Văn khấn mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Theo tập tục truyền thống, người dân ta thường cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng.

Theo quan niệm lâu đời của người Việt Nam, ngày mùng 1 được gọi là ngày sóc. Từ “sóc” có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên được gọi là ngày sóc. Ngày rằm được gọi là ngày vọng. “Vọng” có nghĩa là nhìn xa trông rộng, ngày mặt trăng và mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng.

Theo người xưa, vào ngày này, mặt trăng và mặt trời có thể nhìn thấy nhau rõ ràng, thấu suốt nhau, soi sáng vào mọi tâm hồn. Con người trở nên sáng suốt và trong sạch, đẩy lùi mọi điều tiêu cực trong tâm hồn.

Người Việt ta coi ngày sóc và ngày vọng như là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày sóc và ngày vọng còn có ý nghĩa “Cát tường”, được coi là ngày tốt nhất trong tháng. Có thể cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 30 và chiều ngày 14 hàng tháng.

Thức ăn và tụng kinh vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Thức ăn cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng đơn giản:

Hương hoa; Trầu rượu; Nước; Hoa quả.

Cách cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Trước khi cúng gia tiên, thường cúng ông Công trước.

  • Tụng kinh vào mùng 1 tháng 3 Âm lịch

Đề mục tụng kinh vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con cầu xin chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính cầu xin Hoàng thiên, Hậu Thổ và các vị Tôn thần.

– Con kính cầu xin Đông Thần Quân

– Con kính cầu xin ông chủ đất đai Long Mạch

– Con kính cầu xin các vị Ngũ phương, Ngũ thổ và các vị Tôn thần phúc đức

– Con kính cầu xin ông chủ tài thần trước và sau

– Con kính cầu xin các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm …, tín chủ con thành tâm sắp xếp hương hoa và các loại lễ vật, đốt nén hương thơm dâng lên trước bàn thờ. Chúng con thành tâm mời gọi: Ngài Kim Niên là chủ Thái Tuế đức tin thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài ông chủ đất đai Long Mạch. Chúng con thành tâm mời gọi các vị Ngũ phương, Ngũ thổ và các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Xin các Ngài lắng nghe lời mời và ban cho tín chủ con sự thương xót, thánh thiện và phù trì, để gia đình chúng con luôn thịnh vượng và công việc hanh thông. Mọi người đều được bình an, tài lộc thăng tiến, tâm đạo mở rộng và đạt đáp ứng, tâm nguyện tuân theo.

Chúng con chuẩn bị lòng thành tâm và mời các vị thần để hướng dẫn và hỗ trợ.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Đề mục tụng kinh vào ngày rằm và mùng 1 cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

– Con cầu xin chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính cầu xin Hoàng thiên Hậu Thổ và các vị Tôn thần.

– Con kính cầu xin ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài ông chủ đất đai, ngài ông chủ Táo Quân và các vị Tôn thần.

– Con kính cầu xin Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ và các vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ….. (ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, các vị Tôn thần và tiên tổ, lòng thành tâm sắp xếp lễ vật, hương hoa, trà quả, thắp nén hương thơm dâng lên trước bàn thờ.

Chúng con mời gọi: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài ông chủ Thần linh đất đai, ngài ông chủ Táo Quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Xin các ngài nguyện giáng lâm trước bàn thờ, chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Chúng con cũng mời gọi các tổ Khảo, Tỷ, Hương linh gia tiên trong gia đình của chúng con, xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con cũng mời gọi các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, hy vọng rằng các vị sẽ hướng dẫn và ban phước cho gia đình chúng con luôn mạnh khỏe, sống an lành và thịnh vượng.

Chúng con chuẩn bị lòng thành tâm và mời các vị thần để hướng dẫn và hỗ trợ.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Văn khấn mùng 1, Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Bài cúng mùng 1, cúng rằm, cúng mùng 1, lễ cúng rằm, lễ cúng mùng 1, khấn mùng 1, văn khấn mùng 1/3, cúng mùng 1 tháng 3

Nhi Thảo

Related Posts