Bài văn khấn sám hối hàng ngày tại nhà cầu an lạc, may mắn

Hối lỗi là cách thức chúng ta thể hiện sự ăn năn và hối lỗi vì những sai lầm chúng ta đã gây ra, với ý nghĩa cao quý về lòng nhân từ. Ai cũng có quyền đọc kinh hối lỗi và không bị ép buộc, tuy nhiên nếu có thời gian trong ngày để đọc kinh hối lỗi, điều này sẽ giúp tâm trí con người thảnh thơi. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc một mẫu bài văn khấn hối lỗi hàng ngày tại nhà để cầu an lạc và may mắn nhất.

1. Khái niệm về hối lỗi

Hối lỗi là hành động để chúng ta cảm thấy ăn năn và hối lỗi khi đã làm một việc không tốt. Từ đó, chúng ta có ý thức và quyết tâm không tái phạm những sai lầm ấy. Văn khấn hối lỗi được coi là một phương pháp thiền khá hiệu quả và nên thực hiện thường xuyên hàng ngày theo lời khuyên từ Phật.

Mỗi người chúng ta đều đã từng mắc phải ít nhất một lần lỗi lầm, dù là vô tình hay cố ý. Không ai trên đời này hoàn hảo đến mức có thể không mắc sai lầm. Chúng ta nên hiểu rằng, tất cả nhân xấu sẽ gây ra hậu quả xấu tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống.

Nhiều người cho rằng, chỉ khi làm những điều ác và gây hậu quả lớn thì mới cần phải hối lỗi. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, vì mỗi người chúng ta đang tạo ra nhiều nghiệp xấu mỗi ngày. Nghiệp xuất phát từ tâm, khẩu và ý.

Mỗi ngày, chúng ta đang tạo nghiệp từ tâm, cơ thể và ý nghĩ mà do thiếu kiến thức nên chúng ta không nhận ra những việc không đúng, những điều sai trái mà chúng ta đã làm. Khi đọc văn khấn hối lỗi, điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra sai lầm của bản thân và cảm thấy có tội, ăn năn và quyết tâm không tái phạm những việc xấu như trước đây nữa.

2. Thời gian tốt nhất để hối lỗi tại nhà:

Thời điểm tốt nhất để đọc kinh hối lỗi trong ngày là sáng sớm sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Đó là thời gian mà chúng ta cảm thấy thanh thản nhất, thư thái và bình an.

Ngoài ra, bạn có thể đọc văn khấn hối lỗi vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chỉ cần nó giúp bạn cảm thấy thư thái tâm trí và giảm căng thẳng cũng như lo lắng.

3. Hướng dẫn đọc bài văn khấn hối lỗi hàng ngày:

3.1. Thời gian đọc:

Thời điểm tốt nhất để đọc bài văn này trong ngày là mỗi buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.

Bên cạnh đó, bạn có thể đọc bài văn này vào bất kỳ thời gian nào, ngày nào hoặc có thể đọc trong lòng không to tiếng. Lời khuyên là bạn nên đọc 2 lần mỗi ngày.

3.2. Cách đọc:

Khi đọc bài văn khấn hối lỗi cần có ý thức tôn kính, động tác khấn vái, lạy cùng với nhịp điệu đọc bài cúng nên chậm rãi, từ từ chứ không nên vội vàng.

Trong phần hối lỗi, nên lạy từ 3 – 108 lời mỗi ngày, tùy thuộc vào ngày 15, 30 hoặc ngày lễ hối lỗi.

4. Chi tiết bài văn khấn hối lỗi tại nhà:

4.1. Mẫu văn khấn hối lỗi tại nhà hay nhất:

“Con xin được lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải sư Bồ Tát Ma Ha Tát

Hôm nay vừa qua một ngày, con tự cảm nhận rằng con đã rất may mắn, con đã nhận được sự từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát và được sự giúp đỡ từ các chư Thần và các người bảo hộ mà con mới có được ngày hôm nay.

Con xin thành kính quỳ xuống đây để biểu lộ lòng chí thành và kính trọng tri ân. (1 lạy)

Con cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cùng các vị từ bi gia hộ để chúng con và tất cả chúng sanh trong Pháp giới đều được sống trong bình an, hạnh phúc, tu tập và tu hành tinh tấn, và cùng nhau đạt được sự tái sanh tại Cực Lạc Quốc. (1 lạy)

Con xin cầu siêu cho linh hồn của tổ tiên cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em và mọi người đã qua đời nhiều đời nhiều kiếp.

