Xin giới thiệu bài viết văn khấn trong dịp Rằm tháng 7 để quý vị tham khảo:

Hình minh họa. Nguồn: Internet.
Hình minh họa. Nguồn: Internet.

Văn khấn lễ thần linh ngày Rằm tháng 7 năm Nhâm Dần 2022 (tại nhà)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm Nhâm Dần 2022

Tín chủ của chúng con là………… …………… ………… ……… ……… ……… ……….. ……

Địa chỉ của chúng con là ……… ………… …………… ………… ……… ……… ……… …….. ……..

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các vật phẩm cúng dâng bày trước bàn thờ.

Chúng con thành tâm kính mời:

Chư Phật, chư Bồ tát, chư hiền Thánh tăng

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát; Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức tôn thần; Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương; Ngài Bản xứ thần linh Thổ địa; Ngài bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các vị giáng xuống ngồi án tọa, xét soi chứng giám. Nay trong tiết Vu lan, ngày nhớ đến người đã qua đời được xá tội. Chúng con biết ơn Tam bảo Phật trời và các vị thần linh đã bảo vệ, công đức lớn lao mà chúng con không biết lấy gì để đền bù. Vì vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, tỏ lòng thành cầu mong được nhận lãnh. Xin các vị phù hộ độ trì cho chúng con và gia đình, mọi người mạnh khỏe, già trẻ bình an, hướng về đạo đức. Mong ước lộc tài và sự thành công, thịnh vượng cho đời sống tâm linh.

Chúng con kính xin chứng giám lòng thành.

Cẩn báo.

Văn tế khấn lễ tổ tiên ngày Rằm tháng 7 năm Nhâm Dần 2022

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại và các vị thần linh!

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm Nhâm Dần 2022

Trong dịp Vu lan, chúng con nhớ đến Tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh ra chúng con, xây dựng những công việc, góp phần xây dựng xã hội, tạo điều kiện cho chúng con được hưởng phúc lành. Vì vậy, chúng con không biết cúng báo ơn đúng mực, đền đáp công đức của trời đất. Chúng con chuẩn bị lễ vật, hương hoa và các vật phẩm lễ nghi để bày tỏ lòng thành trước bàn thờ. Thành tâm kính mời:

Các ông bà tổ tiên, đại gia tộc, anh chị em và tất cả gia tộc nội và ngoại……

Xin các vị thương xót con cháu, xuống lắng nghe lòng thành, nhận lãnh lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khỏe và an lành, thịnh vượng gia đạo, hướng về giáo lý.

Chúng con mời thêm: Các vị thần linh cúng tưởng hiện diện trong đất nầy. Trong tiết Vu lan, để đến tham dự lễ truyền thống, chiêm ngưỡng sự tôn thần, hưởng thụ lễ vật, để cho tín chủ có mọi sự an lành, mong đạt được ý nguyện.

Chúng con xin chứng giám lòng thành.

Cẩn báo.

Related Posts