Văn khấn bàn thờ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà

Hiện nay, có rất nhiều gia đình đã thiết lập ban thờ Phật, và trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn bài phụng vụ ban thờ Phật tại nhà, đặc biệt là Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà. Hãy cùng theo dõi nhé.

Phụng vụ ban thờ Phật tại nhà

Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quan Thế Bồ Tát.

Con kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thủy từ chứng giám.

Tin chủ con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tin chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

Cúi xin được Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, bảo vệ và cứu độ chúng con cũng như cả gia đình như mẹ hiền, phụ trì tình thương. Nhờ nguồn ánh sáng soi rọi, trọng tình cầu ân thanh tịnh, và ý nguyện cao quý.

Được ánh sáng từ quang soi tỏ, để giảm nhẹ gánh nặng của dục sống, để tâm đạo mở rộng, và để đồng hành với toàn bộ gia đình trong vòng ba tháng, chín tháng, để có sức khỏe dồi dào, phúc thọ thịnh vượng, công việc thuận lợi, và tất cả mọi sự tốt lành, đạt đến như ý, và đáp ứng mong muốn của nguyện trì.

>> Tìm hiểu: Lịch Phật là gì? Lịch Phật 2023 là năm nào?

Bài phụng vụ Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà – Bài nguyện cầu mẹ Quan Âm

Thường thì, việc phụng vụ Quan Âm nên được tiến hành vào buổi sáng ngay khi thức dậy hoặc vào buổi tối trước khi đi ngủ. Hãy thực hiện nguyện cầu mẹ Quan Âm một cách chậm rãi, giữ trong tâm ý kính trọng và thành tâm. Sau khi dâng hương, châm hương, bạn hãy quỳ xuống và đọc:

Con xin cung kính lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát,

Tam Bảo khắp mười phương (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (2 lần)

Tri ân: Hôm nay, qua một ngày nữa, con biết rằng con đã nhận được rất nhiều may mắn, và con đã được hưởng lợi từ sự từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Lương tâm và cha mẹ A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đã ban cho con, và cũng nhờ sự giúp đỡ của các vị mà con có được ngày hôm nay. Con thành tâm và thành kính quỳ nơi đây để tri ân (1 lạy).

Cầu an:

Con thành tâm và thành kính cầu nguyện cho sự an lành, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng thân quyến, và đồng lòng với tất cả chúng sinh, bất kể có liên hệ hay không liên hệ.

Con xin cầu xin sự trợ giúp từ mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, A Di Đà Phật và Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, để chúng con và toàn bộ chúng sinh đạt được sự an lành, hạnh phúc, tiến gần tới sự giải thoát, và thoát khỏi sự luân hồi, và xin nguyện mọi người đạt được hạnh sản cực lạc (1 lạy).

Cầu siêu:

Con cũng thành tâm cầu siêu cho những vong linh quá cố, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng thân quyến của chúng con qua nhiều kiếp.

Các vong linh có liên hệ và không liên hệ với con,

Các vong linh mà con đã gây hại, gây tội trong quá khứ,

Cho những vong linh có tên:…

Cùng với những vong linh qua đời do chiến tranh, thiên tai, bệnh tật hoặc bởi bất cứ lý do gì mà chưa được tiến hành siêu sanh.

Con thành tâm cầu nguyện để sự từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, và các vị giúp đỡ, để hướng dẫn những vong linh đến nơi an lành, siêu sanh đạt đến Tịnh Độ (1 lạy).

Sám hối:

Nay con thành tâm và thành kính sám hối vì tất cả những tội lỗi con đã gây ra từ lâu đến nay, trong tất cả các kiếp trước và kiếp hiện tại của con.

Những tội lỗi con gây ra một cách vô ý hay cố ý, gây tổn hại, gây chết người, hoặc gây tổn thương đến mối quan hệ đối tác, hoặc gây tổn thương vô ý đến bất kỳ ai, những tội lỗi do lễ vật, tiếng nói, sự bất khôn hay sự lãng quên.

Kể từ bây giờ, con xin kiểm soát hành vi, suy nghĩ để sám hối, sửa đổi và nguyện cầu để không tái phạm.

Cho tất cả những tội lỗi, con xin chân thành quỳ nơi đây để sám hối. Xin các vị chứng minh tấm lòng thành của con, chư Phật của mười phương, chư Bồ Tát, A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát (1 lạy).

Hồi hướng/Phát nguyện:

Sau khi sám hối, con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành và hướng tâm để thoát khỏi sự luân hồi. Làm việc hữu ích cho bản thân và cho người khác.

Con xin chia sẻ công đức với cha mẹ, thân nhân (tên)… Với chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và tất cả các vị đã giúp đỡ con.

Với những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng với tất cả những vong linh chưa được siêu sanh và tất cả chúng sanh.

Con thành tâm tri ân, quy y Tam Bảo. Cho phép chư Phật của mười phương, chư Bồ Tát, A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát hỗ trợ để chúng con và tất cả chúng sanh cùng có cơ hội tu học thoát khỏi sự luân hồi, trên lòng biết ơn chư Phật, dưới sự cứu độ của chư Phật. Chúng con đồng xin nguyện được đạt tới cõi Cực Lạc (3 lạy).

>> Tham khảo:

 • Bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo hàng ngày và các bước cúng chuẩn nhất
 • Các câu Phật dạy về cuộc sống, tình yêu hay và ngắn
 • Văn khấn Thần Tài hàng ngày, bài cúng ông Thần Tài thường ngày
 • Nghi thức, bài văn khấn cúng phóng sinh đơn giản tại nhà
 • Có bao nhiêu vị Phật, Bồ Tát? Tên các vị Phật và Bồ Tát
 • Hình ảnh đặt tượng Phật Đản Sanh đẹp nhất
 • Lễ Phật Đản là gì? Ý nghĩa của ngày lễ Phật Đản Vesak
 • Ý nghĩa lễ tắm Phật là gì? Nghi thức tắm Phật như thế nào?
 • Lễ Phật Đản diễn ra vào ngày nào? Lễ Phật Đản năm 2023 là ngày nào?
 • Bài cúng, văn khấn trong lễ Phật Đản rằm tháng 4 tại nhà
 • Nhạc niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, nhạc Phật Quan Âm, mẹ hiền Quan Thế Âm
 • Lời bài hát Lạy Phật Quan Âm, version karaoke, nhạc MP3

Đây là bài phụng vụ ban thờ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhà, có thể bạn tham khảo. Xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Hãy thường xuyên truy cập vào trang web META.vn để cập nhật nhiều thông tin hữu ích khác nhé.

Related Posts