Ngày vọng, hay còn được gọi là ngày sóc, là ngày nhìn về phía xa, đặc biệt là về phía Mặt Trăng. Đây là ngày mà Mặt Trăng và Mặt Trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng, tạo ra một sự thấu hiểu và chiếu sáng đặc biệt. Trong ngày này, con người cũng trở nên trong sáng và trong sạch hơn. Người Việt tưởng nhớ tổ tiên vào ngày sóc, ngày vọng, bằng việc thắp hương và dâng lễ như hoa, trái cây và bánh.

Theo quan niệm của người xưa, trong ngày này, Mặt Trăng và Mặt Trời sẽ thấu hiểu và chiếu sáng vào mọi tâm hồn. Điều này giúp con người trở nên sáng suốt và đẩy lùi mọi tâm tối trong lòng.

Người Việt tưởng nhớ tổ tiên vào ngày sóc, vọng và cúng ông bà, ông vải. Ngày sóc, vọng còn được coi là “ngày Cát Tường”, tức là ngày tốt nhất trong tháng.

Việc cúng thường được tiến hành vào ngày mùng 1 và ngày Rằm hoặc vào chiều ngày 29, 30 và chiều ngày 14 hàng tháng. Văn khấn thường bao gồm bài văn khấn Thổ Công và bài cúng gia tiên.

Dưới đây là một bài văn khấn tham khảo cho ngày mùng 1 và ngày Rằm khi cúng Thổ Công và các vị Thần

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con kính lạy chín hướng Trời và mười phương Chư Phật, mười phương Chư Phật.

– Con kính lạy Hoàng thiên và các Thần linh của Hậu Thổ.

– Con kính lạy ngài Đông Thần Quân.

– Con kính lạy ngài Thổ địa Long Mạch.

– Con kính lạy các Thần linh của Ngũ phương, Ngũ thổ và Phúc đức Tôn thần.

– Con kính lạy ngài chủ tài thần của tiền hậu địa.

– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tin chúng con sống tại:……

Hôm nay là ngày … tháng … năm …, chúng con thành tâm đặt hương hoa, lễ vật và thắp hương thơm trước án. Chúng con thành tâm mời: ngài Kim Niên – người cai Thái Tuế, ngài Bản cảnh Thành hoàng – Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh – Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa – Long Mạch Tôn thần, các Thần linh của Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức và các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Xin các vị nghe thấu lời mời và ban cho chúng con sự thương xót và sự phù trì. Xin các vị chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật và hỗ trợ cho gia đình chúng con trong công việc và cuộc sống. Mọi người đạt được sự bình an, tài lộc thăng tiến, lòng đạo sáng suốt và tất cả ước nguyện trở thành hiện thực.

Chúng con xin thành tâm đặt lễ vật và đựng trước án, cúi xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Dưới đây là một bài văn khấn tham khảo cho ngày mùng 1 và ngày Rằm khi cúng gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

– Con kính lạy chín hướng Trời và mười phương Chư Phật, mười phương Chư Phật.

– Con kính lạy Hoàng thiên và các Thần linh của Hậu Thổ.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và các vị Tôn Thần.

– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ và các vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Tin chúng con sống tại:……

Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ….. (ngày Rằm hoặc mồng 1), chúng con nhờ ơn của đức trời đất, các vị Tôn Thần, Tiên Tổ và thành tâm đặt lễ, hương, hoa và quả, thắp hương thơm trước án. Chúng con mời: ngài Bản cảnh Thành hoàng – Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh – Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, ngài Long Mạch và Tài thần. Xin các vị chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Chúng con cũng mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ và các vị Hương linh gia tiên của gia đình…, cúi xin các vị thương xót chúng con và chứng giám trong công việc này, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con cũng kính mời các vị Tiền chủ và Hậu chủ, được sinh sống trong nhà này, đồng lâm án trước và đồng lâm án sau cùng với chúng con, để chỉ dẫn và hỗ trợ gia đình chúng con luôn khỏe mạnh, mọi sự bình an và tất cả điều tốt lành, cũng như thành công trong việc kinh doanh và sự hòa thuận trong gia đình.

Chúng con đặt tâm thành việc lễ, đặt trước án và cúi xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Related Posts