Bài cúng mùng 1 tháng 7 âm lịch theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Theo truyền thống tín ngưỡng của người Việt Nam, tháng 7 âm lịch, còn được gọi là tháng linh hồn, là một tháng đen tối và không may mắn.

Để tránh rủi ro và tai ương, ngoài việc tránh những công việc quan trọng, các gia đình thường tiến hành lễ cúng một cách tỉ mỉ và chu đáo. Lễ cúng phải được thực hiện thành tâm và kết hợp với văn khấn cổ truyền Việt Nam.

Dưới đây là gợi ý văn khấn cúng ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch theo truyền thống đạo Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):

Văn khấn thần Thổ Công và các thần linh

Nam mô A Ma Ni Bát Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin kính lạy chín phương trời, mười hướng chư Phật, chư Phật mười hướng

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần

Con kính lạy Thần Đông

Con kính lạy Thổ Địa, Long Mạch

Con kính lạy các thần linh của Ngũ phương, Ngũ Thổ, các vị Thần bảo hộ

Con kính lạy Chủ tướng Địa chủ Tài thần

Con kính lạy các Tôn thần trông nom xứ này.

Tín đồ chúng con là: …

Sống tại: …

Hôm nay là ngày …, tháng …, năm …, tín đồ con thành tâm chuẩn bị hoa hương, đốt nén hương thơm và cúng lễ vật, kim ngân trước bàn thờ.

Chúng con xin thành tâm mời ngài Kim Niên là Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Đại Vương, ngài Thần quân Táo phủ Đông trù Tư mệnh, ngài Thổ Địa Long Mạch. Các thần linh của Ngũ phương, Ngũ Thổ và các vị Thần bảo hộ trong khu vực này.

Kính xin các vị giáng lâm xuống đến bàn thờ, chứng kiến lòng thành chúng con và nhận lễ vật. Xin hãy bảo vệ chúng con và mang lại bình an cho cả gia đình con, công việc suôn sẻ, tài lộc phát đạt, tâm đạo mở mang, thần tài đáp ứng và tình nguyện theo đạo.

Xin chứng kiến lòng thành của chúng con và ban phước hộ trì và ủng hộ.

Nam Mô A Ma Ni Bát Di Đà Phật! (3 lần)

Cẩn kính!

Văn khấn gia tiên

Nam Mô A Ma Ni Bát Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin kính lạy chín phương trời, mười hướng chư Phật, chư Phật mười hướng.

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Thần Đông trù Tư mệnh, Ngũ Phương, Ngũ Thổ, các vị Thần bảo hộ.

Con kính lạy các thần linh cai quản trong xứ này.

Các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ

Thúc bá đệ huynh và các linh hồn trong gia đình.

Hôm nay là ngày …, tháng …, năm …

Tín đồ con là …

Sống tại … và tất cả quan hệ gia đình.

Con thành tâm chuẩn bị hoa hương, đốt nén hương thơm và cúng lễ vật trước bàn thờ.

Chúng con thành tâm mời:

Các vị Thần bảo hộ trong xứ này

Các linh hồn gia tiên

Xin các vị thương xót tín đồ, xuống đến bàn thờ, chứng kiến lòng thành và nhận lễ vật.

Bảo vệ tín đồ chúng con:

Cả gia đình an lạc, mọi công việc suôn sẻ

Mọi người đều được bình yên,

Tám tiết thịnh vượng,

Tài lộc phát đạt, tâm đạo mở mang

Được đáp ứng mọi yêu cầu, tâm nguyện thành tâm.

Chúng con kính xin chứng kiến lòng thành và nhận trợ giúp.

Nam Mô A Ma Ni Bát Di Đà Phật! (3 lần)

Cẩn kính!

(Tổng hợp)Bài cúng mùng 1 tháng 7 âm lịch theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Related Posts