Bài cúng tất niên 2023 – văn khấn trong nhà, ngoài trời, cơ quan

5. Tổng hợp văn khấn buổi chiều mùng 30 Tết, cúng tất niên năm 2023

Văn khấn lễ tất niên ngày 30

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

– Kính lạy: Hoàng Thiên hậu Thổ và các vị thần

– Ngài Kim niên đương, cai Thái tuế chí đức tôn Thần

– Ngài bản cảnh Thành Hoàng và chư vị đại Vương

– Ngài bản xứ thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo quân, Các Ngài Địa Chúa Long mạch, Tôn Thần, và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày mùng Chạp năm mới

Tín chủ của chúng con là

Địa chỉ: (đọc rõ địa chỉ)

Trước Án tọa kính cẩn thưa trình: Dong tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Nay là ngày Tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh cụ soạn; sửa lễ Tất niên, dâng cúng Thiên Địa, Tôn Thần; phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư Linh.

Theo như thường lệ, Tuế trừ cáo tế, cúi xin cho chư vị Tôn Thần, Liệt vị Gia tiên, bản xứ tiền hậu Chủ hương linh, giáng lâm án tọa, phù thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia, lớn bé trẻ già, bình an thịnh vượng. Cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi lòng thành, cúi xin chứng giám …

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn lễ tất niên ngày 30

Văn khấn lễ tất niên ngày 30

Bài khấn cúng tất niên ngoài trời

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Kính lạy: Hoàng Thiên hậu, Thổ chư vị tôn Thần.

– Ngài Kim niên, đương cai Thái tuế, chí đức tôn Thần.

– Ngài bản cảnh Thành Hoàng, chư vị đại Vương. Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngài định Phúc Táo quân, Các Ngài Địa Chúa Long mạch, Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày mùng Chạp năm mới

Tín chủ chúng con là:

Ngụ tại:

Trước Án tọa kính cẩn thưa trình: Dong tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Nay là ngày Tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh cụ soạn, sửa lễ Tất niên, dâng cúng Thiên Địa, Tôn Thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư Linh.

Theo như thường lệ, Tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn Thần, Liệt vị Gia tiên, bản xứ tiền hậu Chủ hương linh, giáng lâm án tọa, phù thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia, lớn bé trẻ già, bình an thịnh vượng. Cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Bài khấn cúng tất niên ngoài trời

Bài khấn cúng tất niên ngoài trời

Văn khấn tất niên 2023 trong nhà

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế, chí đức tôn thần.

– Con kính lạy các ngài Bản cảnh, Thành hoàng, chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh, Thổ địa tôn thần.

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân; cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

– Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm (Âm lịch).

Tín chủ (chúng) con là Tuổi:

Ngụ tại:

Trước án kính cẩn thưa trình: Dong tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên Địa tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh.

Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia, lớn bé trẻ già, bình an thịnh vượng. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Thành tâm bái thỉnh, cúi xin chư vị tôn thần và gia tiên nội ngoại chứng giám phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn tất niên trong nhà

Văn khấn tất niên trong nhà

Bài cúng tất niên 2023 tại công ty

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Tín chủ con tên là tại

Hôm nay ngày tháng chạp năm Âm lịch

Tín chủ con đại diện cho công ty… xin được thành tâm sửa biện hương hoa, chuẩn bị đèn nến, hoa trà dâng lên trước án. Qua năm… , chúng con xin được dâng lễ tạ ơn trên đã phù hộ độ trì cho công việc làm ăn của chúng con luôn được suôn sẻ, phát đạt, mọi sự bình an, may mắn. Một năm qua đi chúng con có gì thiếu sót, trần gian mắt thịt không rõ xin được các vị thần linh lượng thứ bỏ qua cho.

Nay con xin được đọc bài cúng Tết tất niên công ty cuối năm… để thành tâm kính lạy mời các ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn Thần, ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, ngài tiền hậu Địa chủ Tài Thần, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân và các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Kính lạy các ngài nghe thấu tâm can, chứng giám lòng thành, đáp lễ lời mời, thụ hưởng lễ vật và phù hộ độ trì cho toàn công ty chúng con luôn được bình an, toàn gia an lạc, việc làm ăn luôn được suôn sẻ, hanh thông.

Chúng con lễ bạc lòng thành, trước xin kính lễ tạ ơn, sau cúi xin các vị Chư Thần luôn chứng giám, độ trị phù hộ cho toàn công ty chúng con một năm mới an lành, phát lộc.

A Di Đà Phật!

A Di Đà Phật!

A Di Đà Phật!

Bài cúng tất niên tại công ty

Bài cúng tất niên tại công ty

Bài khấn tất niên quan thần linh

– Con kính lạy Hoàng Thiên; Hậu Thổ, chư vi Tôn Thần

– Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh, Táo phủ Thần quân.

– Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa, Long Mạch, Tôn Thần.

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn Thần.

– Con kính lạy ngài tiền hậu Địa chủ Tài Thần.

– Con kính lạy các Tôn Thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:

Tuổi: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…., tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Qua một năm làm ăn, chúng con xin dâng lễ tạ ơn trên đã phù hộ độ trì cho chúng con mọi sự an lành và may mắn.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần, các vị Tôn Thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con, toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Bài khấn tất niên quan thần linh

Bài khấn tất niên quan thần linh

Bài cúng tất niên Thần tài

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần

– Con kính lạy ngài Đông trù, Tư mệnh táo, phủ Thần quân

– Con kính lạy các ngài Thần Tài vị tiền

– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày mùng … tháng … năm … âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị và chư vị tôn Thần.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài cúng tất niên Thần tài

Bài cúng tất niên Thần tài

Related Posts