Theo trải nghiệm của thế hệ trước, trong hai ngày này, mặt trăng và mặt trời sẽ thẳng hàng, tạo ra con đường sáng rực để chiếu sáng mọi tâm hồn!

Đồng thời, người xưa tin rằng khi mặt trăng và mặt trời thẳng hàng, các vị thần và tổ tiên sẽ lắng nghe những tâm nguyện của người sống. Vì vậy, người Việt ta coi ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch hàng tháng là thời điểm tốt nhất để tưởng nhớ tổ tiên, cầu nguyện cho sự bình an, khỏe mạnh và may mắn…

Theo phong tục lâu đời, cứ vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng, mỗi gia đình người Việt thường đều làm lễ cúng gia tiên, gia thần để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khỏe mạnh, bình an, may mắn...
Theo phong tục truyền thống, vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng, mỗi gia đình người Việt thường tổ chức lễ cúng gia tiên, gia thần để cầu nguyện cho sự khỏe mạnh, bình an và may mắn cho mọi thành viên trong gia đình…

Dưới đây là cách chuẩn bị lễ cúng và viết bài kinh cúng ngày mùng 1 hàng tháng

Đơn giản nhất, lễ cúng ngày mùng 1 hàng tháng bao gồm: Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả.

Dưới đây là bài kinh cúng Thổ Công và các vị thần trong nhà vào ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch:

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ các vị Tôn thần.

– Ngài Đông Trù, tượng trưng cho Tử việt Thần quân.

– Ngài Bản Gia thổ địa, tượng trưng cho Long mạch Tôn thần.

– Các Vị thần phụ trách các hướng và phụ trợ của đất; Phúc đức Tôn thần.

– Ngài địa chủ tài thần.

– Các vị thần trông nom khu vực này.

Hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm Nhâm Dần 2022

Tôi là …(tên của bạn)…

Trú tại …(địa chỉ của bạn)…

Tôi thành tâm chuẩn bị, dâng hương hoa và các lễ vật quý giá trước mặt thần.

Tôi thành tâm mời:

Ngài Kim niên, đạo diễn của các thiên thai, vị thần đáng kính.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng, vị Đại Vương mênh mông

Ngài Đông Trù, tượng trưng cho Tử việt Thần quân.

Ngài Bản Gia Thổ địa, tượng trưng cho Long mạch Tôn thần,

Các vị thần phụ trách các hướng và phụ trợ của đất trong khu vực này.

Chúng con xin kính mời các vị trên thương xót. Xin hãy lắng nghe lòng thành của chúng con, chứng giám và thụ hưởng lễ vật. Xin hãy che chở cho gia đình chúng con trong lòng thành, làm cho công việc của chúng con thịnh vượng và hanh thông. Xin hãy đem đến bình an cho mọi người, tăng cường vận may và mở mang tâm hồn. Chúng con đều luôn mong mỏi được thể hiện lòng thành.

Chúng con thành tâm cúi xin sự chứng giám.

Xin cảm ơn.

Dưới đây là bài kinh cúng gia tiên ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

Để cúng tổ tiên, trước tiên phải kính cúng thần ngoại, sau đó là thần nội theo nghi thức dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ các vị Tôn thần.

– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Bản xứ Thần linh, Bản gia Táo Quân và tất cả các vị Tôn thần khác.

– Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ và tất cả các linh hồn thân thương (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tôi là …(tên của bạn) … Trú tại ….(địa chỉ của bạn)… Hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm Nhâm Dần 2022.

Trong ngày mùng 1, tôi biết ơn trời đất, các vị thần và tổ tiên, không quên niệm về đất nước mình. Vì vậy, tôi sắm sanh lễ vật, sửa sang hương đăng, dâng trà quả và các lễ vật khác trước mặt thần. Tôi kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, vị Đại Vương mênh mông.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài Bản gia Táo Quân, Ngũ phương, Long mạch và vị Tài thần.

Tôi cúi xin sự chứng giám và thụ hưởng lễ vật của các vị thần.

Tôi kính mời các tổ tiên, Tổ Khảo, Tổ Tỷ và tất cả linh hồn thân thương gia tiên ngoại nội chúng tôi …, xin hãy thương xót chúng con và đến thụ hưởng lễ vật.

Tôi lại kính mời các linh hồn vãng lai, Tiền chủ và Hậu chủ trong ngôi nhà này, hãy cúi xin che chở cho chúng con trong nhà này, làm cho gia đình chúng con khỏe mạnh và bình an. Dùng bất cứ điều gì không hạn chế mùa và mười bất kỳ sự phát triển của chúng tôi.

Tôi cúi xin sự chứng giám của các vị thần.

Xin cảm ơn.

Related Posts