Bài văn khấn trước khi động thổ, sửa chữa nhà cửa

Suốt từ thời xa xưa đến hiện nay, mọi người luôn có ý thức và tâm niệm rằng khi động thổ hoặc sửa chữa nhà cửa lớn cần phải báo cáo và khấn trước các vị thần có trách nhiệm trông nom và bảo trợ để đảm bảo mọi công việc diễn ra thuận lợi.

Những gì cần chuẩn bị cho lễ khởi công, sửa sang nhà cửa?

Cần xem ngày và giờ tốt trước khi cúng. – Đồ cúng bao gồm heo, gà, đĩa xôi, hương, hoa quả, vàng mã, rượu, thịt luộc, v.v. (tuỳ thuộc vào sắp xếp của gia chủ)

– Đối với lễ động thổ đào móng nhà hoặc nhà xưởng, sau khi dọn sạch cỏ cây, người chủ đặt mâm lễ lên một chiếc ghế cao. Ghế được đặt ở vị trí giữa khu đất sẽ được đào móng nhà hoặc xưởng, …

– Sau khi hoàn thành lễ, nếu như xây nhà, chủ nhà sẽ là người cầm cuốc đảm nhận những nhát đầu tiên, sau đó trình với Thổ thần xin được động thổ. Sau đó, mới cho phép thợ đào làm việc. Trước khi khấn, phải thắp nén nhang, bước đi xung quanh các hướng rồi quay lại mâm lễ để khấn.

Phần viết khấn trước khi sửa nhà:

“Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương – Con thành kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần – Con thành kính lạy quan Đương niên – Con thành kính lạy các tôn thần bản xứ.

Tín chủ (chúng) con là: ………………

Nơi ở : ………………………………………………………………

Hôm nay là ngày ….. tháng ……… năm ……………

Tâm của tín chủ con chân thành sắm lễ, mua quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén hương tâm, đặt lên trước án, cùng lời thưa rằng: Vì tín chủ con định khởi tạo …… (sửa chữa nhà, xây thêm…. ) căn nhà ở địa chỉ: …… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình và con cháu.

Nay đã chọn được ngày lành tháng tốt, xin kính mời cư sùng các vị linh thần, cúi mong các vị soi xét và cho phép được động thổ (cất nóc, chuyển nhà, sửa chữa, mở cổng, xây thêm…)

Tâm của tín chủ con thành kính mời: Ngài Kim Niên Đường cai Thái Tuế là tôn thần tối cao, ngài Bản cảnh Thành hoàng là Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các vị Thần linh cai quản khu vực này.

Cúi xin các vị linh thần nghe thấu lời mời, xuống thăm tới án, chứng kiến lòng thành, thụ hưởng lễ vật, đảm bảo cho chúng con có mọi sự tốt lành, công việc thành công, chủ nhà và thợ làm việc trong an lành, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, được sự trợ giúp của âm phù và ánh sáng từ dương phù, có thể thực hiện những nguyện vọng và mong muốn từ tấm lòng thành kính.

Tâm của tín chủ con xin phổ biến lời mời này cho các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn và các linh hồn khác hiện diện gần khu vực này, xin mời các vị tới chốn này để nhận lễ vật, bảo trợ tín chủ và chủ thợ, mang lại sự an lành và thành công, mọi sự như ý.

Chúng con xin dâng lễ, xin kính lễ, cúi xin được bảo hộ và đường trì.

Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật Nam mô a di Đà Phật

Nguồn: baomoi.com

Related Posts