Văn khấn chuyển bàn thờ thần tài về nhà mới, sang vị trí khác

1. Chuẩn bị lễ vật di chuyển bàn thờ Thần Tài:

Trước khi tổ chức lễ cúng di chuyển bàn thờ Thần Tài vào vị trí mới trong nhà, khi dọn đến nhà mới, gia chủ cần chuẩn bị các lễ vật sau:

– Một con gà lễ hội.

– Một đĩa xôi đậu.

– Một chai rượu trắng, rót ra ba chén.

– Đĩa trái cây.

– Một lọ hoa: 5 bông hồng.

– Một đĩa: trầu ba lá.

– Tiền vàng: 3 lễ vàng + 15 lễ vàng.

– Quả cầu vàng: 1000 vàng.

– Cầu vàng đỏ: 1000 vàng.

– Một bát nước sạch.

Một con ngựa màu đỏ và vàng với mũ và kiếm trên đầu.

– Áo vàng, áo đỏ màu ngựa (Đặng Quan Thông, xuất xứ).

– Cục Thiên di linh của Tài (Văn khấn chuyển bàn thờ Thần Tài đến vị trí mới)

2. Văn khấn di chuyển bàn thờ Thần Tài vào nhà mới:

2.1. Bài mẫu 1:

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật

Hôm nay là ngày: …. tháng … năm …… 20…

Tín chủ con là: ……..tuổi….

Hiện đang trú tại: ………

Kính báo chư vị Tôn thần, con xin thực hiện lễ Thiên Linh vị Tài thần Thổ địa, để đặt bàn thờ Thổ Địa Tài Thần vào nơi mới.

Hôm nay, với tình cảm thành kính, con xin thực hiện lễ “Thiên di linh vị Thần đài” – Chuyển bàn thờ Thổ địa mạch long thần từ vị trí …….. sang phòng …… Dù vị trí có thay đổi, nhưng hướng bàn thờ vẫn giữ nguyên như trước đây.

Kính mong chư vị Tôn thần gia tiên, bản địa ban ơn ban phước để được phép di chuyển bàn thờ sang nơi mới.

Tín chủ: ……. con xin kính bái.

Sau khoảng một nửa tuần hương, lấy tiền vàng từ bàn thờ và đặt dưới bàn thờ. Rồi chuyển bàn thờ và các đồ thờ tới vị trí mới, khi hương vẫn đang cháy. Khi đặt bát hương lên bàn thờ ở vị trí mới sau đó, hóa toàn bộ tiền vàng lót dưới, lấy rượu đã rót trong chén rắc vào tro tiền vàng.

Tiếp theo, bày lễ vật: Xôi gà, hoa quả, tiền vàng mới, rượu, sớ chuyển bàn thờ… trước bàn thờ.

Tín chủ thắp một tuần hương mới vào các bát hương, rót rượu mới vào chén, rắc một chút lên bàn thờ và dưới đất rồi khấn:

Nam mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật

Hôm nay là ngày: …. tháng …. năm ……….. 20…..

Tín chủ con là: …… tuổi…..

Tín chủ con kính báo: Chư vị Thổ địa mạch long thần, Tài thần cho phép con sửa soạn lễ vật : Nhục kê quí tửu, phù lưu thanh chước, kim ngân hương đăng, cùng thứ phẩm chi nghi xin làm lễ chuyển bàn thờ Thổ địa gia tiên, đến vị trí mới đắc đáo linh địa.

Con là người trần, việc thưa gửi không fully hiểu tỏ, con có tờ giấy cánh sớ xin kính cẩn tạ ơn. Kính xin chư vị tôn thần cho con được thành tâm kính lễ.

Sau đó, chủ lễ đọc sớ thiên di linh vị thần tài:

Thiên di gia tiên linh vị thần đài lễ (chắp tay lễ 3 lễ)

Phục dĩ (chắp tay lễ 1 lễ)

Phúc lộc thọ khang ninh, nãi nhân tâm chi kỳ nguyện, Thiên di gia tiên linh vị thần đài lễ đắc hanh thông phát đạt, tai ương hạn ách bằng. Thánh lực dĩ giải trừ. Nhất nhiệm chí thành, thập phương cảm cách.

