Văn Khấn Thần Linh Lễ Tạ Mộ / Top 14 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend

Văn tụng thần linh ngoài mộ, linh hồn ngoài mộ tiêu chuẩn nhất. Cách sắm lễ tạ thần linh ngoài mộ, nghi thức tụng thần linh, linh hồn ngoài mộ ngày Thanh Minh tiêu chuẩn nhất.

Cách sắm lễ tạ thần linh ngoài mộ

Mua sắm lễ vật để tụng thần linh, linh hồn ngoài mộ rất quan trọng. Lễ vật thể hiện lòng thành kính, chân thành đối với các vị thần linh. Trước khi tụng tạ mộ thần linh, cần chuẩn bị mua sắm lễ bao gồm:

2 cây nến màu đỏ

2 gói trà, 2 gói thuốc lá

Nửa lít rượu, 10 lon bia, 5 chén rượu

1 con gà trống thịt luộc nguyên con và đặt lên bàn xôi trắng

1 khay trái cây

3 quả cau, 3 chiếc lá trầu xếp có cánh dài và đẹp

10 bông hoa hồng màu đỏ

5 bộ quần áo, mũ và các loại vũ khí lớn kèm kiếm, roi, ngựa và cờ lệnh

5 con ngựa, mỗi con có một màu khác nhau

1 cây hoa vàng hoa đỏ

Văn tụng lễ tạ thần linh ngoài mộ

(Văn tụng thần linh ngoài mộ ngày Thanh Minh hoặc 30 Tết)

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ, các vị Thần linh:

– Con kính lạy các vị Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày: …….

Tín chủ (chúng) con là: …….

Nhân dịp Thanh minh (hoặc một ngày lễ khác, hoặc ngày tốt.. .) tín chủ con thành tâm mua sắm lễ vật, quả cau, lá trầu, hương hoa, trà quả, thắp nén hương nhang kính trưng bày trước bàn, xin mời các vị Thần linh hiện diện.

Gia đình chúng con có ngôi mộ của …….

Táng tại địa điểm này, bây giờ muốn sửa sang xây dựng (hoặc tu bổ, nâng cấp mộ…) vì vậy chúng con xin thông báo cho các vị Thần linh, Thổ công, Thổ phủ Long Mạch, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ và các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Chúng con kính mời các vị Thần linh đến đây chứng kiến lòng thành, nhận lễ vật, giúp độ cho linh hồn được an nhàn yên ổn, tiêu thoát.

Chúng con xin lắng nghe sự bảo trợ và giới thiệu cho tín chủ chúng con gia đình mạnh khỏe an bình, không gặp trở ngại suốt cả năm, tuân thủ các chu kỳ xanh – lành.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn tụng lễ linh ngoại mộ

Nếu viết văn tụng lên giấy, đọc xong đốt cháy cùng vàng tiền. Trong khi chờ tuần nhang thổ địa, mọi người trong gia đình đến thăm các ngôi mộ của gia đình mình, thắp những nén nhang lên mộ. Đứng trước ngôi mộ và tụng:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Linh hồn: ……. (Hiển khảo, Hiển tỷ hoặc Tổ Khảo)

Hôm nay là ngày: …….

Nhân dịp: …….

Tín chủ chúng con …….

Sống tại: …….

Chúng con và toàn gia đình, xin nhờ công ơn các vị Linh hồn đã cải bổ, nền đức cao dày, xây dựng cơ nghiệp của……., chúng con xin nhớ đến âm phần bên kia.

Tín chủ con thành tâm mua sắm lễ vật, quả cau, lá trầu, hương hoa, trà quả, thắp nén hương nhang kính trưng bày trước mộ, xin mời linh hồn ……. đến nhận lễ vật.

Chúng con xin phép được sửa sang phần mộ, bồi xa, bồi thổ, để trở nên cứng cáp, tu thông đường đi sau này cho vững chắc hơn.

Nhờ ơn của Phật Thánh bảo trợ, áo che đất che trời, cầu nguyện Linh hồn phù độ, mang lại sự bình an, âm siêu dương quyền.

Con cháu chúng con xin ghi danh tích đức, tu tạo duyên, gây phúc, cúng dâng Tin Bảo, giúp đỡ trẻ mồ côi, đối sự thiết gian, hiếu thuận tôn nhân để thu nhận phước lành này để hướng về Tổ Tiên.

Cúi xin linh thiêng chứng kiến, nhận lễ vật, bảo trợ con cháu, soi xét cửa nhà.

Che tai cứu nạn, ban phước lộc, trừ điều xấu xa, đem đến điều lành tới.

Giúp gia đình phồn vinh, trồng lúa tốt đẹp, con cháu hưởng phúc từ trời, già trẻ nhận ân huệ của Phật Thánh.

Chúng con tỏ lòng thành kính, cúi xin sự chứng kiến.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Related Posts