ĐỦ BỘ văn khấn Rằm tháng 7 2023 cúng gia tiên, Thần Tài, chúng sinh

Dưới đây là phần chi tiết các bài văn khấn cúng Rằm tháng 7 với từng mục riêng biệt. Bạn có thể nhấp vào các liên kết trong mục lục ở phía trên để chọn loại văn khấn bạn cần.

Văn khấn cúng gia tiên Rằm tháng 7 tại nhà

Việc cúng gia tiên nhằm mong bảo vệ cho con cháu khỏe mạnh và bình an.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Chúng con xin kính lạy chín phương trời và mười phương chư Phật, cùng tôn kính tổ tiên nội ngoại và tất cả các linh hồn.

Chúng con là… và cư ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm 2023. Nhân dịp tiết Vu Lan và Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà và cha mẹ đã sinh ra chúng con và tạo dựng sự nghiệp, xây dựng gia đình, và cho chúng con được hưởng ân đức.

Chúng con biết ơn công ơn vô biên từ tổ tiên, công ơn trời biển khó đền, vì vậy chúng con dâng lễ vật, hương hoa, trà quả, vàng bạc, thắp nén hương, thành kính lên các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, và tất cả các linh hồn trong gia tộc của chúng ta.

Chúng con cầu xin các linh hồn thương xót chúng con và hiện về, chứng minh lòng thành, nhận lễ vật, và phù hộ cho con cháu chúng con khỏe mạnh, bình an, tài lộc tăng tiến, mọi việc tốt lành, và gia đình phát triển theo đạo đức.

Chúng con dâng lễ bạc tâm thành và kính xin các linh hồn phù hộ chúng con.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn cúng Thần Tài Rằm tháng 7 2023

Văn khấn cúng Thần Tài áp dụng cho cả cúng tại nhà và cúng tại cơ quan, nơi kinh doanh buôn bán.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Chúng con xin kính lạy chín phương trời và mười phương Chư Phật, cùng tôn kính Hoàng Thiên, Hậu Thổ, và các vị thần Thổ chư. Chúng con kính lạy Thần Tài và tất cả các thần linh trong vùng này.

Chúng con là… và cư ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm 2023.

Chúng con dâng lễ bạc, hương hoa, lễ vật, vàng bạc, trà quả và các món cúng trước án để mời Thần Tài về. Chúng con xin Thần Tài thương xót chúng con, đến trước án, chứng minh lòng thành, nhận lễ vật, và phù trì cho chúng con an ninh, may mắn, tốt lành, gia đạo hưng vượng, tài lộc tăng tiến, và tâm đạo mở rộng theo ý muốn của chúng con.

Chúng con lễ bạc tâm thành và kính xin Thần Tài phù hộ chúng con.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn cúng cô hồn Rằm tháng 7 năm 2023

Văn khấn cúng chúng sinh nhằm ban phát lộc vào các linh hồn vất vưởng chưa được thờ cúng.

Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật

Chúng con xin kính lạy chín phương trời và mười phương Chư Phật, cùng tôn kính Đức Phật Di Đà và Bồ Tát Quan Âm. Chúng con kính lạy Táo Phủ và các vị thần cai trị trong xứ này.

Đến ngày Rằm, linh hồn bị tội phạm được tha. Các ngục mở cửa, không có linh hồn vô nhà. Nhưng Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả – tiếp linh hồn không nhà, không cô. Gốc cây mà ngồi kế đầu đường, không có chỗ nương tựa suốt ngày đêm. Quanh năm đói rét lạnh lẽo. Không áo mỏng che mát. Linh hồn nam bắc đông tây, trẻ già trai gái đều ở đây. Dù chết vì nhiều nguyên nhân rất bất công, chết vì nghiện hút, chết tham lam, chết do tai nạn, bệnh tật, gây hấn, bom đạn, chó dại, đuối nước, sinh sản, hay sét đánh giữa trời.

Nay chúng con xin mời các linh hồn, tạo lòng thành, sẵn sàng nhận lễ vật và phù hộ. Chúng con dâng lễ bạc và chia sẻ với các linh hồn. Chúng con kính cầu các Thần trên chứng minh công đức cho chúng con, công đức của chúng con mang tên: …, vợ/chồng: …, con trai: … con gái: …, cư ngụ tại: …

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn cúng Thần Linh Rằm tháng 7 2023

Văn khấn cúng Thần Linh có thể thực hiện ở chùa hoặc tại nhà.

Chúng con xin kính lạy chín phương trời và mười phương Chư Phật, tôn kính Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười Phương Chư Phật và các vị hiền thánh Tăng.