Viên hữu (chắp tay lễ 1 lễ)

…… quốc – (Hà nội)………. thị – ……… quận – …….. phố, …… ngõ, …..số

Thượng phụng (chắp tay lễ 3 lễ)

Thiên thánh hiến cống, Hạ thiên tiến lễ bái thánh thần Thiên di gia tiên linh vị thần đài đắc bình an thông thuận, gia đình đắc phát đạt hưng vượng (chắp tay lễ 1 lễ)

Kim thần tín chủ:…….tuổi……Ngũ thập tứ tuế.

Chủ Lễ: Tiến lễ bái thánh thần Thiên di Thổ địa long mạch Tài thần

Đầu thành ngũ thể, tình tín nhất tâm, cụ hữu sớ văn chí tâm.

Thượng phụng – Cung duy (chắp tay lễ 3 lễ)

Đương xứ Thành Hoàng, Hành khiển thổ địa – Phúc đức chính thần vị tiền. Ngũ phương long mạch, Tiền hậu địa chủ,Tiếp dẫn Tài thần vị tiền. Tôn thần động thừa, chiếu giám phục nguyện.

Thiên vận: …… niên; Ngũ nguyệt; Sơ lục nhật.

2.2. Bài mẫu 2:

Lễ cúng di chuyển bàn thờ Thần Tài sang vị trí mới trong nhà cũng khá đơn giản.

1 bình hoa tươi (nên là hoa cúc vàng)

Nước lọc, trà, rượu

1 phần bánh kẹo cúng

Vàng mã (có thể có hoặc không có)

1 đĩa trầu cau và lá trầu tươi (3 lá).

1 mâm ngũ quả (5 loại quả khác nhau, bao gồm 1 trái dừa)

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Tín chủ là: … sinh năm: ….

Hiện đang trú tại: số nhà …. (địa chỉ chi tiết)

Kính báo chư vị tổ tiên – tôn thần, nay vì gia đình có thay đổi vị trí các phòng trong nhà. Chúng con xin thực hiện lễ chuyển linh vị bàn thờ gia tiên vào vị trí mới.

Con kính xin chư vị tổ tiên, tôn thần gia tiên, bản địa ban ơn ban phước để được phép di chuyển bàn thờ sang một vị trí mới.

Tín chủ: … (họ và tên) con xin cúi đầu kính bái.

Chờ đến khi trên bàn thờ còn khoảng ¼ tuần hương thì thực hiện lễ tạ:

Hôm nay là ngày … tháng … năm ….

Tín chủ con là: … (Họ và tên) xin tâm thành tiến lễ bái Thánh thần lai lâm trước linh đài, thụ hưởng lễ vật và chứng giám lòng thành của chúng con. Cho phép chúng con di chuyển bàn thờ của chư vị Tôn thần gia tiên.

Chúng con xin phép các vị gia tiên và tôn thần chuyển bàn thờ đắc đạo linh địa, cư trung chính gia trung, tăng thêm sức mạnh.

Kính xin chư vị gia tiên phù hộ cho toàn gia chủ chúng con có được phúc lộc, khỏe mạnh, bình an, mọi sự vạn cầu sở nguyện, vạn ước khả thành, mọi công việc làm ăn đều hanh thông thuận lợi, tài lộc dồi dào tươi tốt, hạnh phúc thịnh vượng.

Tín chủ: ..… cùng toàn gia chúng con xin cúi đầu bái tạ!

Sau khi hoàn thành, hóa vàng để kết thúc nghi lễ di chuyển bàn thờ Thần Tài sang vị trí mới trong nhà.

2.3. Mẫu 3:

Gia chủ chờ đến khi trên bàn thờ hương đã cháy còn khoảng 1/4 tuần hương thì đọc văn khấn lễ tạ như sau:

“Hôm nay là ngày…..tháng năm……

Tín chủ là:……, xin tâm thành tiến lễ bái Thánh thần lai lâm trước linh đài, thụ hưởng lễ vật và chứng giám lòng thành của chúng con. Cho phép chúng con di chuyển bàn thờ của chư vị Tôn thần gia tiên.

