3 bản văn khấn Thánh Mẫu Liễu Hạnh đầy đủ nhất

>>>Xem thêm về Thánh Mẫu Liễu Hạnh – một trong bốn vị thánh Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Con kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát! Con kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát! Con kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Chúng con thành tâm nhất kính cúi lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn Ngọc Hoàng Thượng đế. Chúng con kính lạy Đệ Nhất Thượng Thiên Liễu Hạnh công chúa, hiệu phong Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương, Mã Vàng Bồ Tát, hiệu phong Tiên Hương Thánh Mẫu. Chúng con kính lạy Đức Đệ Nhị Thượng Ngàn Sơn Tinh công chúa, hiệu phong Lê Mại Đại Vương. Chúng con kính lạy Đức Đệ Tam Thoải Phủ Xích Lân công chúa. Chúng con kính lạy Tứ phủ Chầu Bà, Ngũ Vị Tôn Quan cộng đồng các quan, Tứ phủ Thánh Hoàng, Tứ phủ Thánh Cô, Tứ phủ Thánh Cậu, Ngũ Hổ Đại Tướng, Thanh Hoàng Bạch Xà đại tướng.

Tín chủ con là:……………………………………………………………… Cùng đồng gia quyến đẳng, ngụ tại:…………………………………………………..

Hôm nay, trong giai đoạn mùa xuân thiên cát, ngày đại cát, giờ đại an, chúng con xin đến trước cửa Đức Quốc Mẫu Phủ Dầy, lòng thành khấn nén hương thơm và cúi lạy, lòng con thành khẩn, lòng con trân trọng, xin Mẫu ban phúc cho gia đình chúng con, tránh xa khỏi bất hạnh, tránh xa bất lợi, và đưa đến những điều tốt lành trong suốt cả năm, không có bất kỳ sự rối loạn nào trải qua tám kỳ tiết.

Lạy Mẫu thân hiền, xin Mẫu ban phúc cho gia đình chúng con được khỏe mạnh, trẻ trung và hòa bình, con cái thông minh và có tiềm năng phát triển, có thành công và danh tiếng, và gia đạo thịnh vượng.

Chúng con thành tâm, xin Mẫu ban phước và bảo vệ gia đình chúng con trong năm mới.… Mong rằng mọi thành công và niềm vui đều đến với chúng con, và có sự phồn thịnh và thịnh vượng.

Chúng con thành kính và lễ bạc, đang cúi xin và kính mời Mẫu làm chứng.

Chúng con xin Mẫu hộ trì và chứng giám đối với cuộc sống gia đình chúng con, cùng với các vị thần tiên. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! (3 lạy)

Bài văn khấn Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Hiện Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng đế. Con kính lạy Đức Thánh Mẫu Thượng Thiên. Hương tử con là: …………………………….. Cùng đồng gia quyến đẳng, nam nữ tử tôn…………………… Ngụ tại: …………………………………………… Hôm nay là ngày ………….. tháng ……………. năm …………………. Chúng con chắp tay kính lễ, khấn đầu vọng bái Mẫu Thượng Thiên. Cúi xin Thánh Mẫu Thượng Thiên, xin Mẫu ban phúc và bảo trợ gia đình chúng con trong cả năm, mang lại an lành toàn gia, tất cả điều như ý, và tất cả những điều tốt lành. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát!

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát! Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức Thánh Mẫu Thượng Ngàn Sơn Tinh công chúa Lê Đại Mại Vương. Kính lạy:……………………………………………………………….. Đức Thượng ngàn chúa tể Mị Nương Quế Hoa công chúa tối tú tối linh, cai quản tám mươi mốt cửa rừng trong cõi Nam giao. Chư tiên, chư thánh chư thần, bát bộ sơn trang, thập nhị tiên nương, văn võ thị vệ, thánh cô thánh cậu, ngũ hổ bạch xà đại tướng. Hương tử con là:……………………………………………………. Ngụ tại:…………………………………………………………………. Nhân tiết…………….. chúng con thân đến………………. phủ chúa trên ngàn, đối nén tâm hương kính dâng lễ vật, mội dạ chí thành, chắp tay khấn nguyện. Cúi xin lượng cả bao dũng, thể đức hiếu sinh, ra tay cứu vớt, độ cho chúng con cùng cả gia quyến bốn mùa được chữ bình an, tám tiết hưng long thịnh vượng, lộc tài quảng tiến, công việc hanh thông, giải vận giải hạn, biến hung thành cát, đổi họa ra tường, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám Cẩn tấu”.

Bản văn khấn Thánh Mẫu Liễu Hạnh trên làm tài liệu tham khảo cho gia chủ sử dụng tại các đền và đình có thờ Thánh Mẫu.

Thánh Mẫu Liễu Hạnh là linh vật quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam, được thờ cúng tại các di tích thuộc Quần thể Phủ Dầy-Vụ Bản-Nam Định. Lễ hội Phủ Dầy diễn ra hàng năm vào tháng 3 âm lịch, kết hợp giữa thiên thần và thần nhân với những câu chuyện huyền thoại thú vị. Đức Quốc Mẫu là một trong bốn vị thánh Tứ bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam, nguyên là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng đế và đã ba lần giáng cõng xuống hộ vệ quốc gia và dân chúng. Với văn khấn Thánh Mẫu Liễu Hạnh được giới thiệu ở trên

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định trên kênh: Phủ Dầy Nam Định Official

Related Posts