Chúng con là… và cư ngụ tại…

Cùng với toàn bộ gia đình, chúng con thành tâm dâng lễ tại Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa.

Chúng con tôn kính Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười Phương Chư Phật, Vô Thượng Phật pháp, Quan Âm Đại Sỹ và các thiên long, hộ pháp thiên thần, và từ bi gia hội. Chúng con xin các vị phù hộ và độ trì cho chúng con, để chúng con không bị phiền toái, bệnh tật, và có thể tuân theo hướng dẫn của Phật.

Chúng con cũng cầu xin sự cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng, cha mẹ, anh em, hàng xóm và tất cả chúng sinh.

Chúng con xin dâng lễ bạc tâm thành và cầu mong các vị phù hộ và độ trì cho chúng con.

Chúng con dâng lễ bạc tâm thành và kính xin các vị chứng minh công đức cho chúng con.

Chúng con lễ bạc tâm thành và kính xin các vị phù hộ và độ trì cho chúng con.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn Rằm tháng 7 trong nhà

Văn khấn Rằm tháng 7 năm 2023

Văn khấn cúng Rằm tháng 7 áp dụng cho cả cúng Thần Linh và cúng Phật tại nhà.

Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!

Chúng con xin kính lạy chín phương trời và mười phương Chư Phật, tôn kính Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy năm 2023Tín chủ chúng con là…Ngụ tại…

Chúng con thành tâm dâng lễ hương hoa, lễ vật và các loại cúng, bày trước án.

Chúng con thành tâm kính mời Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả. Chúng con kính mời Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn Thần, các vị Đại Vương, thần Thổ địa và Táo quân.

Chúng con kính xin các vị thần linh chứng minh công đức cho chúng con.

Ngày hôm nay là ngày gặp tiết Vu Lan, ngày linh hồn được xá tội. Chúng con cúi xin công đức Tam Bảo, sự phù hộ của Phật trời và các thần linh, công đức của các ngài che chở, và vô lượng công đức này xin được đền bù bằng gì.

Do đó chúng con dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành và cầu xin thuận lợi. Phù hộ đạo của chúng con luôn hanh thông và được nhuần ơn Phật pháp mãi mãi.

Chúng con kính xin các vị chứng giám và phù hộ.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn Rằm tháng 7 khi hóa vàng năm 2023

Đọc văn khấn đúng để người nhận nhận được lễ vật và không bị cô hồn xăm soi.

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Chúng con xin kính lạy chín phương trời và mười phương Chư Phật, cùng tôn kính Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân và các vị thần linh khác.

Chúng con là… và cư ngụ tại…

Thành tâm dâng lễ hương hoa, lễ vật, vàng bạc, trà quả và biểu hiện lòng thành. Xin các vị thần chứng giám, xin rước các linh hồn quay lại âm giới.

Chúng con xin lưu phúc, lưu ân và cầu xin các vị thần phù hộ và độ trì cho sự thịnh vượng của gia đình, tài lộc gia trạch, mọi việc suôn sẻ và gia đạo hưng vượng.

Chúng con trân trọng kính dâng lễ bạc và chứng minh lòng thành. Chúng con xin các vị chứng giám phù hộ cho chúng con.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Hướng dẫn cách hóa vàng đúng khi cúng Rằm tháng 7

– Cúng hóa vàng nên thực hiện ở sân hoặc một góc vườn sạch sẽ.

– Sau khi đọc văn khấn, lễ hóa tiền vàng được thực hiện trong vòng 1 tuần. Mỗi bậc vị thần được hóa vàng theo thứ tự gia thần trước, gia tiên sau.

– Trước khi hạ mỗi lễ hóa, cúi đầu ba lạy và nói: “Gia chủ xin hóa tiền vàng, kim ngân… thỉnh các linh hồn gia tiên nhận chút lễ bạc tâm thành. Kính cáo các vị thần, xin hãy rước các linh hồn trở về âm giới”.

Trên đây là tổng hợp bài văn khấn Rằm tháng 7 năm 2023, dựa trên truyền thống cúng Rằm của Việt Nam. Hãy áp dụng cho lễ cúng Rằm tháng 7 của gia đình bạn để cầu cho gia đình mình được an lành, khỏe mạnh và may mắn!

Hãy tiếp tục theo dõi blog PasGo và trang fanpage PasGo để cập nhật thông tin ẩm thực và những ưu đãi hấp dẫn từ hàng nghìn nhà hàng đối tác của PasGo!

Hãy tải ngay PasGo – Ứng dụng đặt bàn ăn trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi với hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn

Tải ứng dụng PasGo cho iOS tại đây

Tải ứng dụng PasGo cho Android tại đây

Related Posts