Chúng con xin các vị Tôn thần chuyển bàn thờ đắc đáo linh địa, cư trung chính gia trung, tăng thêm sức mạnh. Từ nay trở đi, vào tuần rằm mồng một, lễ tết, xin tôn nhang, sửa lễ dâng cúng chư vị Tôn thần để tạ ơn và xin cầu Phúc Lộc.

Kính xin chư vị thần linh phù độ cho toàn gia chủ chúng con có được phúc lộc, khỏe mạnh, bình an, mọi sự vạn cầu sở nguyện, vạn ước khả thành, mọi công việc làm ăn hanh thông thuận lợi, tài lộc dồi dào tốt tươi, hạnh phúc thịnh vượng.

Tín chủ: ……. cùng toàn gia xin dập đầu bái tạ!”

Sau khi hoàn thành tuần nhang, gia chủ tiến hành hóa vàng mã và kết thúc buổi lễ.

3. Thủ tục di chuyển bàn thờ Thần tài:

Vào giờ Hoàng đạo đã chọn, gia chủ cần mặc đồ chỉnh tề, sắp xếp lễ vật lên bàn thờ và thắp hương, lạy, đọc văn khấn di chuyển bàn thờ Thần tài vào vị trí mới.

Tại vị trí cũ của bàn thờ Thần tài, gia chủ cần đặt 3 chỉ tiền vàng, 1 chén nước, 3 chén rượu và 1 bình hoa 5 bông.

Sau đó, gia chủ thắp 3 nén hương, rót rượu vào tay, vẩy lên bàn thờ và đọc văn khấn xin dời bàn thờ Thần tài, bát hương.

4. Thủ tục chuyển bàn thờ Thần tài từ nhà cũ sang nhà mới:

Để di chuyển bàn thờ Thần tài từ nhà cũ sang nhà mới, cần có 2 mâm lễ và thực hiện cúng ở 2 địa điểm:

Thủ tục di chuyển tại nhà cũ: Mua lễ vật và đọc văn khấn chuyển bàn thờ Thần Tài vào nhà mới.

Thủ tục di chuyển vào nhà mới: Lễ nhập trạch, đọc văn khấn nhập trạch, lắp đặt bàn thờ Thần Tài.

5. Thực hiện di chuyển bàn thờ:

Đầu tiên, tại vị trí cũ của bàn thờ Thần Tài, gia chủ đặt tiền vàng, chén nước, 3 chén rượu và bình hoa. Sau đó, gia chủ thắp 3 nén hương khấn vái dời bàn thờ Thần Tài để xin thần linh chuyển đến nơi mới.

Thông thường, đợi hương cháy được một nửa thì tiến hành di chuyển bàn thờ Thần Tài đến vị trí mới trong nhà khi hương còn cháy. Nếu khoảng cách xa, có thể đợi sau khi hương tàn để thực hiện buổi lễ di chuyển bàn thờ Thần Tài.

Khi bàn thờ Thần Tài đã được chuyển đến vị trí mới, gia chủ sẽ mạ vàng tiền giấy và rót rượu vào chén. Điều này biểu thị ý tưởng rằng các vị thần đã nhận được vật phẩm, đây được coi là phương thức liên lạc với thế giới bên kia nơi họ mới chuyển đến.

Sau đó, gia chủ bày lễ vật gồm xôi gà, hoa quả,… và thắp hương chào tuần mới lên bàn thờ Thần Tài. Sau đó, gia chủ rót rượu, vẩy lên bàn thờ, một chút xuống đất và khấn vái.

Đợi hương tàn, cám ơn. Văn khấn lúc này sẽ báo cáo với thần linh rằng gia chủ đã hoàn thành việc di chuyển bàn thờ Thần Tài đến vị trí mới, cầu mong các ngài sẽ được bình an tại nơi thờ cúng để phù hộ độ trì cho gia đình thuận lợi.

Đợi hương tàn, gia chủ lấy vàng mã để mã hóa và khi hoàn tất, nhớ rưới rượu lên tro. Như vậy, toàn bộ thủ tục di chuyển bàn thờ Thần Tài đã hoàn tất.

Related Posts