Văn khấn rằm tháng 10 Âm lịch, bài cúng rằm gia tiên, thổ công

(Thethaovanhoa.vn) – Văn khấn Rằm tháng 10 Âm lịch: Theo phong tục truyền thống, mỗi tháng nhân dân Việt Nam đều tổ chức lễ cúng vào ngày Rằm.

Theo quan niệm từ lâu đời của người Việt Nam, ngày Rằm được gọi là ngày vọng. Vọng có nghĩa là nhìn xa trông rộng, đó là ngày mặt trăng và mặt trời đối xứng ở hai cực xa nhất trong tháng.

Theo người xưa, vào ngày này, mặt trăng và mặt trời nhìn thấy nhau rõ ràng, thấu suốt nhau, soi sáng vào tâm hồn của mọi người. Con người trở nên trong sáng và trong trắng, loại bỏ mọi sự đen tối và u ám trong lòng.

Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Văn khấn rằm tháng 10, Bài cúng rằm tháng 10, cúng rằm tháng 10, Bài cúng ngày rằm, Văn khấn ngày rằm, lễ cúng rằm tháng 10, lễ cúng rằm, rằm

Ngày mùng 1 đầu tháng Âm lịch còn được gọi là ngày sóc. “Sóc” có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên được gọi là ngày sóc.

Người Việt coi ngày Sóc và ngày Vọng là ngày để tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà và ông vải. Ngày Sóc và ngày Vọng còn mang ý nghĩa đặc biệt về “Cát tường”, xuất hiện các ngày tốt nhất trong tháng. Cúng vào mùng 1 và ngày Rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều đúng.

  • Văn khấn mùng 1 tháng 10 Âm lịch
  • Văn khấn mùng 1 và ngày Rằm hàng tháng
  • Văn khấn rằm tháng 9 Âm lịch

Lễ vật và văn khấn cho ngày Rằm và mùng 1 hàng tháng

Lễ vật trong lễ cúng ngày Rằm và mồng 1 hàng tháng đơn giản gồm:

Hương hoa, trầu rượu, nước, hoa quả.

Cách lễ cúng ngày mùng 1 và ngày Rằm hàng tháng

Trước khi cúng gia tiên, thường cúng ông Công trước.

Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Văn khấn rằm tháng 10, Bài cúng rằm tháng 10, cúng rằm tháng 10, Bài cúng ngày rằm, Văn khấn ngày rằm, lễ cúng rằm tháng 10, lễ cúng rằm, rằm

Văn khấn ngày Rằm cho Thổ Công và các vị Thần

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần lạy)

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Thần Quân.

– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch.

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần.

– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm …, tín chủ con thành tâm sắp đặt hương hoa và lễ vật, châm trà quả, thắp hương thơm dâng lên trước bàn thờ. Chúng con thành tâm mời: Ngài Kim Niên, Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Xin các Ngài lắng nghe lời mời, thương xót và giáng lâm trước bàn thờ, chứng giám lòng thành và nhận lễ vật, phù trì cho tín chủ và gia đình chúng con trong công việc suôn sẻ và an lạc. Xin Ngài ban cho mọi người bình an, tài lộc phát triển, lòng đạo mở rộng, những yêu cầu đạt được, và mong muốn trọn vẹn.

Chúng con biểu lộ lòng thành kính trước bàn thờ, lắng nghe từng chục, xin được sự hộ trì của Ngài.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Văn khấn rằm tháng 10, Bài cúng rằm tháng 10, cúng rằm tháng 10, Bài cúng ngày rằm, Văn khấn ngày rằm, lễ cúng rằm tháng 10, lễ cúng rằm, rằm

Bài cúng ngày Rằm cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ….. (ngày Rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén hương thơm dâng lên trước bàn thờ.

Chúng con thành tâm mời: Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Xin các Ngài giáng lâm trước bàn thờ, chứng giám lòng thành và nhận lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, xin thương xót các con cháu linh thiêng hiện hữu, chứng giám lòng thành và nhận lễ vật.

Tín chủ con cũng kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, xin đồng lòng trước bàn thờ, xin hưởng phước thành công, phù hộ cho gia đình chúng con luôn khỏe mạnh, mọi việc suôn sẻ và bình an, đồng thời tài lộc và hòa thuận gia đình.

Chúng con biểu lộ lòng thành kính trước bàn thờ, lắng nghe từng chục, xin được sự hộ trì của Ngài.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn rằm, Bài cúng rằm, Văn khấn rằm tháng 10, Bài cúng rằm tháng 10, cúng rằm tháng 10, Bài cúng ngày rằm, Văn khấn ngày rằm, lễ cúng rằm tháng 10, lễ cúng rằm, rằm

Thảo Nhi

Related Posts