Văn khấn cúng rằm tháng Chạp dành cho thần linh và gia tiên

Ngày Rằm tháng Chạp được coi là dịp tổng kết cuối năm và chuẩn bị cho Lễ Giao thừa và đón Tết Nguyên đán. Do đó, lễ cúng ngày Rằm tháng Chạp cần được tiến hành trang trọng hơn và chu đáo hơn so với những ngày thường.

Bài thơ cúng thần linh ngày Rằm tháng Chạp

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy)

Con kính lạy toàn thể các vị Phật, các vị Phật khắp mọi nơi.

Con kính lạy thiên thần Hoàng và thần Hậu, cùng với các vị thần tôn quý.

Con kính lạy thần quân Đông.

Con kính lạy các vị thần trấn trạch của gia đình.

Con kính lạy các vị thần trấn trạch của đất họ gia đình.

Con kính lạy các vị thần bảo vệ trong lòng đất và các vị thần may mắn.

Con kính lạy thần Tài, chủ địa thiên hạ.

Con kính lạy các vị thần sinh sống trong vùng này.

Tín chủ con là: …, địa chỉ:…

Tham khảo bài thơ cúng thần linh và tổ tiên ngày Rằm tháng Chạp.

Nhân dịp Rằm tháng Chạp hôm nay, con xin lòng thành tẩy sâm hương, trà quả, vàng bạc, thắp nhang thơm hương và đặt lên bàn thờ, thành tâm mời gọi: Ngài thần tài may mắn cả năm, Ngài thần trấn trạch của gia đình, các vị thần trấn trạch của đất họ gia đình, các vị thần bảo vệ, các vị thần may mắn trong vùng này.

Con cúi xin các vị xuống thật trước bàn thờ, chứng giám lòng thành của chúng con, nhận lễ vật và bảo vệ tín chủ và gia đình có sự hòa thuận, công việc thuận lợi, tài lộc tăng tiến, hiểu biết quả đạo, nhận phước trước hết mong muốn và tâm nguyện.

Chúng con dâng lễ và tôn kính lòng thành, cúi xin sự trợ giúp và bảo vệ từ các vị thần.

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy).

Bài thơ cúng tổ tiên ngày Rằm tháng Chạp

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy)

Con kính lạy tổ tiên, tổ khảo, tổ tỷ và các vị thế linh (nếu cha mẹ vẫn còn sống thì thay bằng tổ khảo, tổ tỷ).

Tín chủ (các) con là: …, địa chỉ:…

Hôm nay, nhân dịp Rằm tháng Chạp, con từ lòng thành sắm lễ, hương, hoa, trà quả và thắp nhang hương đặt trên bàn thờ, thành tâm mời gọi các vị: thần trấn trạch của gia đình, thần linh của đất họ, thần quân Táo, Ngũ phương, Long Mạch, thần Tài. Con cúi xin các vị xuống thật trước bàn thờ, chứng giám lòng thành của chúng con, nhận lễ vật.

Chúng con kính mời tổ khảo, tổ tỷ và các vị thế linh trong gia đình, để xin lòng thương xót cháu con, hiện hữu và chứng giám lòng thành, nhận lễ vật.

Tín chủ con cũng kính mời các vị tiền chủ và hậu chủ ngụ tại ngôi nhà này, để cùng chia sẻ vui buồn và bảo hộ gia đình chúng con, sức khỏe dồi dào, công việc phát tài, vạn sự may mắn.

Chúng con dâng lễ và tôn kính lòng thành, trước bàn thờ cúi xin sự bảo trợ từ các vị thần.

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy).

Related Posts