Bài cúng phóng sinh Phật tử nên biết

Hơn nữa, việc tụng cúng phát sinh cũng giúp chúng ta phát triển lòng từ bi, nuôi dưỡng tâm yêu thương hơn.

Để cúng tụng phát sinh đúng theo Pháp và đạt được lợi ích, kính mời quý Phật tử xem qua bài tụng cúng phát sinh dưới đây.

Người phát sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn và được thêm thọ mạng.

Người phát sinh tục phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn và được thêm thọ mạng.

A. Hướng dẫn

I. Mục đích

– Tu tâm từ bi, biết ơn đến tất cả chúng sinh đang đứng trước ngưỡng cửa chết.

– Kết duyên cho chúng sinh đang tồn tại trong thế giới sinh tử với Phật Pháp.

– Tăng thêm phúc báu và cầu hạnh phúc cho các sự việc tốt đẹp và hiện thực của gia đình, mong muốn chúng sẽ sớm đạt được như mong muốn.

– Cầu xin hạnh phúc cho tín đồ và lợi ích cho tất cả chúng sinh.

II. Cách thực hiện phát sinh

– Mua một con vật để tụng cúng phát sinh ngay hoặc mang về nhà cúng, và khi thả con vật cũng thực hiện theo nghi thức sau đây: Đặt con vật xuống mặt đất, phía trước mặt mình, không cần châm hương, giữ hai tay chắp lại và ngẩng lên trời cao tụng bạch.

B. Nghi thức

1. Tụng bạch Phật

(Chắp tay, đặt con vật phía trước, tâm tư hướng về chư Phật, tụng lời sau)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/cháu chúng con kính bạch Chư Phật, Chư Bồ Tát, và Chư Hiền Thánh Tăng, xin chư Phật gia hộ cho chúng con.

Chúng con là đệ tử với tên là… (gọi tên của mình nếu có):… hiện đang sống tại…

Chúng con xin đem lòng tôn kính đến Chư Phật, tôn kính đến giáo pháp Phật đã truyền bá, tôn kính đến chư Tăng đang tu hành theo lời dạy của Đức Phật, mong được hưởng lợi từ việc tu tâm từ bi và cứu rỗi chúng sinh.

Chúng con đã mua những chúng vật (đọc tên các loài)… này, và cứu giúp chúng thoát khỏi sự tự kiềm hãm, thoát khỏi nghiệp giết hại. Chúng con xin hướng nguyện để chúng được giải thoát khỏi nghiệp khó, sớm thoát khỏi sự sinh tử của loài tưởng tượng tối cao, và được chúng con tái sinh vào cõi người, gặp được loài tưởng tượng tối cao, và tu hành theo giáo pháp của Phật, mang lại lợi ích và hạnh phúc cho bản thân và cho tất cả chúng sinh. Chúng con xin hướng nguyện kết duyên với những chúng (đọc tên các loài)… này, luôn giúp đỡ lẫn nhau trong việc tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho tới khi chúng luân hồi rời khỏi sự sinh tử.

Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này, để sám hối cho tất cả các tội nghiệp từ kiếp trước đến nay mà chúng con và gia đình chúng con đã gây ra, từ việc tự kiềm hãm và sát hại chúng. Chúng con xin hồi hướng để gia đình chúng con phát triển phúc lành, không gặp xui xẻo, không làm việc ác, tránh được bị nghiệp giữ lại và tổn hại đến thân mạng, do những tội lỗi mà chúng con và gia đình chúng con đã tạo ra. Chúng con xin hồi hướng cho gia đình của chúng con, để có sức khoẻ và tuổi thọ kéo dài, đầy đủ các ơn lành và tu hành theo pháp Phật chính. Chúng con xin chư Phật gia hộ cho chúng con, gia hộ cả những chúng (đọc tên các loài)… này, để nhận được những hướng nguyện mà chúng con đã trao.

Nếu muốn hồi hướng cho linh hồn nào đó, tụng: Chúng con xin hồi hướng cho linh hồn(s)… (đọc tên linh hồn)…, mong rằng linh hồn (linh hồn) được đến chùa Ba Vàng, nghe học Phật Pháp và sớm giác ngộ giải thoát, kết duyên với chúng con, và mãi mãi trợ giúp lẫn nhau trong việc tu hành cho tới khi trở thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

2. Hồi hướng

(Tùy ý sử dụng công cụ hoặc không)

Tụng cúng phát sinh, công đức có bao nhiêu,

Chúng con xin dùng công đức đó để hồi hướng về,

Nguyện rằng tất cả chúng sinh trong thế giới pháp

Đều có thể nhập vào vòng nguyên sinh bất diệt. (1 lần chuông)

Nguyện rằng tất cả sự phiền não và chướng ngại,

Đều trở nên rõ ràng và sáng tỏ trong trí tuệ,

Nguyện rằng tất cả tội lỗi và khó khăn mất đi,

Trọn vẹn thực hiện con đường Bồ Tát. (1 lần chuông)

Nguyện rằng công đức tu tập này,

LAN TRÀNG KHẮP MỌI NƠI,

Tất cả chúng con và các loài,

Đều có thể đạt giác ngộ tối cao. (3 lần chuông)

3. Tự quy y Tam Tự

Tự quy y Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh,

Đạt sự hiểu thấu về Đạo cao cả, và phát tâm Vô Thượng. (1 lần chuông, 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh,

Tiếp nhận tri thức vĩnh hằng, như biển cả. (1 lần chuông, 1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho tất cả chúng sinh,

Quản lý đại chúng, không lo sợ bất cứ điều gì. (3 lần chuông, 1 lễ)

4. Khi gia đình thả cúng phát sinh thì đọc

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng con đã tụng lễ (đọc tên lễ: cầu an cho…; tuần thát cho:…), chúng con đã tụng lễ cứu giúp chúng sinh (đọc tên của chúng) vào lúc này, và hiện giờ chúng con sẽ thả chúng ra. Con xin chư Phật gia trì, để chúng con có thể thổ lộ lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.

Nhờ có duyên cứu giúp này, xin nguyện cầu đời đời kiếp kiếp, chúng sinh sinh ra ở bất cứ nơi nào cũng thực hành công đức Bồ Đề:

“PHÁT TÂM BỒ ĐỀ,

HỌ TRI TAM BẢO,

CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP,

RỘNG KHẮP THẾ GIẢI.”

Đọc xong, nói:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Related Posts