Bài văn khấn Đền Bà Chúa Kho (Đầy đủ các ban) chuẩn nhất

1. Bài văn khấn Đền Bà Chúa Kho (Đầy đủ các ban):

Bài văn khấn Đền Bà Chúa Kho được chia thành ba ban chính:

‐ Ban Tứ Phủ Công Đồng – Hội Đồng Các Quan.

‐ Ban Cung Đệ Nhị – Tam Tòa Thánh Mẫu Bà Chúa Kho (ban chính).

‐ Ban Bát bộ Sơn Trang.

1.1. Bài văn khấn Đền Bà Chúa Kho ban Tứ Phủ Công Đồng – Hội Đồng Các Quan:

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, con kính lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát.

Con kính lạy Đức vua cha Ngọc Hoàng thượng đế.

Con kính lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu.

Con kính lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn Linh, Ngũ vị Tôn Ông Hội đồng các quan.

Con kính lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Con kính lạy Tứ Phủ Ông Hoàng

(Ông Hoàng Bơ, Ông Hoàng Bẩy, Ông Hoàng Đôi, Ông Hoàng Mười).

Con kính lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu

Con kính lạy Công Đồng các giá, các quan, 36 cửa rừng, 12 cửa biển

Con kính lạy Thánh bạch xà thần linh.

Hương thơm con tên là: (người đi lễ) đồng gia quyến đẳng.

Con trai con gái tôn trọng cư trú tại địa chỉ:

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ……… Về lễ Đền Bà Chúa Kho – Khu Cổ Mễ – Phường Vũ Ninh – TP.

Bắc Ninh thành tâm cống hiến tờ vàng cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân vàng tiền.

Cầu xin Hội đồng các Quan phù hộ đại trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn thành công, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vượt qua mọi bệnh tật, hóa giải mọi bệnh tật, năm suôn sẻ, tháng gỡ gạc.

Kinh doanh buôn bán được thành công, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, thu hút khách mua, phục vụ khách bán, khách đến tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc từ bốn phương mang lại.

Công việc thành công, quan trên hướng dẫn, quan dưới hướng dẫn, mọi công việc đều được Hội đồng các quan sự giúp đỡ, ủng hộ, luôn luôn khai thác trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

1.2. Bài văn khấn Đền Bà Chúa Kho ban Cung Đệ Nhị – Tam Tòa Thánh Mẫu Bà Chúa Kho:

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con kính lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Con kính lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu linh từ quốc mẫu Bà Chúa Kho hiện lên.

Con kính lạy Thiên Tiên Thánh Mẫu

Con kính lạy Địa Tiên Thánh Mẫu

Con kính lạy Thủy Tiên Thánh Mẫu

Con kính lạy Đệ tứ khâm sai, Tứ vị chầu bà, năm dinh quan lớn, mười dinh các quan, Ngũ Hổ thần tướng, mười hai Tiên Cô, mười hai Thánh Cậu, Thánh Bạch Xà thần linh tại Đền Bà Chúa Kho khu Cổ Mễ – Phường Vũ Ninh – TP.Bắc Ninh.

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm …………

Hương thơm con là:……………………

Cùng đồng gia quyến đẳng cư trú tại:

Về lễ cửa đền chắp tay kính lễ xin dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân tiền vàng ….

Cầu xin Tam tòa đức Thánh Mẫu, linh từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho hiện lên phù hộ đại trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn thành công, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vượt qua mọi bệnh tật, hóa giải mọi bệnh tật, năm suôn sẻ, tháng gỡ gạc.

Kinh doanh buôn bán được thành công, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, thu hút khách mua, phục vụ khách bán, khách đến tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc từ bốn phương mang lại.

Công việc thành công, quan trên hướng dẫn, quan dưới hướng dẫn, mọi công việc đều được Hội đồng các quan sự giúp đỡ, ủng hộ, luôn luôn khai thác trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

1.3. Bài văn khấn Đền Bà Chúa Kho ban Bát bộ Sơn Trang:

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

Con kính lạy chín phương trời, con kính lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Con kính lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Châu Đệ Nhất Thượng Thiên

Châu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Châu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.

Con kính lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu, Bát Bộ Sơn Trang, Thập Nhị tiên nàng cai quản 36 cửa rừng, 12 cửa biển.

Con kính lạy ngũ hổ thần tướng, quan thanh bạch xà thần linh tại Đền Bà Chúa Kho – Khu Cổ Mễ – Phường Vũ Ninh – TP Bắc Ninh.

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm …………

Hương thơm con là:…………

Cùng đồng gia quyến đẳng cư trú tại:

Về lễ cửa đền chắp tay kính lễ xin dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân tiền vàng ….

Cầu xin Tứ phủ Chầu Bà phù hộ đại trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn thành công, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vượt qua mọi bệnh tật, hóa giải mọi bệnh tật, năm suôn sẻ, tháng gỡ gạc.

Kinh doanh buôn bán được thành công, mở cửa hàng, mở cửa hiệu, thu hút khách mua, phục vụ khách bán, khách đến tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc từ bốn phương mang lại.

Công việc thành công, quan trên hướng dẫn, quan dưới hướng dẫn, mọi công việc đều được Hội đồng các quan sự giúp đỡ, ủng hộ, luôn luôn khai thác trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

2. Giới thiệu chung về Đền Bà Chúa Kho:

Đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh là một di tích lịch sử đã được chính phủ Việt Nam công nhận. Đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh là ngôi đền thờ mẹ nằm ở vùng đất Kinh Bắc nổi tiếng về văn hóa, lịch sử. Địa chỉ cụ thể tại Đền Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh. Ngôi đền được xây dựng từ thời nhà Lý để ghi nhớ tấm lòng hào hiệp và công lao lớn lao của ông đối với dân tộc. Sự tích Đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh luôn được nhân dân khắp nơi lưu truyền và kể lại cho các thế hệ sau như một di sản văn hóa quan trọng và có giá trị.

