Văn Khấn Xin Lộc Gia Tiên Linh Ứng Tại Nhà

Bạn không cần phải đi đâu xa, bạn có thể đọc văn khấn xin lộc ngay tại nhà. Các gia đình có phúc đức từ nhiều đời, những người sống đạo đức tốt sẽ được sự phù hộ của tổ tiên. Dưới đây là nội dung văn khấn xin lộc do chuyên gia của chúng tôi tổng hợp.

Văn Khấn Xin Lộc Khi Kinh Doanh Tại Nhà

Bài văn khấn xin lộc gia tiên sau có thể dùng cho những người kinh doanh buôn bán.

“Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con kính chào 9 phương trời

Con kính chào 10 phương chư phật

Con kính chào chư phật 10 phương

Con tín chủ tên là …

Con sống tại địa chỉ số nhà …

Con kính mừng …

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Con thành tâm tu thiết lễ nghi (tên lễ … )

Con kính mời Liệt Vị Tôn Thần Bản Cảnh Tiền Hậu Linh Chúa Đất, Thần Tài Tiền Vị, Thần Lộc Triệu Công Minh Thần Linh Bản Xứ Nơi đây. Mong rằng các vị hiện diện để chứng minh công đức và nhận lễ vật. Chúng con xin cầu nguyện cho sức khỏe mạnh mẽ, hưng thịnh, an lành và mọi điều tốt đẹp. Quây quần bên gia đình, né tránh mọi tai họa và khỏi mọi bệnh tật. Xin thần linh ban phúc lộc và mang khách hàng đến cửa hàng con mở.

Nếu con có cơ duyên gặp đối tác trong ngày hôm nay, xin ông chiếu sáng trí tuệ và giúp chúng con thống nhất ý kiến với đối tác để mọi việc suôn sẻ và mang đến sự thịnh vượng và trường thọ. Chúng con thành tâm kính mời ông phù hộ và giúp đỡ. Chúng con xin như ý và nguyện từ tấm lòng thành.

Con xin cảm tạ …

Nam mô a di đà phật (3 lần)”

Văn Khấn Xin Lộc Công Danh Tại Nhà

Nếu bạn muốn xin lộc công danh và sự nghiệp, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

“Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con kính chào chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương

Con kính chào ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần

Con kính chào ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

Con kính chào các ngài Thần linh cai quản trong xứ này

Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội ngoại

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Con tín chủ là: ……

Ngụ tại: …………………………… cùng toàn gia đình

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này

Hương hồn gia tiên nội, ngoại

Có dùng các ngài thương xót tín chủ

Nguyện hiện diện trước án

Chứng minh lòng thành

Nhận lễ vật

Phù hộ tín chủ chúng con:

Gia đình an lạc, mọi việc suôn sẻ

Người người được bình an

Có sự thịnh vượng và phát đạt

Sự vững vàng trong niềm tin tâm

Sở cầu như ý, sở nguyện từ tấm lòng thành

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Cẩn cáo!”

Văn Khấn Xin Lộc Cầu Danh Tại Nhà

Mời bạn tham khảo nội dung bài khấn xin lộc tại nhà đầy đủ và chi tiết nhất.

“Con nam mô a di Đà Phật (3 lần, 3 lễ)

Con xin kính lạy:

Hoàng Thiên, hậu thổ, Chư vị tôn Thần (1 lễ)

Ngài đương cai Thái tuế…. Vương Hành khiển, chí Đức tôn thần (1 lễ)

Bản cảnh thành hoàng đương xứ đại vương

Bản xứ thổ địa

Định phúc táo Quân,

Đông Trù Tư mệnh, phúc đức chính thần

Ngũ phương long mạch tiếp dẫn tài thần

Thần linh, Chúa đất, tiền hậu địa chủ, cùng các chư vị cai quản nơi này (1 lễ)

Con xin kính lạy:

Hội đồng gia tiên tộc Đường (1 lễ)

Cao tằng tổ khảo

Cao tằng tổ tỷ

Bá, thúc, huynh, đệ

Cô di, tỷ muội … (1 lễ)

Con xin kính lạy:

Hội đồng bà cô, ông mãnh (1 lễ)

Bà cô, ông mãnh tổ, Cửu Huyền thất tổ

Các các bà cô, ông mãnh, các anh chị em, các phần tử, các ngành, cùng tất cả gia đình (1 lễ)

Kính mời ông bà tiền chủ…. ( nếu có) (1 lễ)

Hôm nay là ngày… Tháng…. Năm…

Con là… ..tuổi…

Thành tâm tu lễ…. Hương hoa, …

Thắp nén nhang thơm, quỳ trước bàn thờ gia tiên, tiền tổ,

Kính xin hội đồng thổ công, hội đồng gia tiên, dẫn lối, chỉ đường cho chúng con … (lời xin của bạn)

Ngay này, chúng con, người Trần mắt thịt, chúng con còn nhiều lỗi lầm, chưa biết đường mà đi, chưa biết lối mà tu…. xin lỗi và xin hãy thương xót con chúng con.

Xin hội đồng thổ công, hội đồng gia tiên, bà cô ông mãnh, hãy dẫn lỗi chỉ đường cho con, mở thông, khai sáng cho con được ….(lời xin của bạn)

Xin cho con thành công trong công việc, ổn định công việc, gặp gỡ người ta, gặp may mắn, ….

Chẳng biết nói gì thêm, dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám …

Xin đài… (Không xin quá 3 lần, xin 3 lần không được, coi như là không được)

Con Nam mô a di Đà Phật (3 lần 3 lễ)”

Văn Khấn Xin Lộc Trong Kinh Doanh Tại Nhà

Hãy thành tâm cầu nguyện và kính mời gia tiên tiền tổ trong gia đình phù hộ và trợ giúp gia tăng tài lộc trong kinh doanh. Dưới đây là nội dung của bài văn khấn.

“Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con kính chào chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Con kính chào ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính chào ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính chào Thần tài vị tiền.

Con kính chào các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là:…

Ngụ tại: số nhà…đường…. quận….huyện…tỉnh…., Việt Nam.

Hôm nay là ngày…tháng…năm…

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, hiện diện trước án, chứng giám lòng thành, nhận lễ vật và giúp đỡ tín chủ chúng con có sự an lành, mọi sự tốt lành, gia đình phát đạt, lộc tài gia tăng, tâm đạo thụ hưởng, những ước muốn thấu hiểu và từ tâm, cầu xin những may mắn trong ngày hôm nay như trúng lô/trúng đề (Đọc danh sách số định xin thần linh phù hộ và đài chơi ngày hôm đó).

Chúng con kính mừng tâm thành, kính lễ án và cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!”

Để đạt được những điều mình mong muốn thông qua việc lên tiếng cầu nguyện, bạn cần luôn tự hoàn thiện từ bên trong của mình. Xin hãy tham khảo bài viết về Lễ Sám hối gia tiên tại nhà một cách đơn giản.

Kết Luận

Đó là tất cả những văn khấn xin lộc mà chúng tôi tổng hợp. Để những lời cầu nguyện được nhận, hãy đọc bài cúng với lòng thành tâm và luôn thực hiện những việc lành. Chúc bạn thành công.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Gia Tiên Ngày Thường Tại Nhà Chuẩn Nhất

Related Posts