám với lòng thành kính của con. Kính chúc Thượng Đế, Ngũ Đế và các Thần tiên có một năm thịnh vượng!

Dưới đây là lời cúng ông Công ông Táo theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin, bạn có thể tham khảo:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy đức Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm chuẩn bị hoa phẩm luật, mặc áo mũ trang nghiêm, kính dâng thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời đức Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân xuống hiện trước bàn cúng, nhận lễ vật.

Cúi xin Thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con chuẩn bị và cầu xin, hy vọng Thần phù hộ đồng trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Related Posts