3. Sự tích Bà Chúa Kho:

Truyền thuyết kể rằng, vào thời nhà Lý, tại ngôi làng Quả Cảm yên bình, có một cô gái vừa xinh đẹp lại thông minh lanh lợi. Cô gái này không chỉ sở hữu nhan sắc tuyệt trần mà còn là một người khái niệm về việc tổ chức sản xuất và bảo quản lương thực, thực phẩm, giúp đỡ dân chống đói, cổ vũ quân đánh giặc. Vua Lý khi đi qua làng Quả Cảm đã yêu mến cô gái tài sắc vẹn toàn này và đưa cô về cung làm hoàng hậu.

Trái của một gia đình nông dân, suốt đời cô đã dành thời gian làm việc trên cánh đồng và bên ruộng nương. Tuy nhiên, cô rất thông minh, tài năng và tràn đầy sáng tạo. Khi Vua Lý làm cô vợ, bà đã đề xuất nhiều biện pháp để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và mở rộng đất đai. Trước hết, cô nhận thấy vùng đất mà cô sinh ra vẫn còn hoang sơ, vì vậy cô xin phép vua cho phép trở về quê hương để lập làng, cấy trồng, nâng cao cuộc sống của dân làng. Đó chính là ngôi làng Cổ Mễ, núi Kho và Cầu Gạo – nơi mà cô đã lựa chọn tổ chức sản xuất và cung cấp thực phẩm cho quân đội và người dân.

Ngày 12 tháng 1 năm Đinh Tỵ 1077, quân đội của đế quốc Tống chính thức xâm chiếm đất nước ta. Lý Thường Kiệt dẫn dắt toàn bộ dân chúng chống lại sự ngược đãi của quân Tống. Và chính tại làng Cổ Mễ, núi Kho và Cầu Gạo – ngôi làng của bà đã được chọn làm nơi chứa lượng lương thực. Bà đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức sản xuất và cung cấp lương thực cho quân đội tại cơ sở kho lương thực nằm ở vị trí quan trọng bên sông Như Nguyệt, cũng như cung cấp thực phẩm cho người dân trong khu vực này. Trong quá trình hoạt động, khi cuộc chiến sắp đạt thắng lợi, bà đã bị quân địch ám sát trong một cuộc cung cấp thực phẩm.

Vua Lý khi nghe tin vô cùng đau lòng, đã phong tặng bà làm Phúc Thần như một cách để biểu hiện lòng biết ơn với công lao lớn mà bà đã đóng góp cho dân tộc và đất nước. Dân chúng cũng ghi nhớ và biết ơn bà, do đó họ đã xây dựng đền thờ tại kho lương thực cũ trên núi Kho và đặt tên là Đền Bà Chúa Kho.

4. Cách dâng lễ tại Đền Bà Chúa Kho:

Vấn đề chọn lễ vật khi vào đền hoàn toàn tuỳ thuộc vào tâm lý của mỗi người. Lễ vật tại Đền Bà Chúa Kho có thể khác nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý những điều kiêng kỵ. Dưới đây là một số quy tắc cụ thể:

‐ Lễ chay: Bao gồm hương hoa, trà, quả, phẩm oản,… Mục đích của lễ chay là để dâng lên ban Thánh Mẫu.

‐ Lễ mặn: Bạn có thể mua lễ vật chay dưới dạng hình thịt gà hoặc heo, hoặc sử dụng lễ vật mặn như thịt heo, gà,…

‐ Lễ đồ sống: Trong mọi tình huống, không được dâng lễ vật sống (như trứng, gạo, muối, thịt). Điều này đặc biệt áp dụng cho các ban quan Ngũ hổ, Bạch xà, Thanh xà trong ban Tứ Phủ Công Đồng.

‐ Cỗ Sơn trang: Đây là một loại thức ăn chay truyền thống của Việt Nam. Lưu ý không dùng các loại thủy hải sản như cua, ốc, lươn, ớt, chanh,…

‐ Lễ ban thờ cô, thờ cậu: Thông thường gồm oản, quả, hương hoa,… Ngoài ra, có thể chuẩn bị gương, lược, bàn chải,…. Bộ đồ này thường được làm nhỏ, đóng gói cẩn thận và đặt trong những túi đẹp.

‐ Lễ thần Thành Hoàng, Thư Điền: Phải dùng lễ vật chay mới có phúc và những lời cầu nguyện mới được linh nghiệm.

5. Cách hạ lễ tại Đền Bà Chúa Kho:

Sau khi đã dâng lễ và khấn tại các bàn thờ, bạn phải đợi một tuần để hương lan tỏa, sau đó mới được hạ lễ. Trong thời gian chờ đó, bạn có thể tham quan cảnh đẹp bên trong đền. Sau khi mục đích dâng lễ đã hoàn thành, bạn cúi lạy 3 cái ở mỗi bàn thờ, sau đó có thể hạ tờ vàng và biến chúng thành vàng. Khi việc này hoàn tất, người ta tiến hành dâng lễ từ ban ngoại vào ban chính. Đặc biệt, lễ vật trên bàn thờ cô, thờ cậu như gương, lược,… nên để trên bàn thờ mà không mang về.

Related Posts