Văn khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch bắt đầu mùa lễ Xá tội vong nhân

Phần đông các gia đình ở Việt Nam thường chuẩn bị các lễ vật và thắp hương cúng ông bà tổ tiên, các vị thần vào ngày mùng 1 hàng tháng trong Âm lịch. Đối với Phật tử, đây cũng là ngày lễ của Phật. Nhưng mùng 1 tháng 7 Âm lịch lại được coi trọng hơn vì đây là ngày khởi đầu cho mùa Vu lan báo hiếu, mùa Xá tội vong nhân và cũng là ngày đầu tiên của “tháng cô hồn” theo lời dân gian.

Văn khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch

Ngày này, các gia đình thường cúng gia tiên và thần linh với các bài văn khấn riêng.

Văn khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch dành cho gia tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con xin kính lạy ngài Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con xin kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy tổ tiên hiển khảo, hiển tỷ và chư vị hương linh.

Lễ cúng mùng 1 tháng 7 Âm lịch.

Tín chủ con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 năm Quý Mão, con tín chủ xin thành thật cảm ơn vũ trụ, chư vị tôn thần và nhớ đến công đức của tổ tiên. Con đã chuẩn bị lễ vật, thắp hương, trà quả để dâng lên trước thiên hạ.

Con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Bản gia Táo quân, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Ngũ phương, Long mạch và Tài thần. Con xin lòng các vị xuống trần chứng kiến lòng thành và nhận lễ vật.

Con cũng kính mời các tổ khảo, tổ tỷ và chư vị hương linh gia tiên nội ngoại tên là…, con xin lòng các vị thương xót để con cháu có lòng thành và nhận lễ vật.

Con cũng kính mời các vị vong linh, tiền chủ, hậu chủ ở trong gia đình này, đất này để chứng kiến lễ trước, hưởng ứng sau, giúp con và gia đình được an lành, phát đạt không bị kháng chấm trong bốn mùa và tám tiết.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn mùng 1 tháng 7 Âm lịch dành cho thần linh và chư Phật

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con xin kính lạy ngài Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Thần quân. Con xin kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long mạch. Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần. Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần. Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 năm Quý Mão. Tín chủ con đã sửa biện lễ vật và hương hoa, đốt hương thơm để dâng lên trước thiên hạ.

Con thành tâm mời: Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần và các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Mong các ngài nghe thấu lời xin mời và thương xót tín chủ con, xuống trần chứng kiến lòng thành và nhận lễ vật, giúp cho tín chủ và gia đình được an lành, công việc hiệu quả. Mọi người trong gia đình đều được bình an, tài lộc tiến bộ, hiểu biết đạo pháp sâu sắc, đạt được mọi mong ước và cầu nguyện.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Chuẩn bị những gì cho lễ cúng ngày mùng 1 tháng 7?

Cho lễ cúng gia tiên và thần linh vào ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch, bạn chỉ cần chuẩn bị lễ vật tương tự như những ngày rằm, mùng 1 khác. Tùy thuộc vào sự quan trọng của gia đình, bạn có thể thêm một số lễ vật khác, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là lòng thành. Các lễ vật cơ bản bao gồm:

– Trái cây

– Bánh oản hoặc các loại bánh kẹo khác

– Đồ chay (nếu có)

– Nhang

– Trầu cau

– Hoa tươi

(*) Thông tin trên chỉ để tham khảo

Related Posts