Cho các linh hồn, cuộc sống họ: . ..

Con thành tâm cầu nguyện xin tha lòng từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và tất cả các linh hồn khắp cõi chúng sanh được đưa đến nơi yên bình, siêu sinh Tịnh Độ. (1 lạy)

Nay con thành thực hối lỗi vì tất cả tội lỗi con đã gây ra trong các kiếp cho đến nay.

Những tội lỗi con đã gây ra vô tình hoặc cố ý, gây ra hại cho những người thân hoặc ngẫu nhiên, những tội lỗi do lòng tham, sân si hay mất kiểm soát.

Từ bây giờ, mỗi ngày con sẽ kiểm soát hành vi, suy nghĩ của mình để hối lỗi, ăn năn và quyết tâm không tái phạm.

Con thật chân thành quỳ xuống đây để biểu lộ lòng hối lỗi. Xin chư Phật, chư Bồ Tát, cùng các vị chứng giám chứng nhận sự thành tâm của con. (1 lạy)

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy hoặc nhiều hơn)

Hồi Hướng/Phát Nguyện

Sau khi đã hối lỗi, con xin nguyện cầu lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo, hướng tâm tu học, tu hành, cải thiện tâm tư của mình.

Con cầu xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát và tất cả các người từ bi gia hộ giúp con và tất cả chúng sanh trong Pháp giới đều được tu học, tu hành viên mãn và đạt được tái sanh tại Cực Lạc Quốc. (3 lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lạy)”

4.2. Ý nghĩa của bài văn khấn hối lỗi tại nhà:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Hôm nay vừa qua một ngày, con tự cảm nhận con đã nhận được rất nhiều may mắn, con đã nhận được sự từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát.

Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đã ban phước cho con, nhờ có sự giúp đỡ của các chư vị nên con mới có được như hôm nay. Con xin thành kính quỳ xuống đây để biểu lộ lòng thành và biết ơn. (1 lạy)

Con xin thành tâm cầu nguyện cho sự an lành, bình yên, hạnh phúc cho bố mẹ, anh chị em, bạn bè và tất cả những người đã khắp chúng ta gắn bó trong kiếp người, từ những tình cảm thân thiết đến những người lạ.

Con cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, và tất cả các vị từ bi gia hộ giúp chúng con đều được sống trong bình an, hạnh phúc sau khi giải thoát khỏi kiếp nạn và đồng xin cho chúng sanh cùng được tái sanh tại Cực Lạc Quốc. (1 lạy)

Con cũng thành tâm cầu siêu cho linh hồn của tổ tiên cửu huyền thất tổ, bố mẹ, ông bà, anh chị em và tất cả mọi người đã qua đời nhiều đời nhiều kiếp.

Cho những linh hồn, cuộc sống của họ: . ..

Con thành tâm cầu nguyện xin nhận lòng từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và tất cả các linh hồn khắp chúng sanh đều được dẫn đến nơi bình yên, siêu thoát khỏi kiếp sanh. (1 lạy)

Nay con xin thành chí hối lỗi vì tất cả tội lỗi mà con đã vô tình hoặc cố ý gây ra từ các kiếp trước cho đến nay, những gì con đã gây ra trong kiếp này. Những tội lỗi do mình tạo ra, do lòng tham, sân si hay mất kiểm soát.

Từ giờ trở đi, mỗi ngày con sẽ kiểm soát hành vi và suy nghĩ của mình để hối lỗi, ăn năn và quyết tâm không tái phạm những sai lầm. (Ghi chú: Nhớ và ghi chính xác từng sai lầm, dù nhỏ hay lớn, mà mình đã gây ra trong kiếp này rồi thành tâm hối lỗi)

Hết thảy tội lỗi, con xin thành tâm quỳ xuống đây để biểu lộ lòng hối lỗi. Xin chư Phật, chư Bồ Tát, cùng các vị chứng giám chứng nhận sự thành tâm của con. (1 lạy)

(Ghi chú: Nếu tổ chức lễ hối lỗi riêng, nhắc lại rằng “Tất cả tội lỗi con xin thành tâm quỳ nơi đây hối lỗi. Xin chư Phật, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát làm chứng cho lòng thành của con.)

Đó là mẫu bài văn khấn hối lỗi tại nhà chính xác nhất mà chúng tôi đã tổng hợp. Trong cuộc sống, mỗi người đều gặp phải lỗi lầm và quan trọng là biết ăn năn và hối cải. Việc hối lỗi này sẽ giúp bạn nhìn lại chính bản thân và trở nên tốt hơn từng ngày.

Related Posts