Theo quan niệm dân gian, Đức Thánh Trần được xem là một nhân vật lịch sử đã có công đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước của dân tộc chúng ta. Đức Thánh Trần là biệt danh gọi cho anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Trong lịch sử, ông đã có những đóng góp vĩ đại cho quê hương. Trong truyền thuyết dân gian, ông được coi là vị thánh bảo trợ cho sự chiến đấu chống lại kẻ xâm lược ngoại xâm, bảo vệ đất nước và giúp đỡ người dân chống lại ma quỷ và chữa bệnh.

Lễ kỷ niệm Đức Thánh Trần được tổ chức tại các địa phương vào các ngày khác nhau, tùy thuộc vào những ngày ông mất của từng địa phương hoặc những ngày ông được chọn làm ngày quan trọng… Nhằm tưởng nhớ công lao hùng vĩ của ông đối với dân tộc, hằng năm vào ngày lễ tại mỗi địa phương, người dân đổ về đền thờ, dâng hương và thực hiện lễ cầu xin phúc lộc.

Mâm cúng Đức Thánh Trần cần chỉnh tâm chân thành, thường bao gồm các loại hương, hoa tươi, trái cây tươi, bánh, xiển, xôi chè, trầu cau, nước tinh khiết… Nếu ai không chuẩn bị được mâm cúng, chỉ cần đưa một vài giọt dầu và đóng góp công đức bằng tiền mặt vào đền thờ cũng sẽ đem lại lợi ích to lớn.

Lời tụng kinh Đức Thánh Trần

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

– Con kính tụng chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

– Con tôn kính tứ phủ Công Đồng Trần Triều

– Con tôn kính Thiên Thành Thái Trưởng Công, nguyên Từ Quốc Mẫu.

– Con tôn kính Đại Vương Đại Nguyên Soái Hưng Đạo Đại Vương, tướng quốc, Thái sư Hương Phụ, Thượng quốc công tiết chế, nhà cung cấp bình an cho các vị hiện linh trác vĩ, quý đức như người tốt, được phong hưởng niên hiệu, anh hùng hiên ngang, trung thành với chính nghĩa, bảo vệ sự thịnh vượng của đất nước, tôn thờ như vị thần và quý giá như ngọc trên bệ đài.

– Con tôn kính tứ vị thánh tử đại vương, nhị vụ vương cô Hoàng Thánh.

– Con tôn kính ông phạm điệu suý tôn thần, tả quan Nam Tào, Hữu quan Bắc Đẩu, Lục bộ thượng từ, chư vị bách quan.

Hương tử con là: …………………..Ngụ tại: ………………………………………………………………….

Hôm nay ngày ….. tháng ….. năm Quý Mão 2023, con kính tụng kính lễ và xin các vị bảo trợ độ trì cho con và gia đình con luôn khỏe mạnh.

Mong ở đầu năm và giữa năm được tránh khỏi tai nạn, mang lại điều tốt lành, loại trừ những điều xấu, cầu tài phát đạt, cầu lộc phước lành, cầu sự bình an. Xin cho con có người hỗ trợ và tài lộc, gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc, tất cả những điều ước mong được đạt được.

Con xin tụng kính trước các án lễ, cầu xin nhận được sự bảo trợ.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy).

Related Posts