Dưới đây là ý nghĩa của ngày mùng 1 và lễ cúng ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch theo truyền thống lâu đời của người Việt Nam

Ý nghĩa ngày mùng 1 hàng tháng

Theo quan niệm từ lâu của người Việt Nam, ngày mùng 1 được gọi là ngày “sóc”. Sóc mang ý nghĩa là sự khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên được gọi là ngày sóc.

Người Việt tin rằng ngày sóc là ngày để tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày sóc cũng mang ý nghĩa là “Cát tường”, khi xem ngày tốt xấu, nó được coi là ngày tốt nhất trong tháng. Lễ cúng ngày sóc có thể được tổ chức vào mùng 1 hoặc vào chiều ngày 29, 30.

Đối với lễ cúng vào ngày mùng 1 hàng tháng, nghi thức khá đơn giản, bao gồm: Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Dưới đây là cách tổ chức lễ và viết bài cúng ngày mùng 1 hàng tháng

Xin giới thiệu nghi thức cúng Thổ Công và các vị thần trong nhà ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch:

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính mời: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

– Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.

– Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

– Các ngài Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm Tân Sửu 2021

Tín chủ con là ……………………………………………………..

Ngụ tại ………………………………………………………………..

Đầy lòng thành, chúng con sửa sang, cúng lễ vật bằng hương hoa, trầu rượu, quả vàng bạc và các món đồ cúng khác, bày ra trước bàn thờ.

Chúng con thành kính mời:

Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương

Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Xin lòng các Ngài thương xót tín chủ. Hãy hiện diện trước bàn thờ, xác nhận lòng thành, chấp nhận lễ vật, bảo vệ tín chủ chúng con để cả gia đình chúng con được an lành, công việc suôn sẻ. Mọi người đều được bình an, tăng trưởng tài lộc, mở mang tâm đạo, thực hiện mọi mong muốn và thực hiện lòng thành.

Xin lòng thành, xin đáp lại chứng giám.

Kính báo.

Xin giới thiệu bài cúng gia tiên ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch

Để cúng tổ tiên, trước tiên phải khấn thần ngoại, sau đó khấn thần nội theo nghi thức dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính mời: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Tạo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

– Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm Tân Sửu 2021

Đến tiết ngày mùng 1, chúng con cảm biến lòng mình dành trọn cho trời đất, các vị Tôn thần, nhớ đến tấm lòng công đức của tổ tiên, và luôn ghi nhớ đến họ. Vì vậy, chúng con chuẩn bị lễ vật, sửa sang bằng hương đèn, rượu trà, quả vàng bạc và các vật phẩm cúng khác, để dâng lên trước bàn thờ. Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài Bản gia Tạo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Hãy hiện diện trước bàn thờ, chấp nhận lễ vật.

Chúng con kính mời Tổ Khảo, Tổ Tỷ, và các vị hương linh gia tiên nội ngoại trong gia tộc, xin thương xót chúng con, ghi nhận tấm lòng thành, chấp nhận lễ vật.

Tín chủ con kính mời các linh hồn đã đi, Tiền chủ, Hậu chủ trong nhà này, trên đất này, cùng phù hộ cho gia đình chúng con, để cả gia đình con chung sống hài hòa, mãi mãi bình an. Không có bất kỳ trở ngại nào xâm phạm trong bốn mùa, vinh quang và thịnh vượng sẽ luôn đến với chúng con suốt tám tiết.

Xin lòng thành, xin đáp lại chứng giám.

Kính báo.

Related Posts